Administracja świadczeniami

Administracja świadczeniami

Główna icon Słowniczek HR icon

Administracja świadczeniami

Administrowanie świadczeniami to proces negocjowania, opracowywania i zarządzania różnego rodzaju świadczeniami, które organizacja zapewnia swoim pracownikom.

Chociaż funkcje Administratorów Świadczeń mogą się różnić w zależności od firmy, istnieją pewne ogólne role Administratorów Świadczeń w dziale HR, które obejmują następujące elementy:

  • Opracowanie konkurencyjnego programu świadczeń dla pracowników;

  • Włączenie nowo zatrudnionych pracowników do programu świadczeń;

  • Prowadzenie szkoleń dla wszystkich pracowników na temat programów świadczeń;

  • Negocjowanie z partnerami i dostawcami, aby upewnić się, że firmowy program świadczeń pozostaje konkurencyjny;

  • Jeżeli pracownicy korzystają z świadczeń - zajęcie, zajmuj się fakturami lub zarządzanie procesem fakturowania poprzez przekazanie go służbom finansowym w firmie.

W celu usprawnienia tego procesu firmy zazwyczaj korzystają ze specjalnego oprogramowania do zarządzania i administrowania świadczeniami. Oprogramowanie takie rejestruje wszystkie informacje dotyczące profilu rejestracji każdego pracownika, takie jak data zatrudnienia, stan cywilny, przepracowane godziny, urlopy i rekordy obecności. Wszystkie te funkcjonalności są również obsługiwane przez PeopleForce.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.