Offboarding

Offboarding

Offboarding oznacza zwolnienie współpracownika (z własnej woli lub na podstawie decyzji firmy) i obejmuje szereg procesów biznesowych związanych z interakcją z nim po zakończeniu pracy.

Dlaczego Twoja firma potrzebuje offboardingu?

Offboarding to nie tylko zwolnienie pracownika, przeprowadzone zgodnie z prawem i prawidłowo. To także budowanie komunikacji między osobą zwalnianą a kierownictwem i współpracownikami.

Firmy zastanawiają się, jak kompetentnie zwolnić pracownika, i z tych powodów poważnie podchodzą do tego procesu.

 1. Pozwala to na zachowanie lojalności pracownika. Kiedy dana osoba jest normalnie żegnana i ma możliwość nie tylko szybkiego zwolnienia, ale także – być może – otrzymania rekomendacji dla przyszłego pracodawcy oraz zorganizowania pożegnalnego przyjęcia z kolegami – nie czuje nienawiści, nawet jeśli inicjatorem była firma.

 2. Jest to ważne dla marki i reputacji działu kadr. Załóżmy, że pracownik pomaga w organizacji procesu zwolnienia, respektuje prośby (np. o poinformowanie kolegów o zwolnieniu w ostatnim dniu pracy). Jeśli faktycznie stosuje się do poleceń (np. poinformował kolegów o zwolnieniu w ostatnim dniu pracy, a nie zaraz po podjęciu decyzji) i ogólnie – wykazuje się ugodową, nie napisze gniewnego paszkwilu o firmie, jako złym pracodawcy. Co najwyżej, wyrazi żal lub rozczarowanie. Firma powinna cenić wszystkich swoich pracowników. Jeśli nie jest on w stanie sprostać wymaganiom rynku pracy, problem nie leży tylko w nim samym, ale także w złym wyborze firmy. Obu stronom należy się taki sam szacunek.

Istnieje wiele procesów offboardingu i przedstawiliśmy je już w tym artykule. Mówiąc ogólnie, powinniśmy zwrócić uwagę na następujące pytania:

 1. Jak długo trwa zwolnienie pracownika? (Najczęściej trwa to 2-4 miesiące).

 2. Jaki pakiet dokumentów należy sporządzić, kto powinien go zatwierdzić i kto jeszcze powinien być zaangażowany w ten proces?

 3. Ile spotkań należy zorganizować z przełożonym, aby omówić szczegóły?

 4. Czy trzeba przygotować pakiet pożegnalny od podstaw, czy może już go mamy i wystarczy go przekazać?

 5. Czy będzie przeprowadzony wywiad, aby dowiedzieć się, jakie emocje i nastawienie mają pracownicy, czy też będzie to przedmiotem rozmowy telefonicznej?

 6. W jaki sposób o decyzji zostaną poinformowani współpracownicy?

 7. Kto będzie wykonywał obowiązki pracownika po zwolnieniu go z pracy?

 8. Ile czasu zajmie dokonanie wszystkich płatności i sprawdzenie, czy nie ma żadnych długów wobec pracownika?

 9. Jakie informacje należy uzyskać od mojego współpracownika (np. jakie projekty nie zostały zamknięte, co planuje zrobić przed odejściem)?

 10. Czy konieczne jest zorganizowanie imprezy pożegnalnej?

Zadaniem firmy jest zorganizowanie procesu zwalniania pracownika w taki sposób, aby przebiegał on bez zakłóceń i można było spokojnie się rozstać. Narzędzia PeopleForce ułatwiają to zadanie, ponieważ istnieje możliwość utworzenia listy kontrolnej działań, zautomatyzowania jej i uruchomienia w odpowiednim momencie.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.