Główna icon Blog icon

7 wskazówek jak zwiększyć zaangażowanie pracowników

7 wskazówek jak zwiększyć zaangażowanie pracowników
Culture timer icon2023-10-20

7 wskazówek jak zwiększyć zaangażowanie pracowników

image
PeopleForce team

Sukces firmy jest ściśle powiązany z jej zdolnością do przyciągania i zatrzymywania utalentowanych pracowników. Chodzi o pozyskiwanie osób, które nie tylko potrafią wykonywać czynności przypisane do ich roli, ale będą także dążyć do osiągania celów i poprawy wyników poprzez stosowanie najlepszych praktyk. To właśnie takie osoby – zaangażowani pracownicy – wnoszą do firmy wartość dodaną. Są zmotywowani do wykonywania lepszej pracy, która przekłada się na wysoką jakość oferowaną klientom i obniżone wewnętrzne koszty firmy. Aby pozyskać takie osoby, firma koniecznie musi opracować i wdrożyć różne strategie zaangażowania pracowników.

Wyzwanie związane z zaangażowaniem pracowników

Pozyskanie wysoce zaangażowanych pracowników jest dla firm dużym wyzwaniem. Aby się z nim zmierzyć, trzeba zacząć od stworzenia sprzyjającego środowiska do rozwoju w organizacji i poczucia, że każda osoba może mieć pozytywny wpływ na sukces firmy. Celem jest zainspirowanie pracowników do współpracy z resztą zespołu i osiągania celów firmy.

Poprawa zaangażowania pracowników w całym cyklu życia organizacji jest niezbędna dla zwiększenia produktywności i wyższych zysków. W tym artykule przeanalizujemy, czym jest zaangażowanie pracowników i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie są skuteczne sposoby na jego poprawę.

image

Dlaczego zaangażowanie pracowników jest ważne?

Zaangażowanie pracowników powstaje w wyniku zbieżności i zgodności osobistych celów i wartości z kulturą firmy, do której przynależy dana osoba. Zaangażowany pracownik będący pasjonatem swojej pracy, koncentruje swoje działania i wysiłki na osiąganiu celów zawodowych, które są spójne z celami organizacji. Gdy mówimy o sukcesie firmy, kapitał ludzki jest jego fundamentalną częścią. To dzięki niemu organizacja rośnie, utrzymuje rentowność na rynku i osiąga nowe cele. Zaangażowani pracownicy mogą wzmocnić pozycję firmy. Niezaangażowani pracownicy mogą doprowadzić ją do upadku.

Zwiększona produktywność

Im bardziej zaangażowany czuje się pracownik, tym bardziej rozwijają się jego umiejętności komunikacji i współpracy. Poprawia się też jego nastrój i ma on pozytywne nastawienie wobec pojawiających się wyzwań. Zaangażowani pracownicy czują się zmotywowani – nie chodzą do pracy tylko dla samego wynagrodzenia, czują się zauważeni i docenieni za swój wkład.

Nieustanne innowacje

Firma musi wprowadzać innowacje na globalnych rynkach, aby konkurować, wyróżniać się oryginalnością i osiągać lepsze wyniki biznesowe. Zaangażowani pracownicy kreatywnie rozwiązują problemy, bo są oddani temu, co mają nadzieję osiągnąć w wyniku swoich wysiłków. Ich przywództwo może wpływać na innych pracowników, by wprowadzali innowacje i przenosili na innych swój entuzjazm. 

Ciekawostka! Aby dodatkowo podkreślić swoje innowacyjne podejście, firma może wygenerować własny kod QR, aby móc udostępniać swoje przełomowe pomysły i rozwiązania potencjalnym partnerom oraz klientom na całym świecie.

Wyróżniające się zarządzanie

Skuteczne zarządzanie jest wynikiem uczestnictwa, działania i zaangażowania pracowników. Pracownicy, którzy nie kierują się wartościami firmy, nie są skłonni do przyjmowania odpowiedzialności w niewygodnych sytuacjach. Regularna i przejrzysta komunikacja na wszystkich poziomach firmy pozwala na dostosowanie osobistych wartości pracowników do wartości firmy, tworząc silną kulturę, która przenosi się na klientów i pozwala organizacji odnieść sukces.

