Організаційна структура

Типи і переваги організаційної структури

Головна icon HR глосарій для HR-команд icon

Організаційна структура

Організаційна структура (оргструктура або субординаційна структура) — це система, яка описує взаємозв’язок, повноваження, відповідальність підрозділів та окремих співробітників всередині однієї компанії.

Вона візуально зображується за допомогою органіграм (організаційна діаграма, ієрархічної діаграми), у яких вказуються імена, посади, відділи, підрозділи, дивізіони співробітників. Дивлячись на органіграму компанії, люди можуть швидко зрозуміти, як влаштована організація, скільки в неї рівнів і яка посада того чи іншого співробітника.

Типи організаційної структури

Вирізняють від 4 до 30 типів організаційної структури. Найбільш популярні:

 1. Ієрархічна (лінійна, бюрократична): це структура з вертикальною формою управління. Співробітники можуть бути згруповані за їх ролями, функціями, географією, типом продуктів або послуг, які вони надають. Фахівці підпорядковуються керівнику.
 2. Матрична: усі співробітники поділені на команди/проектні групи, які підпорядковуються одночасно двом керівникам: менеджеру відділу/підрозділу та керівнику проекта.
 3. Дивізіональна (філійна): організація ділиться на дивізіони і підрозділи, які відповідають або продуктам, або географічним регіонам.
 4. Проектна: створення організації чи команди для реалізації проекту. Керівник після запуску проекту чи послуги втрачає контроль за організацією.
 5. Горизонтальна (плоска): організація практично без менеджерів середньої ланки.
 6. Функціональна: організація, у якій співробітники об’єднані за спеціалізаціями.
 7. Віртуальна: це група незалежних організацій або організація-ядро з партнерами, яких об’єднує один продукт чи мета. Компанії з віртуальною оргструктурою можуть існувати в Інтернеті та інших мережах передачі даних. Тому вони мають мінімум фізичних активів, а співробітники та партнери можуть перебувати в різних точках світу та комунікувати за допомогою мобільного зв’язку та через Інтернет.
 8. Мережева: це версія матричної структури. Організація створюється навколо стрижневої компанії (брокера), що пов’язана з діловими партнерами.

Насправді бізнес може комбінувати одночасно кілька типів оргструктури задля досягнення своїх планів.

Переваги організаційної структури

Побудова правильної оргструктури допомагає:

 • побудувати чітку ієрархію у роботі співробітників;

 • знизити навантаження керівних посад;

 • правильно розподілити відповідальність;

 • успішно керувати декількома офісами чи філіями;

 • визначати структуру оплати працівникам;

 • знижувати кількість конфліктних ситуацій;

 • економити бюджет завдяки відсутності дублюючих посад та обов’язків;

 • підвищувати продуктивність та ін.

Замовляйте демо безкоштовно
Подивіться, як PeopleForce зможе допомогти вашій компанії.