Nękanie

Nękanie

Nękanie, inaczej również prześladowanie lub molestowanie – w świecie korporacyjnym jest poważnym problemem, który negatywnie wpływa zarówno na pracowników, jak i na samą firmę. Może przybierać wiele form i objawiać się werbalnym lub fizycznym przekroczeniem norm, składaniem niechcianych propozycji seksualnych lub dyskryminacją. Aby zapobiec takim zjawiskom w miejscu pracy, firma powinna mieć jasne zasady i procedury, które definiują i zakazują nękania. Wszyscy pracownicy powinni być z nimi zaznajomieni. Ponadto każdy pracownik musi mieć możliwość zgłaszania wszelkich przypadków nękania, z jakimi się zetknął. Wyraźne postawienie granic i określenie norm zachowania sprawia, że miejsce pracy jest bezpiecznym i komfortowym środowiskiem dla każdego, a wszelkie incydenty są szybko wyjaśniane.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.