Zwiększenie wskaźnika retencji talentów

Każda firma musi mieć strategię zaangażowania pracowników, aby zatrzymywać zdolnych pracowników, którzy wykazują wysoką jakość swojej pracy i pasję do tego, co robią. Zaangażowani pracownicy nie chcą odchodzić do innej firmy. Wyższy wskaźnik retencji świadczy o przyjaznym środowisku pracy, a firma z takim środowiskiem przyciąga klientów i osoby zainteresowane pracą w niej.

image

7 skutecznych strategii budowania zaangażowania pracowników

Chcesz mieć zaangażowanych pracowników? Wsłuchaj się w ich głos. Wynagrodzenie nie powinno być jedynym czynnikiem decydującym o zaangażowaniu. Jeśli pracownicy wierzą, że mogą podejmować inicjatywy i że zostaną one docenione, będą w stanie poświęcić się pracy, aby uzyskać lepsze wyniki. Dlatego firma musi opracować strategie angażowania pracowników wykraczające poza obowiązek wypłacania pensji i wynagrodzeń, aby zachęcić i obudzić entuzjazm swoich pracowników do dostosowania ich osobistych wartości do wartości firmy i przyczynienia się do wyników biznesowych.

Oto 7 wskazówek, które z powodzeniem możesz wdrożyć w swojej firmie lub organizacji i zwiększyć zaangażowanie pracowników oraz ich retencję.

1. Jasna i przejrzysta komunikacja

Przekazywanie informacji powinno mieć miejsce na wszystkich poziomach i we wszystkich kierunkach, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników. Przykładowo decyzje o zmianach muszą być przekazywane odpowiednio wcześniej, aby promować uczestnictwo i zarazem zapobiegać szumowi informacyjnemu i domysłom. Czytelna komunikacja w kluczowych dla firmy momentach będzie wpierać zaangażowanie pracowników i ułatwi im przystosowanie się do nowych sytuacji.

Elementy takie jak opis stanowiska, zadania do wykonania i cele do osiągnięcia również muszą być jasno i przejrzyście komunikowane od samego początku. To wzmacnia zaangażowanie pracowników i ułatwia współpracę. Osoby, które nie dostają jasnych wytycznych odnośnie tych aspektów, nie będą w stanie wykazać się wynikami zgodnymi z oczekiwaniami firmy i stracą motywację, ponieważ poczują się niedocenione.

Kultura firmy musi opierać się na transparentnej komunikacji, aby utrzymać zaangażowanie. PeopleForce zapewnia narzędzie, które ułatwia zarówno wewnętrzną komunikację w firmie, jak i mierzenie zaangażowania pracowników. Dzięki niemu wszyscy członkowie zespołu mogą sprawnie się komunikować, otrzymywać wiadomości, zgłaszać pomysły i śledzić liczbę przysługujących im dni wolnych od pierwszego momentu zalogowania się do systemu.

2. Promowanie spotkań 1:1

Dwukierunkowa komunikacja między liderami firmy a zespołami może odbywać się za pomocą spotkań 1:1 i być wspierana przez narzędzia programowe, które ułatwiają zadawanie pytań, współpracę i konstruktywne informacje zwrotne. Poprawa wydajności pracowników dzięki spotkaniom 1:1 może być znakomitą strategią angażowania ich. Skorzystaj więc z tego wygodnego, praktycznego formatu wspieranego przez system HRM i włącz zespół w otwarty dialog na temat oczekiwań, zadań i celów, rozwoju kariery.

image

3. Ułatwienie pracownikom znalezienia równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym

Osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest obecnie podstawową potrzebą pracowników. Stworzenie środowiska pracy, w którym można pogodzić oba obszary, wymaga strategii zapewniających elastyczność w wykonywaniu zadań. Firmy, które dbają o to, by ich pracownicy utrzymywali równowagę między życiem zawodowym i osobistym w swoich miejscach pracy, zyskują szczęśliwszy i bardziej produktywny zespół, co z kolei przekłada się na niższe wskaźniki absencji i wyższy poziom zaangażowania. 

