Wynagrodzenie

Czym jest wynagrodzenie w kontekście HR?

Czym jest wynagrodzenie w kontekście HR?

W kontekście HR wynagrodzenie odnosi się do całkowitego pakietu nagród finansowych i poza finansowych, które pracownik otrzymuje w zamian za swoją pracę. Na wynagrodzenie składa się pensja lub godzinowe rozliczenia, premie, świadczenia i wszelkie inne dodatki lub benefity zapewniane pracownikom.

Celem wynagrodzenia jest przyciągnięcie i zatrzymanie utalentowanych pracowników, zmotywowanie ich do osiągania jak najlepszych wyników i zagwarantowanie im, że są sprawiedliwie wynagradzani za swój wkład w rozwój firmy. Wynagrodzenie może być konstruowane na różne sposoby, w zależności od celów i budżetu organizacji. Zwykle jest określane na podstawie kombinacji czynników wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak obowiązki zawodowe, stawki rynkowe i oceny wyników.

Jak zarządzać wynagrodzeniami?

Zarządzanie wynagrodzeniami w dziale HR obejmuje:

 • analizę każdego stanowiska i jego wymagań w celu określenia jego wartości,

 • opracowanie opisów stanowisk,

 • ustanowienie struktur wynagrodzeń,

 • określenie poziomów wynagrodzeń,

 • ustalenie polityki wynagrodzeń,

 • przekazanie planu pracownikom oraz monitorowanie i ocenę jego skuteczności.

Można powiedzieć, że zarządzanie wynagrodzeniami to balansowanie pomiędzy sprawiedliwością, konkurencyjnością oraz zgodnością z celami i wartościami organizacji. Ten proces wymaga ciągłej uwagi i bieżącej weryfikacji, aby z jednej strony – zapewnić pracownikom należną zapłatę za ich pracę, a z drugiej strony – działać na rzecz realizacji celów firmy.

Jakie procesy HR są powiązane z wynagrodzeniami?

Wynagrodzenia to nieodłączny element wielu procesów HR:

 • Rekrutacja i zatrudnianie. Wynagrodzenie jest ważnym czynnikiem w przyciąganiu i zatrzymywaniu utalentowanych pracowników. Specjaliści HR muszą upewnić się, że oferowany pakiet wynagrodzeń jest konkurencyjny na rynku pracy i atrakcyjny dla potencjalnych kandydatów.
 • Ocena pracy. Specjaliści HR oceniają obowiązki i zakres odpowiedzialności każdego stanowiska w organizacji, aby określić odpowiedni poziom wynagrodzenia.
 • Zarządzanie wynikami. Wynagrodzenie może być powiązane z wydajnością, a pracownicy, którzy osiągają dobre wyniki, otrzymują wyższe wynagrodzenie niż ci, którzy tego nie robią.
 • Zarządzanie świadczeniami. Wiele pakietów wynagrodzeń obejmuje świadczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, plany emerytalne i płatny czas wolny. Specjaliści HR są odpowiedzialni za zarządzanie tymi świadczeniami.
 • Zgodność z przepisami. Specjaliści ds. HR muszą upewniać się, że praktyki organizacji w zakresie wynagrodzeń są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami, takimi jak przepisy dotyczące płacy minimalnej i równości wynagrodzeń.
 • Komunikacja. Specjaliści HR informują pracowników o pakiecie wynagrodzeń organizacji i udzielają wskazówek, jak zrozumieć i jak najlepiej wykorzystać pakiet wynagrodzeń i świadczeń.

Nasz system łączy automatyzację procesów i kontrolę informacji, które pomogą Ci z łatwością zarządzać różnymi politykami wynagrodzeń. Zapisz się na demo już dziś i przekonaj się, jak PeopleForce może pomóc Ci przenieść procesy HR na wyższy poziom.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.