Bieżące zarządzanie efektywnością

Bieżące zarządzanie efektywnością

Główna icon Słowniczek HR icon

Bieżące zarządzanie efektywnością

Bieżące zarządzanie efektywnością

Bieżące zarządzanie efektywnością oznacza nadzór nad wydajnością pracowników za pomocą takich narzędzi, jak spotkania indywidualne i dyskusje, a także regularne informacje zwrotne od przełożonych. Najlepsze systemy zarządzania efektywnością, takie jak PeopleForce, pomagają w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy, które stymuluje motywację i pomaga każdemu pracownikowi pracować na najwyższym poziomie.

Co powinny obejmować systemy do bieżącego zarządzania efektywnością?

Systemy do bieżącego zarządzania efektywnością zazwyczaj obejmują:

  • Cotygodniowe przeglądy dla kierownictwa pozwalające śledzić poziom zadowolenia i morale pracowników.
  • Spotkania indywidualne z pracownikami. Stwarzają one okazję do coachingu i skutecznego rozwiązywania wszelkich pilnych problemów lub trudnych zadań.
  • Jasne określenie celów i kierunków rozwoju kariery pracowników. Cele te powinny być zarówno motywujące dla pracowników, jak i zgodne z celami i strategią firmy.
  • Współpracę i komunikację między zespołami poprzez wyróżnienia dla pracowników.
  • Regularne przeglądy procesów w cyklu kwartalnym lub półrocznym. Takie przeglądy pozwolą pracownikom i ich przełożonym zastanowić się nad tym, co zostało zrobione, oraz zaplanować przyszłe poziomy odniesienia dla efektywności.

PeopleForce zapewnia całą gamę narzędzi do zarządzania efektywnością, w tym wskaźnik awansu netto pracowników, ankiety pulsacyjne i raporty kontrolne, aby zapewnić lepsze, bieżące zarządzanie efektywnością w Twojej firmie.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.