Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny

Główna icon Słowniczek HR icon

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny (struktura organizacyjna lub struktura podległościowa) to system opisujący wzajemne powiązania, zakresy odpowiedzialności działów i poszczególnych pracowników w ramach tej samej firmy.

Jest on przedstawiany wizualnie za pomocą diagramów (schemat organizacyjny, diagramy hierarchiczne), na których zaznaczone są nazwy, stanowiska, działy, wydziały, piony, oddziały pracowników. Patrząc na schemat organizacyjny firmy, ludzie mogą szybko zrozumieć, jak zorganizowana jest organizacja, ile jest w niej poziomów i jakie jest stanowisko tego czy innego współpracownika.

Rodzaje struktury organizacyjnej

Wyróżnia się od 4 do 30 typów struktury organizacyjnej. Najczęściej spotykane to:

 • Hierarchiczna (liniowa, biurokratyczna): struktura o pionowej formie zarządzania. Pracownicy mogą być grupowani według pełnionych ról, funkcji, geografii, rodzaju dostarczanych produktów lub usług. Pracownicy są podporządkowani przełożonemu.

 • Matrycowa: wszyscy pracownicy są podzieleni na zespoły/grupy projektowe, które podlegają jednocześnie dwóm przełożonym - kierownikowi działu i kierownikowi projektu.

 • Wydziałowa (zależna): organizacja jest podzielona na wydziały, które odpowiadają produktom lub regionom geograficznym.

 • Projektowa: utworzenie organizacji lub zespołu wyłącznie w celu realizacji projektu. Po uruchomieniu projektu lub usługi kierownik traci kontrolę nad organizacją.

 • Horyzontalna (płaska): utworzenie organizacji lub zespołu praktycznie bez menedżerów średniego szczebla.

 • Funkcjonalna: organizacja, w której pracownicy są połączeni specjalizacjami.

 • Wirtualna: grupa niezależnych organizacji lub organizacja podstawowa z partnerami, których łączy jeden produkt lub cel. Firmy o wirtualnej strukturze organizacyjnej mogą istnieć w Internecie i innych sieciach transferu danych. Posiadają zatem minimalną ilość aktywów fizycznych, a współpracownicy i partnerzy mogą przemieszczać się po całym świecie i komunikować się za pomocą telefonów komórkowych i Internetu.

 • Networking: odmiana struktury macierzowej. Organizacja jest tworzona w oparciu o firmę łańcuchową (brokera), która jest połączona z partnerami biznesowymi.

W rzeczywistości przedsiębiorstwa mogą łączyć kilka rodzajów struktur organizacyjnych jednocześnie, aby zrealizować swoje plany.

Zalety struktury organizacyjnej

Zbudowanie właściwej struktury organizacyjnej pomaga:

 • stworzyć jasną hierarchię w pracy współpracowników;

 • zmniejszyć presję wywieraną na kadrę kierowniczą;

 • prawidłowo rozdzielić odpowiedzialność;

 • z powodzeniem zarządzać kilkoma biurami lub filiami;

 • określić strukturę wypłat dla pracowników;

 • ograniczyć liczbę konfliktów;

 • uzyskać oszczędności budżetowe wynikające z braku zbędnych stanowisk i obowiązków;

 • zwiększyć produktywność itp.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.