Analiza dostępności

Analiza dostępności

Główna icon Słowniczek HR icon

Analiza dostępności

Analiza dostępności (ang. Availability analysis) to proces stosowany w celu określenia liczby wykwalifikowanych osób będących określonej płci (przeważnie kobiet) lub wywodzących się z mniejszości etnicznych, które funkcjonują na rynku pracy. Pozwala ona pracodawcom skuteczniej dywersyfikować zasoby ludzkie w firmie, lepiej określać ich możliwości szkolenia i rozwoju oraz obsadzać wakaty zróżnicowanymi kandydatami, posiadającymi konkretne kompetencje.

Stosowanie analizy dostępności pozwala firmie:

  • optymalizować proces rekrutacji pod kątem dostosowania go do zróżnicowanych kandydatów i skuteczniej planować zatrudnienie;

  • przyciągać i angażować najlepsze talenty, w tym wysoko wydajnych zróżnicowanych kandydatów;

  • poprawiać wydajność i obniżać wskaźniki rotacji w zespole.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.