Urlop na czas żałoby

Urlop na czas żałoby

Główna icon Słowniczek HR icon

Urlop na czas żałoby

Żałoba to określony czas, który mija po śmierci bliskiej osoby. To okres intensywnych przeżyć emocjonalnych, często niezwykle trudnych dla osoby, która żałoby doświadcza.

Na tym etapie pracownik wymaga dodatkowego wsparcia ze strony osób zarządzających zasobami ludzkimi. Może być to okazanie współczucia i troski. Może być to również udzielenie dodatkowych dni urlopu z powodu żałoby. Taką możliwość najczęściej zapisuje się w polityce kadrowej firmy – niezależnie od przepisów prawnych regulujących kwestię dni urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci osoby bliskiej lub innej osoby pozostającej pod bezpośrednią opieką osoby ubiegającej się o urlop, lub na jej utrzymaniu.

Urlop żałobny

Urlop żałobny jest potrzebny pracownikom, aby mogli poczynić niezbędne przygotowania związane ze śmiercią bliskiej osoby, wziąć udział w pogrzebie lub innych uroczystościach z tym związanych. Czasami ludzie potrzebują po prostu czasu na żałobę i powrót do stabilnego stanu emocjonalnego.

Każda firma ma swoje własne zasady związane z żałobą. Ogólnie rzecz biorąc, polityka dotycząca urlopu żałobnego powinna zawierać opis dozwolonych płatnych i/lub bezpłatnych urlopów i dni wolnych od pracy w przypadku śmierci członka rodziny, krewnego lub przyjaciela pracownika.

Zasady udzielania urlopu żałobnego: Co należy uwzględnić?

Wprowadzenie urlopu żałobnego jest jednym z elementów wprowadzenia w firmie polityki urlopów okolicznościowych. Polityka taka powinna być przede wszystkim elastyczna, ponieważ nie ma dwóch takich samych przypadków, a ludzie mają tendencję do radzenia sobie z żałobą na różne sposoby.

Według badań CIPD, najczęściej stosowaną praktyką jest przyznawanie pięciu dni płatnego urlopu w nagłych przypadkach. Jednak każda firma ma swoje własne praktyki, które znacznie się różnią. Niektóre firmy oferują wyłącznie urlopy bezpłatne, podczas gdy inne dają nawet do dwóch tygodni płatnego urlopu. Są to przeciwstawne części skali. Przede wszystkim należy zapoznać się z procesami biznesowymi i priorytetami firmy. Niezależnie od tego, jakie one są, zawsze należy pamiętać, że pracownicy pracują lepiej w stabilnym stanie emocjonalnym. Kilka dni urlopu może im pomóc wrócić do pracy i lepiej ją wykonywać, niż gdyby byli zmuszeni do przeżywania żałoby w biurze.

Polityka w zakresie urlopu żałobnego zawiera niekiedy rozróżnienie między rodziną a krewnymi, przyznając więcej dni urlopu w przypadku śmierci bliskiego krewnego i mniej dni w przypadku śmierci dalszych krewnych, takich jak dziadkowie, teściowie czy przyjaciele. Jednak we współczesnym kontekście wyznaczenie takiej granicy może być trudne.

PeopleForce posiada możliwości tworzenia niestandardowych ustawień zarządzania urlopami i zarządzania wszystkimi typami płatnych i niepłatnych urlopów pracowników. Zawsze można dostosować rodzaj i czas trwania urlopów, dozwolonych w danej firmie i kraju, działalności. Każdy pracownik będzie widział swoje roczne saldo urlopów bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym. PeopleForce umożliwia również pracownikom wnioskowanie o urlop żałobny za pomocą jednego kliknięcia w aplikacji mobilnej w przypadku wystąpienia takiej nagłej sytuacji.

W dowolnym momencie kierownicy i pracownicy będą wiedzieć, że dany pracownik jest nieobecny z powodu urlopu żałobnego. Współpracownicy będą mogli złożyć kondolencje w osobistej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych, znajdującej się w Katalogu pracowników PeopleForce. Pulpit komunikacji wewnętrznej może być również właściwym miejscem do poinformowania o żałobie. Można tam oznaczyć pracownika w stylu podobnym do Twittera i napisać wiadomość z kondolencjami i wsparciem.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.