Planowanie zatrudnienia

Planowanie zatrudnienia

Główna icon Słowniczek HR icon

Planowanie zatrudnienia

Planowanie zatrudnienia

Planowanie zatrudnienia stanowi dużą część pracy działu HR. Na proces ten składają się zbieranie, przetwarzanie i analiza danych dotyczących zasobów siły roboczej oraz planowanie przyszłych kroków, które firma musi podjąć, by być gotową na przyszłe potrzeby kadrowe.

Planowanie zatrudnienia składa się z kilku etapów:

  • pierwszy – służy zrozumieniu, jacy pracownicy stoją za danymi wynikami firmy – kim są (pod względem demograficznym), jakie mają kompetencje;

  • drugi – identyfikuje ewentualne luki kompetencyjne w zespole;

  • trzeci – pozwala ustalić jakich pracowników zatrudnia firma obecnie, a jakich będzie potrzebować w przyszłości;

  • czwarty – obejmuje wdrożenie rozwiązań i monitorowanie postępów.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.