Wskaźnik eNPS (Employee Net Promoter Score)

Wskaźnik eNPS (Employee Net Promoter Score)

Główna icon Słowniczek HR icon

Wskaźnik eNPS (Employee Net Promoter Score)

Wskaźnik lojalności pracowników (Employee Net Promoter Score, eNPS) jest jednym z najprostszych, a zarazem najbardziej efektywnych sposobów mierzenia lojalności pracowników wobec firmy. Spośród wielu powodów, dla których lojalność jest ważna, chcielibyśmy podkreślić następujące:

  • Lojalni pracownicy są bardziej oddani firmie i jej działalności. Pracują ciężej i osiągają lepsze wyniki.

  • Lojalni pracownicy obniżają koszty rekrutacji. Zostają dłużej w firmie i polecają swoich znajomych jako kandydatów do pracy.

Obliczanie wskaźnika Employee Net Promoter Score

eNPS jest obliczany jako procentowa różnica pomiędzy zadowolonymi, a niezadowolonymi pracownikami. Wskaźnik lojalności pracowników mierzy poziom zadowolenia pracowników z pracodawcy na podstawie ich odpowiedzi na dość proste pytanie:

"W skali od 0 do 10, z jakim prawdopodobieństwem poleciłbyś naszą firmę jako miejsce pracy przyjacielowi lub koledze?" oraz opcjonalnego pola komentarza "Dlaczego tak?".

Wynikiem obliczeń Employee Net Promoter Score jest jedna liczba, którą można łatwo śledzić i porównywać dynamikę w czasie. Innym ważnym aspektem skuteczności eNPS jest wyższy wskaźnik odpowiedzi w porównaniu z bardziej złożonymi ankietami z wieloma pytaniami.

W rezultacie otrzymujesz nie tylko metrykę "zadowolenia" pracowników z Twojej firmy, ale także segmentujesz pracowników, jak poniżej:

Promotorzy to ci pracownicy, którzy udzielili odpowiedzi 9 lub 10. Promotorzy są uważani za najbardziej lojalnych pracowników. Z entuzjazmem będą polecać pracę w Twojej firmie. Ogólnie rzecz biorąc, promotorzy działają również jako ambasadorzy marki pracodawcy wśród swoich rówieśników. Nie spocznij jednak na laurach, jeśli w większości odpowiedzi zobaczysz 9-10. W żadnym wypadku nie oznacza to, że nie powinieneś dbać o satysfakcję tych pracowników. Jest to proces ciągły, a każdy dzień i proces pracy ma znaczenie.

Pasywni to pracownicy, którzy odpowiedzieli 7 lub 8 w skali obliczania eNPS. Pasywni wykazują zachowania neutralne. Niekoniecznie są negatywnie nastawieni do firmy, ale jednocześnie nie są w pełni lojalni. Powinieneś skupić się na kwestiach, które ich niepokoją, aby wyeliminować negatywne nastawienie i zwiększyć zaangażowanie pracowników. Twoim celem będzie podniesienie ich do poziomu Promotorów.

Odrzucający to grupa pracowników, którzy udzielili odpowiedzi 0-6 i raczej nie polecą Twojej firmy. W pracy z osobami odrzucającymi ważne jest, aby najpierw zidentyfikować przyczyny takiego stanu rzeczy i podjąć działania w tym zakresie.

PeopleForce zapewnia Ci wbudowaną automatyczną kalkulację wskaźnika lojalności pracowników. PeopleForce automatycznie obliczy metryki eNPS, aby pokazać Ci pomiar lojalności pracowników w postaci wykresu w czasie. Możesz śledzić poziom eNPS według czasu i działów. Pozwoli Ci to śledzić satysfakcję pracowników i ujawnić ewentualne wąskie gardła.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.