Poprawa wydajności

Poprawa wydajności

Główna icon Słowniczek HR icon

Poprawa wydajności

Doskonalenie wyników firmy wiąże się z monitorowaniem działań pracowników przez dany okres, ustalony odgórnie przez przełożonych i dział HR. W okresach tych (kwartalnie, półrocznie, rocznie) przeprowadzany jest cykl oceny pracowniczej, na podstawie wyników którego określane są ewentualne problemy związane z pracą, komunikacją lub zadaniami pracowników, mogące utrudniać pracownikom osiąganie celów. Na podstawie wyników oceny identyfikowani są efektywni i mniej efektywni pracownicy, dzięki czemu dział HR może zareagować oferując im nowe możliwości rozwoju zawodowego lub identyfikując wypalenie, zmęczenie i toksyczność w zespole.

Oceny pracownicze często przeprowadzane są metodą Performance Review, co pozwala na szybkie i skuteczne zaobserwowanie ewentualnych utrudnień związanych z wydajnością, bez angażowania w ocenę osób trzecich. Wyniki cyklu ocen pokazują różnicę pomiędzy samooceną pracownika, oceną jego menedżera oraz oceną współpracowników i / lub podwładnych. Wyniki te są omawiane podczas bezpośrednich spotkań 1 na 1 i stanowią podstawę do opracowania planu kariery lub nowej strategii rozwoju pracownika w celu poprawy wyników.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.