Ageizm

Czym jest ageizm?

Ageizm w miejscu pracy to dyskryminacja pracowników ze względu na ich wiek. Z ageizmem możemy zetknąć się podczas zatrudniania, w trakcie awansu zawodowego lub w sytuacji, kiedy podejmowane decyzje motywowane są wiekiem pracownika, a nie jego kwalifikacjami czy wynikami pracy. Na przykład podczas procesu zatrudniania starsi kandydaci mogą w ogóle nie być brani pod uwagę lub uważa się ich za niezdolnych do nauki nowych umiejętności i dostosowania się do nowych technologii. Ageizm może również przejawiać się w postaci stereotypów i uprzedzeń, takich jak założenie, że starsi lub dojrzali pracownicy są mniej produktywni, innowacyjni, czy komunikatywni.

Priorytetem dla firmy powinno być stworzenie integracyjnego i sprawiedliwego środowiska, w którym wszyscy pracownicy, niezależnie od wieku, są doceniani za swoje umiejętności, doświadczenie i wkład w rozwój firmy. Można to osiągnąć dzięki odpowiedniej polityce kadrowej i budowie kultury organizacyjnej, która promuje różnorodność oraz zapewnia wszystkim pracownikom równe szanse rozwoju. Niezwykle ważne są też wszelkie działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi, molestowaniom, rozpowszechnianiu stereotypów i negatywnym komentarzom.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.