Rozwój kariery

Rozwój kariery

Rozwój kariery to zmiana zawodowa lub finansowa w karierze pracownika w oparciu o jego cechy zawodowe i osobiste.

Rodzaje rozwoju kariery zawodowej

Istnieją trzy rodzaje awansu zawodowego: wertykalny, horyzontalny i diagonalny. Każdy z nich ma swoje wady i zalety.

Rozwój wertykalny

Jest to rozwój kariery w ramach jednej firmy. Na przykład pracownik rozpoczyna pracę jako Junior Development, a następnie zostaje pracownikiem średniego szczebla, potem starszym itd. Ten rodzaj awansu zawodowego ma swoje wady i zalety.

Mocne strony pionowego rozwoju kariery:

1. Sukces;

2. Zaspokajanie ambicji;

3. Wysoka pensja;

4. Duże możliwości;

5. Przydatne kontakty.

Słabe strony pionowego rozwoju kariery:

1. Duża odpowiedzialność;

2. Napięty grafik;

3. Nieregularne godziny pracy;

4. Więcej zadań administracyjnych;

5. Napięcia w relacjach z pracownikami.

Rozwój diagonalny

Diagonalny rozwój kariery to przeniesienie specjalisty do nowej firmy na stanowisko wyższe niż w poprzednim miejscu pracy.

Mocne strony diagonalnego wzrostu kariery:

1.Dynamizm;

2.Nowe znajomości;

3.Wzrost wynagrodzenia.

Słabe strony diagonalnego rozwoju kariery:

1.Zła reputacja jako pracownika nieregularnego;

2.Przeniknięcie do nowego zespołu;

3.Brak kompetencji, jeśli dana osoba zbyt szybko wspina się po szczeblach kariery.

Rozwój horyzontalny

Jest to przeniesienie do nowej firmy na to samo stanowisko z podwyżką wynagrodzenia. Inna interpretacja terminu "horyzontalny rozwój kariery" to pogłębianie kompetencji i rozszerzanie odpowiedzialności w ramach jednego stanowiska.

Siła diagonalnego rozwoju kariery:

1.Wzrost wynagrodzenia.

3.Mniejszy zakres odpowiedzialności niż w przypadku rozwoju pionowego.

Rozwój kariery a rozwój zawodowy: Jaka jest różnica?

Wzrost kariery w większości przypadków nie jest możliwy bez rozwoju zawodowego. Rozwój zawodowy to osobiste doskonalenie się w pracy, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego, które może pomóc w osiągnięciu celu zawodowego.

Wzrost i rozwój stanowią razem podstawę udanego planu kariery, który przynosi satysfakcję i dobre nagrody.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.