Polityka absencji w firmie

Polityka absencji w firmie

Główna icon Słowniczek HR icon

Polityka absencji w firmie

Polityka absencji to zbiór wytycznych, które firma opracowuje, aby radzić sobie z nieobecnościami pracowników. Ma on na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia przerw w pracy, spowodowanych niewyjaśnionymi lub nieplanowanymi nieobecnościami. Czasem niektóre firmy decydują się umieścić w polityce absencji również planowane nieobecności, ale w większości przypadków planowane nieobecności są ujmowane w treści polityki płatnego czasu wolnego.

Polityka absencji w firmie powinna zawierać informacje o tym, ile dni pracy można opuścić w ciągu roku oraz jakie są konsekwencje nieobecności. Konsekwencje te mogą być różne – od pisemnego lub ustnego ostrzeżenia, po kary pieniężne lub nawet zwolnienie z pracy. Mogą one pomóc zminimalizować skalę nieobecności.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.