Well being

Czym jest well being?

Czym jest well-being?

Well-being – zwany również dobrostanem – choć nie jest wyraźnie zdefiniowany w dziedzinie HR, ma ogromne znaczenie i bezpośredni wpływ na funkcjonowanie każdej organizacji. W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi well-being odnosi się do zdrowia psychicznego pracowników, ich zaangażowania i aktywności, przekładając się na ogólną dynamikę zespołu.

Aby zadbać o dobre samopoczucie jednostek i całego zespołu, priorytetem jest dbanie o zdrowie psychiczne pracowników. Aktywne angażowanie ich w proces pracy oraz przyznawanie regularnych przerw i czasu wolnego to skuteczne środki zapobiegające wyczerpaniu energii i wypaleniu zawodowemu.

Jakie korzyści przynosi firmie well-being pracowników?

W dobrym samopoczuciu pracowników kryją się liczne korzyści zarówno dla jednostek, jak i organizacji. Oto kilka kluczowych zalet priorytetowego traktowania kwestii well-beingu pracowników:

 1. Zwiększona produktywność – gdy pracownicy czują się dobrze fizycznie i psychicznie, są bardziej zaangażowani i zmotywowani, co prowadzi do wyższego poziomu produktywności.

 2. Większa satysfakcja z pracy – organizacje, które priorytetowo traktują dobre samopoczucie pracowników, tworzą pozytywne środowisko pracy, w którym pracownicy czują się doceniani i szanowani.

 3. Poprawa zdrowia psychicznego – priorytetowe traktowanie dobrego samopoczucia pracowników przyczynia się do poprawy ich zdrowia psychicznego, co przekłada się na większą produktywność w miejscu pracy.

 4. Niższa absencja i nieobecność w pracy – pracownicy, którzy są zdrowi fizycznie i psychicznie, rzadziej biorą zwolnienia lekarskie lub są nieobecni w pracy.

 5. Większe zaangażowanie pracowników – inwestowanie w dobre samopoczucie pracowników wspiera kulturę zaangażowania, a zaangażowani pracownicy są bardziej skłonni do poświęcania się pracy

 6. Przyciąganie i zatrzymywanie talentów – organizacje, które priorytetowo traktują dobre samopoczucie pracowników, są często bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników.

Jak zadbać o well-being pracowników w miejscu pracy?

Poprawa samopoczucia pracowników w miejscu pracy wymaga kompleksowego podejścia, które uwzględni zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Oto kilka skutecznych strategii, które pomogą Ci poprawić well-being w Twojej firmie:

 1. Twórz i wspieraj pozytywne środowisko pracy – stwórz kulturę szacunku, integracji i wsparcia. Zachęcaj do otwartej komunikacji, współpracy i pozytywnych relacji między pracownikami.

 2. Traktuj priorytetowo równowagę między pracą a życiem prywatnym – zachęcaj pracowników do utrzymywania zdrowej równowagi między ich pracą a życiem osobistym.

 3. Zapewnij zespołowi programy odnowy biologicznej – oferuj programy odnowy biologicznej, które dotyczą zdrowia fizycznego i psychicznego. Mogą to by programy fitness, jogę i zajęcia z medytacji – dostosuj ofertę do potrzeb pracowników.

 4. Promuj zdrowie fizyczne – stwórz miejsce pracy, które zachęca do aktywności fizycznej. Zapewnij możliwość wykonywania ćwiczeń w miejscu pracy, np. zainstaluj urządzenie do fitnessu takiej jak rower stacjonarny.

 5. Wspieraj zdrowie psychiczne – promuj świadomość i nie stygmatyzuj kwestii zdrowia psychicznego. Zapewnij menedżerom i pracownikom szkolenia na temat rozpoznawania oznak stresu i wypalenia zawodowego.

 6. Zachęcaj do wsparcia związanego z pracą – wspieraj wspierające środowisko pracy, w którym pracownicy mogą szukać pomocy i wskazówek poprzez programy mentorskie.

 7. Uznawaj i nagradzaj osiągnięcia – dawaj wyrazy uznania i doceniaj wysiłki i osiągnięcia pracowników.

 8. Zapewniaj możliwości nauki i rozwoju – oferuj możliwości wzrostu i rozwoju, aby poprawić samopoczucie pracowników.

Jeśli chcesz ocenić samopoczucie psychiczne swoich pracowników, wypróbuj automatyczne narzędzia ankietowe, takie jak PeoplePulse. Pozwoli Ci ono wygenerować kwestionariusze napisane specjalnie z myślą o Twoim zespole. Dzięki ich analizie łatwiej zrozumiesz, jak przedstawia się kwestia well-beingu w firmie. Zamów bezpłatne demo już dziś, aby dowiedzieć się więcej.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.