Doświadczenie pracownika

Czym jest doświadczenie pracownika?

Główna icon Słowniczek HR icon

Doświadczenie pracownika

Czym jest doświadczenie pracownika?

Doświadczenia pracowników to ich „podróż” w Twojej firmie. Obejmują one zarówno przełomowe momenty, jak i osobiste interakcje, wykorzystanie technologii oraz rzeczywiste środowisko pracy.

Doświadczenia pracowników wpływają na ich decyzje o powrocie do pracodawcy i na to, czy polecą firmę kolejnym osobom, co przekłada się na wizerunek firmy i zdolność przyciągania talentów.

Dzięki wysokiej jakości doświadczeniom pracowniczym pracownicy mogą też zdecydować się na kontynuowanie kariery w Twojej organizacji, bo mają świadomość, że Twoja firma zapewnia im najlepsze możliwości rozwoju i poprawia ich dobrostan. Z uwagi na to, doskonalenie doświadczeń pracowniczych powinno być strategicznym priorytetem dla każdej organizacji.

Główne obszary doświadczenia pracowników obejmują:

  • etap przyciągania uwagi,

  • proces zatrudniania,

  • onboarding,

  • zaangażowanie,

  • dostarczanie wyników,

  • rozwój,

  • offboarding.

Doświadczenia, przez które przechodzą pracownicy na każdym etapie, mają wpływ na ich wyniki i budowanie marki. Omówmy więc wymienione wyżej obszary.

Przyciąganie uwagi 

Przed przyciągnięciem uwagi kandydata firma musi odpowiedzieć na pytanie: Jakie są kluczowe elementy naszej kultury, które podkreślamy, aby przyciągnąć największe talenty?

Proces zatrudniania

Czy nasz proces zatrudniania jest sprawiedliwy? Czy nasz proces selekcji jest nastawiony na pracowników-gwiazdy?

Onboarding

Czy pracownicy podejmują decyzję o dołączeniu do nas? Czy pracownicy doceniają nasze wartości w procesie onboardingu?

Zaangażowanie

Czy nasi pracownicy przychodzą do pracy każdego dnia z entuzjazmem i są zaangażowani w to, co robią? Czy wszystkie zadania są dostosowane do ich mocnych stron oraz celów firmy?

Wydajność

Czy dokonujemy sprawiedliwej i rzetelnej oceny wydajności każdego pracownika? Czy wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom?

Rozwój

Czy nasi obecni i potencjalni pracownicy wiążą z nami swoją przyszłość? Czy oferujemy elastyczne, spersonalizowane ścieżki kariery? Czy stale dbamy o rozwój kariery naszych pracowników?

Offboarding

Z kim konkurujemy o największe talenty? Dlaczego nasze największe talenty odchodzą? Czy nasz sposób zakończenia współpracy jest pozytywnym doświadczeniem?

Strategia na rzecz poprawy doświadczeń pracowników

Wyobraź sobie „podróż” pracownika w Twojej firmie. Jak się czuje, gdy zostaje zatrudniony? Jak jest zarządzany? Jak się czuje, gdy odchodzi z firmy? Rozważenie tych doświadczeń może pomóc menedżerom lepiej zrozumieć aspekty społeczne miejsca pracy, a w rezultacie zapewnić lepsze doświadczenia pracownikom.

Co może pomóc w poprawieniu doświadczeń pracowników?

Pracownicy mają stosunkowo niezmienny zbiór podstawowych potrzeb, występujących na wszystkich etapach cyklu życia w firmie.

Przełożony

Relacja przełożony-pracownik jest najważniejszą relacją na każdym etapie „podróży” pracownika. Przełożeni wpływają na doświadczenie pracownika poprzez to, jak go angażują i rozwijają jego mocne strony. Przełożeni mają możliwość ciągłego pomagania pracownikom w dostrzeganiu ich obecnej wartości i przyszłości w firmie. Oznacza to, że każda strategia doświadczeń pracownika musi priorytetowo podchodzić do kwestii doskonalenia umiejętności przełożonych.

Rola w firmie

„Czego się ode mnie oczekuje?” – to proste pytanie, ale w miejscu pracy często pozostaje bez odpowiedzi. Mniej niż połowa (41%) amerykańskich pracowników uważa, że opis ich stanowiska dobrze pokrywa się z pracą, którą wykonują. Rola jest na nowo definiowana poprzez ciągłe uczestnictwo w wyznaczaniu celów, znaczące informacje zwrotne i ocenę wyników.

Zespół

Ludzie osiągają najlepsze wyniki, kiedy szanują osoby, z którymi pracują i są przekonani, że osiągają swoje najlepsze wyniki. Muszą też widzieć, jak cenni są jako członkowie zespołu. Pracownicy powinni poznać swoich współpracowników na etapie wdrożenia do pracy, a następnie rozpocząć budowanie relacji.

Środowisko pracy

Odpowiednie środowisko pracy jest niezbędnym czynnikiem psychologicznym dla wydajności pracy. Wspierające środowisko pracy powinno dawać pracownikom swobodę pracy w sposób, który uznają za najlepszy, na przykład z otwartą przestrzenią do dyskusji lub zamkniętymi biurami do pracy indywidualnej – w zależności od wykonywanego zadania. Światło, temperatura, ergonomia, hałas i czynniki rozpraszające uwagę to dodatkowe czynniki, które wpływają na doświadczenia pracowników.

Dobrostan

Ciężko wyobrazić sobie doskonałe doświadczenia pracowników w firmie, gdzie po prostu nie czują się oni dobrze. Światowe badania wskazują, że to, co czyni dzień dobrym (wellbeing) jest nadzwyczaj uniwersalne. Chodzi tu o takie czynniki jak radość z życia, energia do robienia tego, co się chce i możliwość działania na rzecz swojej społeczności. Gallup identyfikuje pięć elementów dobrego samopoczucia: celowe, społeczne, finansowe, fizyczne i socjalne.

Jak oprogramowanie HR pomaga poprawić doświadczenie pracownika w zespole?

Ponieważ główną funkcją oprogramowania HR jest automatyzacja, pomaga ono odciążyć pracownika od powtarzalnych zadań i umożliwia mu przeżycie pełnego doświadczenia pracowniczego w zakresie zoptymalizowanych procesów i dopracowanych relacji ze współpracownikami.

Oprogramowanie HR pozwala kandydatowi – a dalej pracownikowi – przechodzić przez kolejne etapy cyklu życia w firmie. Umożliwia mu aklimatyzację w miejscu pracy, ułatwia nawiązywanie więzi z resztą zespołu. Zastosowanie oprogramowania pomaga zachować w firmie równowagę między realizacją kolejnych zadań, komunikacją, a dążeniami pracowników do osiągania osobistych celów.

Jeśli chcesz wzmocnić swój wizerunek jako pracodawcy, a swojemu zespołowi umożliwić dalszy rozwój – rozważ zastosowanie systemu HRM. Napisz do nas i umów się na prezentację naszego rozwiązania. Przekonaj się jak wygląda, jak działa i jak może pomóc Ci wzbogacić doświadczenia Twoich pracowników.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.