Lista płac

Lista płac

Lista płac jest obliczana na podstawie wyników każdego miesiąca pracy dla wszystkich członków zespołu, do określonej daty, zgodnie z zadeklarowanym wynagrodzeniem, premiami i innymi świadczeniami, które firma zgodziła się wypłacić.

Firma zajmuje się również obliczaniem podatków i innych operacji finansowych dokonywanych co miesiąc, zgodnie z wymogami prawa.

Często organizacje korzystają z usług zewnętrznych księgowych lub wewnętrznego działu, który podsumowuje wymagane wynagrodzenia, oblicza, rozlicza i przeprowadza niezbędne płatności w systemie kadrowo-księgowym.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.