Cicha rezygnacja (quiet quitting)

Czym jest quiet quitting?

Główna icon Słowniczek HR icon

Cicha rezygnacja (quiet quitting)

Czym jest quiet quitting?

Quiet quitting (ang.) – „cicha rezygnacja”, „ciche odchodzenie” – to sytuacja, w której pracownicy unikają wykonywania dodatkowych zadań, wykraczających poza ich podstawowe obowiązki. Zjawisko to uznaje się to za formę pasywnego sprzeciwu przeciwko nadmiernym oczekiwaniom pracodawców lub próbę zachowania przez pracowników zdrowej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

Skąd się wziął quiet quitting?

Quiet quitting to trend, który pojawił się niedługo po fali „Wielkiej Rezygnacji”, czyli masowych odejściach pracowników, mających miejsce w 2021 roku, głównie w Stanach Zjednoczonych. Pracownicy, którzy czuli się przeciążeni obowiązkami, wypaleni lub nieodpowiednio traktowani, zaczęli odchodzić z pracy i zmieniać swoje życie zawodowe. Kiedy „Wielka Rezygnacja” przygasła, pojawiła się cicha rezygnacja. Według jej założeń, pracownicy nie rzucają pracy, ale powoli się wycofują, wykonując niezbędne minimum, bez głębszego angażowania się w życie firmy.

Trudno dokładnie stwierdzić, kto pierwszy wymyślił określenie cichego odchodzenia, bo źródeł jest co najmniej kilka. Pewne jest jednak, że do jego popularyzacji w dużej mierze przyczyniły się media społecznościowe, zwłaszcza Tik-Tok i nagranie umieszczone przez Bryana Creely'ego, trenera kariery.

Jakie są powody quiet quittingu?

Osoby rezygnujące po cichu nadal wypełniają swoje podstawowe obowiązki, ale są mniej skłonne do angażowania się. Koniec ze zostawaniem po godzinach, pojawianiem się wcześniej lub uczestniczeniem w nieobowiązkowych spotkaniach. Powodem takich zachowań mogą być m.in.:

 • zbyt duża ilość obowiązków i brak adekwatnego wynagrodzenia za ich realizację;
 • brak uznania ze strony pracodawcy oraz brak poczucia sprawczości;
 • wypalenie zawodowe;
 • próba zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym;
 • stres i frustracja wynikające z negatywnej atmosfery w miejscu pracy;
 • brak wsparcia pracodawcy lub brak przywództwa;
 • niewłaściwa organizacja pracy, np. zbyt duża ilość zadań administracyjnych, monotonia zadań, brak zadań wymagających kreatywności.

Ciche odchodzenie zaczyna się w momencie, gdy pracownik przestaje widzieć sens w podejmowaniu kolejnych inicjatyw – nie otrzymuje wynagrodzenia, uznania i ma poczucie, że „spala się” nadaremnie.

Jak quiet quitting wpływa na życie firmy?

Quiet quitting ma jednoznacznie negatywny wpływ na firmę:

 • spada morale zespołu, bo kiedy jedni pracownicy są mniej zaangażowani, ich obowiązki są zmuszeni realizować inni, którzy czują się niesprawiedliwie traktowani;
 • spada ogólna produktywność zespołu, ponieważ gdy w realizację zadań angażuje się tylko część pracowników, część pracy nie jest wykonywana i powstają opóźnienia;
 • kultura organizacyjna i środowisko pracy stają się mniej przyjazne dla pracowników, co może odbijać się na wizerunku pracodawcy;
 • niski poziom zaangażowania przekłada się na niższy wynik finansowy, a jeśli pracownicy ostatecznie zrezygnują z pracy, pojawią się jeszcze dodatkowe koszty nowych rekrutacji.

Ten trend może również negatywnie odbijać się na samych pracownikach. Niechęć do wykonywania dodatkowych obowiązków i podejmowania inicjatyw może spowodować, że pracownicy przestaną się rozwijać i powstanie luka w ich kompetencjach. Niedostatek wiedzy i umiejętności sprawi, że przestaną być cennym zasobem dla firmy oraz atrakcyjnymi kandydatami dla innych pracodawców.

Jak firma może radzić sobie z quiet quittingiem?

Dobra wiadomość jest taka, że zjawisko cichej rezygnacji w miejscu pracy można opanować! Oto kilka strategii, które każda organizacja powinna wziąć pod uwagę:

 • zaangażowane przywództwo i oferowanie pracownikom odpowiedniego wsparcia i zrozumienia;
 • rozsądny podział obowiązków i idące za tym wynagrodzenie;
 • oferowanie benefitów pracowniczych odpowiadające potrzebom zespołu;
 • stosowanie różnorodnych strategii utrzymania pracowników, które wzmacniają angażowanie i motywowanie zespołu;
 • promowanie dbania o zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników;
 • zbieranie od pracowników feedbacku dotyczącego warunków pracy;
 • badania pulsacyjne zespołu z wykorzystaniem ankiet eNPS, aby w porę wychwycić niepojące trendy;
 • działania integrujące zespół;
 • wdrożenie automatyzacji pracy, aby zredukować ilość żmudnych, powtarzalnych zadań.

Jeśli firma będzie upierać się przy trwaniu w przestarzałym lub nieefektywnym modelu zarządzania, zjawisko quiet quittingu w zespole może narastać. Jedynym sposobem na powstrzymanie tego trendu jest podążanie za potrzebami pracowników. Tak jak zmienia się demografia rynku pracy, tak i pracodawcy muszą nauczyć się nowych, skutecznych sposobów współpracy.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.