Oto kilka inicjatyw, które na rzecz zaangażowania pracowników, mogą wdrożyć pracodawcy:

 • zapewnienie wygodnych miejsc do spędzania przerw w biurach, gdzie pracownicy mają do dyspozycji gry, napoje i przekąski;
 • wprowadzenie aktywnych przerwy w pracy, mających zachęcić pracowników do wykonywania prostych ćwiczeń rozciągających i masaży;
 • elastyczne grafiki pracy i wdrażanie strategii, które uniemożliwiają pracownikom wykonywanie zadań służbowych w czasie wolnym;
 • położenie większego nacisku na realizację celów, niż na restrykcyjne trzymanie się harmonogramów zadań;
 • promowanie pracy zdalnej.

Zadowolenie pracowników nie oznacza, że są oni aktywnie zaangażowani, ale z pewnością pomaga ono poprawić atmosferę pracy i zwiększyć satysfakcję z podejmowanych działań.

4. Przygotowanie procesu onboardingu pracowników

Proces onboardingu nowych osób w firmie musi:

 • budować zaangażowanie emocjonalne;
 • cechować się atrakcyjnością i wzmacniać kulturę organizacyjną firmy;
 • kształtować opinie i motywować postawy zadowolenia pracowników z tego, że zdecydowali się związać z firmą.

PeopleForce pozwala dostosować i kontrolować onboarding przy użyciu jednego systemu. Ułatwi adaptację nowozatrudnionego pracownika i zmaksymalizuje jego efektywność pod względem biznesowym.

image

5. Tworzenie i planowanie ankiet zaangażowania pracowników

Wiedza o tym, czy wdrożone w firmie programy poprawiające samopoczucie i well-being pracowników działają, jest niezwykle istotna. Można ją zdobyć wykorzystując do tego ankiety pulsacyjne. Regularne ankietowanie pracowników to sposób na mierzenie ich poziomu zaangażowania i poznanie opinii na temat pracy w firmie.

Jaka ankieta będzie najskuteczniejsza? Taka, którą dostosujesz do własnych potrzeb, konfigurowalna. Zadawaj pytania, na które rzeczywiście chcesz poznać odpowiedź, korzystaj z wygodnej, zdalnej formy ankiety internetowej. Mierzenie zaangażowania i poznanie poziomu zadowolenia i motywacji pracowników pomogą Ci dostrzec obszary wymagające poprawy. Ucz się, analizuj spostrzeżenia i wdrażaj niezbędne zmiany, aby osiągnąć organizacyjny sukces.

6. Przegląd wyników

Ocena wydajności pracownika jest kluczowa dla firmy. Pozwala skontrolować stan realizacji przypisanych mu zadań i zweryfikować, czy ich zakres jest odpowiedni. Przeprowadzając taką ocenę, firma zwiększa swoją szansę na efektywne osiągnięcie założonych celów biznesowych i zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników. Z kolei pracownicy mogą rozwijać swoją karierę zawodową, zyskiwać możliwości awansu lub pracować na stanowiskach lepiej dopasowanych do ich profilu. Ponadto określane są ich umiejętności przywódcze, a także nastawienie na współpracę i zgodność z kulturą firmy.

Chociaż to działy HR ustalają zasady zarządzania wydajnością, w procesie uczestniczą wszyscy pracownicy firmy. W systemie PeopleForce efektywność pracowników można oceniać na podstawie opinii liderów wyższego szczebla, kierowników liniowych, podwładnych i współpracowników.

image

7. Docenianie wyników

Podczas gdy brak uznania prowadzi do demotywacji jednostek i zespołów, docenianie osiągnięć i wyników jest prostą strategią, która zwiększa zaangażowanie pracowników. Regularne docenianie wyników pracy jest niezbędne do stworzenia między przełożonym a pracownikiem relacji opartej na zaufaniu. Informowanie pracownika o tym, co robi dobrze, a co mógłby poprawić, to dobra praktyka, która sprawdza się zwłaszcza w przypadku osób osiągających wysokie wyniki. Nagrody i premie dostosowane do osiąganych celów i korzyści są inicjatywami angażującymi pracowników, które zapewniają satysfakcję z pracy i tworzą najlepsze doświadczenia pracowników.

