Płatny czas wolny

Czym jest płatny czas wolny?

Czym jest płatny czas wolny?

Płatny czas wolny to ustalony przedział czasu, w którym pracownicy nie wykonują swojej pracy, a mimo to otrzymują wynagrodzenie od pracodawcy.

W Polsce płatny czas wolny, jaki przysługuje pracownikowi, jest ściśle powiązany z formą zatrudnienia. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, może skorzystać z płatnego czasu wolnego w ramach:

 • urlopu wypoczynkowego;

 • urlopu okolicznościowego;

 • urlopu na żądanie;

 • opieki nad dzieckiem;

 • urlopu ojcowskiego / macierzyńskiego;

 • urlopu rodzicielskiego;

 • urlopu na poszukiwanie pracy;

 • urlopu szkoleniowego;

 • urlopu naukowego (dotyczy pracowników akademickich);

 • urlopu dla poratowania zdrowia (dotyczy nauczycieli);

 • zwolnień lekarskich na czas choroby.

Ważne! Pracowników zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych oraz pracowników kontraktowych, świadczących usługi w ramach współpracy B2B, obowiązują odrębne zasady przyznawania płatnego czasu wolnego.

Pamiętaj też, że płatny czas wolny jest w innych krajach rozliczany zgodnie z lokalnym prawem. Jeśli zatrudniasz pracowników z zagranicy, musisz uwzględnić to w polityce urlopowej.

Jakie są rodzaje płatnego czasu wolnego?

Mimo, że płatny czas wolny w Polsce przysługuje pracownikom w formach zależnych od rodzaju zatrudnienia, możemy dokonać ogólnego podziału na planowany płatny czas wolny i ten nieplanowany.

Planowany płatny czas wolny

Planowany płatny czas wolny to roboczogodziny możliwe do stałego monitorowania przez dział HR, np. urlopy wypoczynkowe, urlopy ojcowskie / macierzyńskie, urlopy rodzicielskie – czyli wszystkie nieobecności zgłaszane z wyprzedzeniem. Ich odpowiednie zaplanowanie nie powoduje przestojów w firmie.

Nieplanowany płatny czas wolny

Nieplanowany płatny czas wolny może wynikać z choroby pracownika (zwolnienie lekarskie), zaistniałych nagle wyjątkowych okoliczności (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, urlop na żądanie) lub zostać przyznany za zgodą przełożonego (urlop na poszukiwanie pracy, urlop dla poratowania zdrowia, urlop naukowy).

Jakie są zalety udzielania pracownikom płatnego czasu wolnego?

W przypadku pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek udzielić im konkretnej ilości płatnych dni wolnych. Wynika to z zapisów Kodeksu Pracy. To czas na regenerację sił, powrót do zdrowia lub inne wybrane aktywności, które sprzyjają lepszemu samopoczuciu pracowników i obniżeniu u nich poziom stresu.

Dynamiczne zmiany na rynku pracy, które wynikające m.in. z przetasowań demograficznych wśród pracowników, wymuszają na pracodawcach nowe podejście do polityki urlopowej. Pracownicy coraz chętniej dbają o swój well-being, więc w ofertach pracy nierzadko pojawiają się propozycje dodatkowych płatnych dni wolnych (np. dzień urodzin, dzień zdrowia psychicznego, urlop menstruacyjny, dzień well-beingu).

Korzyści, płynące z rozszerzenia polityki urlopowej o dodatkowe benefity, to m. in.:

 • wyższy poziom satysfakcji z pracy wśród pracowników;

 • zwiększona atrakcyjność ofert pracy, która może przełożyć się na efektywniejszy proces rekrutacji.

Doświadczenia wielu firm pokazują, że wprowadzenie elastycznych, płatnych dni wolnych podnosi wydajność pracy w zespołach oraz buduje wzajemne zaufanie na linii pracownik-pracodawca.

Jakie są wady udzielania pracownikom dodatkowego płatnego czasu wolnego?

Płatny czas wolny wynika z przepisów prawnych i z tego tytułu  należy się pracownikom. Jednak firmy decydujące się rozszerzyć politykę urlopową o dodatkowe płatne dni wolne muszą zmierzyć się z pewnymi niedogodnościami tego rozwiązania. Będą to m.in.:

 • możliwość nadużywania nieplanowanych dni wolnych przez pracowników, które mogą wystąpić w przypadku braku odpowiednich zapisów w regulaminie pracy;

 • występowanie przestojów w pracy firmy – zwłaszcza jeśli nałożą się na siebie nieobecności wielu członków zespołu.

Jeśli firma odpowiednio nie sformułuje regulaminu dodatkowych płatnych dni wolnych, może być zobowiązana do rozliczenia należności za niewykorzystane dni wolne, w momencie gdy pracownik odejdzie z pracy.

Jak skutecznie zarządzać płatnym czasem wolnym w firmie?

Istnieje kilka czynników, które należy rozważyć przy poszukiwaniu oprogramowania HR do zarządzania płatnym czasem wolnym. To, które wybierzesz musi być w stanie śledzić nieobecności automatycznie, zapewnić łatwy dostęp do wniosków o wolne i zapewnić przejrzysty przegląd statusów pracowników.

PeopleHR, nasz moduł do zautomatyzowanego zarządzania zasobami ludzkimi, zapewnia Ci wszystkie niezbędne funkcje. To idealny wybór do wprowadzenia systemu zarządzania płatnym czasem wolnym w Twojej firmie lub optymalizacji już istniejących zasad.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcjonalności, które pomogą Ci uprościć procesy i zautomatyzować powtarzalne zadania – napisz do nas.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.