Wskaźnik eNPS (Employee Net Promoter Score)

Wskaźnik lojalności pracowników (Employee Net Promoter Score, eNPS) jest jednym z najprostszych, a zarazem najbardziej efektywnych sposobów mierzenia lojalności pracowników wobec firmy. Spośród wielu powodów, dla których lojalność jest ważna, chcielibyśmy podkreślić następujące:

  • Lojalni pracownicy są bardziej oddani firmie i jej działalności. Pracują ciężej i osiągają lepsze wyniki.

  • Lojalni pracownicy obniżają koszty rekrutacji. Zostają dłużej w firmie i polecają swoich znajomych jako kandydatów do pracy.


Obliczanie wskaźnika Employee Net Promoter Score

eNPS jest obliczany jako procentowa różnica pomiędzy zadowolonymi, a niezadowolonymi pracownikami. Wskaźnik lojalności pracowników mierzy poziom zadowolenia pracowników z pracodawcy na podstawie ich odpowiedzi na dość proste pytanie:

"W skali od 0 do 10, z jakim prawdopodobieństwem poleciłbyś naszą firmę jako miejsce pracy przyjacielowi lub koledze?" oraz opcjonalnego pola komentarza "Dlaczego tak?".

Wynikiem obliczeń Employee Net Promoter Score jest jedna liczba, którą można łatwo śledzić i porównywać dynamikę w czasie. Innym ważnym aspektem skuteczności eNPS jest wyższy wskaźnik odpowiedzi w porównaniu z bardziej złożonymi ankietami z wieloma pytaniami.

W rezultacie otrzymujesz nie tylko metrykę "zadowolenia" pracowników z Twojej firmy, ale także segmentujesz pracowników, jak poniżej:

Promotorzy to ci pracownicy, którzy udzielili odpowiedzi 9 lub 10. Promotorzy są uważani za najbardziej lojalnych pracowników. Z entuzjazmem będą polecać pracę w Twojej firmie. Ogólnie rzecz biorąc, promotorzy działają również jako ambasadorzy marki pracodawcy wśród swoich rówieśników. Nie spocznij jednak na laurach, jeśli w większości odpowiedzi zobaczysz 9-10. W żadnym wypadku nie oznacza to, że nie powinieneś dbać o satysfakcję tych pracowników. Jest to proces ciągły, a każdy dzień i proces pracy ma znaczenie.

Pasywni to pracownicy, którzy odpowiedzieli 7 lub 8 w skali obliczania eNPS. Pasywni wykazują zachowania neutralne. Niekoniecznie są negatywnie nastawieni do firmy, ale jednocześnie nie są w pełni lojalni. Powinieneś skupić się na kwestiach, które ich niepokoją, aby wyeliminować negatywne nastawienie i zwiększyć zaangażowanie pracowników. Twoim celem będzie podniesienie ich do poziomu Promotorów.

Odrzucający to grupa pracowników, którzy udzielili odpowiedzi 0-6 i raczej nie polecą Twojej firmy. W pracy z osobami odrzucającymi ważne jest, aby najpierw zidentyfikować przyczyny takiego stanu rzeczy i podjąć działania w tym zakresie.

PeopleForce zapewnia Ci wbudowaną automatyczną kalkulację wskaźnika lojalności pracowników. PeopleForce automatycznie obliczy metryki eNPS, aby pokazać Ci pomiar lojalności pracowników w postaci wykresu w czasie. Możesz śledzić poziom eNPS według czasu i działów. Pozwoli Ci to śledzić satysfakcję pracowników i ujawnić ewentualne wąskie gardła.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo

Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.

Umów demo