Przywództwo sytuacyjne

Przywództwo sytuacyjne

Główna icon Słowniczek HR icon

Przywództwo sytuacyjne

Prowadzenie zespołu będącego zbiorem indywidualnych osobowości jest trudne, ale nie niemożliwe. Kluczem jest wybór odpowiedniej strategii, czyli modelu zarządzania. Zmienne warunki biznesowe, np. niestabilna sytuacja na rynku, wysoka rotacja pracowników, która prowadzi do nagłego odpływu kadry – wymagają elastycznego podejścia do tematu przywództwa, np. zastosowania modelu przywództwa sytuacyjnego.

Przywództwo sytuacyjne to koncepcja, zgodnie z którą osoby zarządzające powinny dopasować styl, metody i taktyki zarządzania do danej sytuacji. Przykładowo:

  • nowozatrudniony pracownik powinien otrzymywać jasne wytyczne, feedback i mieć poczucie, że ktoś kontroluje jego postępy;

  • pracownik bardziej doświadczony – powinien poczuć się doceniony, mieć większą swobodę w wykonywaniu zadań;

  • pracownik będący ekspertem – powinien otrzymywać odpowiedzialne zadania, bo chce czuć, że pracodawca mu ufa.

Osoby będące na różnym etapie rozwoju zawodowego, w różnym wieku, na odmiennych stanowiskach, wymagają innego podejścia. Elastyczność przywództwa sytuacyjnego pomaga zwiększyć wydajność każdego pracownika.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.