Proces zatrudniania

Jak wygląda proces zatrudniania?

Główna icon Słowniczek HR icon

Proces zatrudniania

Jak wygląda proces zatrudniania?

Proces zatrudniania jest często mylony z rekrutacją, jednak w rzeczywistości jest to odrębny etap procesu rekrutacji. Zatrudnianie to metoda, dzięki której firma decyduje się na ostatecznych kandydatów na dane stanowisko, a następnie przechodzi przez proces wyboru jednego z nich do wypełnienia tego stanowiska.

Proces zatrudniania odnosi się do naboru nowych członków zespołu w ramach procesu rekrutacji. Opiera się on na z góry ustalonym mechanizmie obejmującym szereg procedur, które mają pomóc kandydatowi w pełni zapoznać się z nowymi kolegami i kulturą zespołu oraz nabyć wymagane umiejętności potrzebne do efektywnej pracy.

Proces zatrudniania jest wieloaspektowy i zależy od specyficznych wymagań każdej firmy, jednak zawsze należy brać pod uwagę następujące czynniki:

 • ogólną długość procesu zatrudniania, którą rekruter jasno komunikuje kandydatowi;

 • rodzaj oferty, przygotowanej dla kandydata na podstawie jego preferencji;

 • wyznaczenie roli osoby odpowiedzialnej za nadzór nad procesem zatrudniania;

 • wyznaczenie osób uczestniczących w procesie zatrudniania;

 • zakres wiedzy o kulturze organizacyjnej firmy i środowisku pracy, wymagany od kandydatów przed przystąpieniem do pracy;

 • określenie sposobu przekazywania informacji zwrotnych zarówno kandydatom, którzy spełnili wymagania, jak i tym, którzy ich nie spełnili.

Kluczowe etapy procesu zatrudniania

Jeśli Twój proces zatrudniania objął wyżej wymienione czynniki, to kolejnym krokiem będzie organizacja i stworzenie szczegółowego planu dalszego postępowania:

 • Rozpocznij od podjęcia decyzji, kto znajdzie się na krótkiej liście kandydatów, których weźmiesz pod uwagę podczas ostatecznych rozmów kwalifikacyjnych. Oznacza to przejście do etapu procesu zatrudniania.
 • Następnie skontaktuj się z osobami z tej listy i umów się na ostateczne rozmowy. Niektóre firmy proszą kandydatów również o przystąpienie do testu sprawdzającego.
 • Przeprowadź rozmowy ze wszystkimi kandydatami z Twojej listy, a następnie zbierz wnioski zespołu rekrutacyjnego.
 • Przeanalizuj ustalenia ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w procesie zatrudniania, a następnie zdecyduj o wyborze ostatecznego kandydata. Niektóre firmy decydują się na sprawdzenie przeszłości i/lub przeszłości kryminalnej kandydata na tym etapie.
 • Przygotuj formalną ofertę pracy. Upewnij się, że została ona uzgodniona ze wszystkimi stronami zainteresowanymi w firmie, a następnie poinformuj wybranego kandydata.
 • Jeśli kandydat się zgadza, upewnij się, że jest w stanie podpisać oficjalną umowę. W przypadku pracy zdalnej upewnij się, że może złożyć podpis elektroniczny.
 • Następnie przejdź do przedstawienia kandydata jego nowym bezpośrednim współpracownikom. Jeżeli tak się nie stanie – złóż ofertę pracy kandydatowi, który zajął kolejne miejsce.

Jak długo powinien trwać proces zatrudniania?

Proces zatrudniania kończy się zazwyczaj uzgodnieniem i podpisaniem ostatecznej oferty pracy. Ten okres nie jest długi i powinien być zakończony jak najszybciej. Po zakończeniu tego procesu następuje przejście do procesu onboardingu, w którym rozpoczyna się aklimatyzacja pracownika w zespole i programy szkoleniowe.

Najczęstszą przyczyną, dla której proces zatrudniania może być opóźniony, jest sytuacja, w której wybrany kandydat rezygnuje z zatrudnienia. Jak wspomniano wyżej, jeśli tak się stanie, złóż ofertę pracy kolejnemu kandydatowi z listy, a jeśli i on odmówi – kolejnemu. Do skutku.

Jak stworzyć spersonalizowany proces zatrudniania?

Każda firma jest wyjątkowa i każdy zespół rekrutacyjny musi opracować swój własny spersonalizowany proces onboardingu, aby zapewnić jego pełną optymalizację. Różne branże wymagają różnych poziomów kluczowych szkoleń i wiedzy specjalistycznej, a każda firma będzie miała inne wymagania wobec pracowników, których przyjmuje na pokład. Należy stworzyć proces zatrudniania, który można dostosować do własnych potrzeb. Taki, który jest wystarczająco elastyczny, aby sprostać zmieniającym się okolicznościom, a jednocześnie wystarczająco niezawodny, aby był konsekwentnie wdrażany.

PeopleForce umożliwia płynne skonfigurowanie automatycznego przepływu pracy w oparciu o działania Twojej firmy. Wszystko po to, aby stworzyć proces zatrudniania, który będzie spełniał Twoje konkretne wymagania. Możesz zdefiniować odmienne procesy dla różnych poziomów siły roboczej i działów, z łatwością stworzyć długoterminowy proces onboardingu, bezstresowo przesiewać kandydatów i dodawać lub zmieniać procesy szkoleniowe oraz edukacyjne, za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Jeśli szukasz sposobu na optymalizację procesu zatrudniania w swojej firmie lub chcesz zacząć od zera i zbudować zupełnie nowy system, PeopleForce może Ci pomóc. Skontaktuj się z nami klikając link i poznaj możliwości naszych rozwiązań.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.