Podsumowanie

 • Zaangażowanie pracowników definiuje się jako entuzjazm lub pasję, jaką pracownicy odczuwają podczas pracy dla swoich organizacji.  
 • Zaangażowanie pracowników przekłada się na wyższy poziom zadowolenia klientów, co pozwala firmom zyskać lojalność klientów i osiągać wyższe zyski. 
 • Pozytywne środowisko pracy jest atrakcyjne dla kandydatów i partnerów biznesowych firmy oraz pomaga zmniejszyć rotację pracowników.
 • Zaangażowanie pracowników można mierzyć, ale nie należy zapominać ani o interpretacji wyników, ani o wprowadzaniu niezbędnych modyfikacji w funkcjonowaniu firmy.
 • Poprawa poziomu zaangażowania pracowników obejmuje zestaw strategii, które są łatwe do wdrożenia.
 • Firmy, które dbają o to, by ich pracownicy zachowywali równowagę osobistą i zawodową w miejscu pracy, zyskują szczęśliwszych, bardziej produktywnych pracowników i odnotowują niższe wskaźniki absencji.

W PeopleForce oferujemy oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi umożliwiające analizę zaangażowania i zbieranie informacji zwrotnych.

Frequently Asked Questions

Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?

Możesz zwiększyć zaangażowanie w zespole:

 • opracowując odpowiednie strategie zaangażowania i inicjatywy, które łączą pracowników z organizacją;
 • tworząc przestrzenie komunikacyjne;
 • integrując pracowników z kulturą firmy;
 • szkoląc pracowników;
 • okazując pracownikom uznanie na każdym etapie ich cyklu życia w firmie – od momentu zatrudnienia do chwili odejścia.

Co oznacza zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie pracowników oznacza, że pracownicy są entuzjastycznie nastawieni do wykonywania swojej pracy, podejmują na jej rzecz dobrowolny wysiłek i wnoszą wartość dodaną, są w stanie współpracować z otoczeniem i przyczyniają się do realizacji celów biznesowych.

Czym jest badanie zaangażowania pracowników?

Jest to badanie pozwalające określić poziom zadowolenia pracowników. Można je wykonać z wykorzystaniem ankiet pracowniczych, przydatnych do oceny sytuacji firmy, identyfikacji niezaangażowanych i zaangażowanych pracowników oraz podejmowania działań naprawczych.

Czym są wskaźniki zaangażowania pracowników?

Wskaźniki zaangażowania pracowników określają stopień zaangażowania pracowników. Opierając się na ich wartościach można zrozumieć poziom zaangażowania pracowników w firmie. Wiedza ta pozwala podjąć odpowiednie środki zaradcze w przypadku nieprawidłowości i sformułować działania, które przyniosą poprawę zaangażowania pracowników w całej firmie.

W jaki sposób platforma zaangażowania pracowników może pomóc Twojej firmie?

Aby zwiększyć zaangażowanie w zespole, można wykorzystać funkcjonalności oferowane przez specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi, m.in.:

 • usprawnić procesy;
 • ułatwić opracowywanie zadań;
 • poprawić komunikację wewnętrzną firmy;
 • zapewnić lepsze doświadczenie zawodowe pracowników.

Jak uzyskać zaangażowanie pracowników w miejscu pracy?

Wśród strategii, które organizacja powinna podjąć, aby uzyskać zaangażowanie pracowników w miejscu pracy, są:

 • priorytetowe traktowanie regularnej i czytelnej komunikacji, która pozwala pracownikom czuć się pewnie;
 • projektowanie wygodnych przestrzeni biurowych z ergonomicznymi funkcjami, które pozwalają pracownikom czuć się komfortowo;
 • tworzenie pozytywnego środowiska pracy, funkcjonujące na zasadach motywujących pracowników.

Jak zdobyć zaangażowanie pracowników zdalnie?

Podstawą zyskania zaangażowania pracowników zdalnych jest okazywanie im zaufania. Pozostałe elementy to m.in. dobrze zdefiniowane cele, zorganizowana praca i elastyczne harmonogramy. W sumie razem stanowią one o sukcesie pracy zdalnej oraz komforcie i zaangażowaniu pracowników. Dodatkowym wsparciem będą narzędzia cyfrowe, które ułatwiają pracę zdalną i umożliwiają płynną komunikację.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.