Bieżące zarządzanie efektywnością

Bieżące zarządzanie efektywnością oznacza nadzór nad wydajnością pracowników za pomocą takich narzędzi, jak spotkania indywidualne i dyskusje, a także regularne informacje zwrotne od przełożonych. Najlepsze systemy zarządzania efektywnością, takie jak PeopleForce, pomagają w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy, które stymuluje motywację i pomaga każdemu pracownikowi pracować na najwyższym poziomie.


Co powinny obejmować systemy do bieżącego zarządzania efektywnością?

Systemy do bieżącego zarządzania efektywnością zazwyczaj obejmują:

  • Cotygodniowe przeglądy dla kierownictwa pozwalające śledzić poziom zadowolenia i morale pracowników.

  • Spotkania indywidualne z pracownikami. Stwarzają one okazję do coachingu i skutecznego rozwiązywania wszelkich pilnych problemów lub trudnych zadań.

  • Jasne określenie celów i kierunków rozwoju kariery pracowników. Cele te powinny być zarówno motywujące dla pracowników, jak i zgodne z celami i strategią firmy.

  • Współpracę i komunikację między zespołami poprzez wyróżnienia dla pracowników.

  • Regularne przeglądy procesów w cyklu kwartalnym lub półrocznym. Takie przeglądy pozwolą pracownikom i ich przełożonym zastanowić się nad tym, co zostało zrobione, oraz zaplanować przyszłe poziomy odniesienia dla efektywności.

PeopleForce zapewnia całą gamę narzędzi do zarządzania efektywnością, w tym wskaźnik awansu netto pracowników, ankiety pulsacyjne i raporty kontrolne, aby zapewnić lepsze, bieżące zarządzanie efektywnością w Twojej firmie.


Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo

Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.

Umów demo