Pracownicza baza danych

Pracownicza baza danych

Główna icon Słowniczek HR icon

Pracownicza baza danych

Baza danych pracowników to zbiór wszystkich danych i informacji o pracownikach firmy, przechowywanych i zarządzanych w określonej formie.

Dawne formy baz danych obejmowały dzienniki, karty pracownicze i teczki. Obecnie jednak specjaliści HR skanują i przechowują dokumenty pracowników w formie cyfrowej w systemach zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak PeopleForce.

Baza danych pracowników daje specjalistom HR możliwość:

  • Przyjmowania nowych pracowników;
  • Oddelegowania tych pracowników, którzy z różnych powodów odchodzą z firmy;
  • Aktualizowania danych osobowych pracowników;
  • Dostęp do historycznych danych dotyczących zatrudnienia;
  • Przygotowywania i wysyłki listów weryfikujących zatrudnienie.

W systemie PeopleForce zaimplementowano funkcjonalność bazy danych pracowników w postaci szczegółowego Katalogu Pracowników. Przykładowo, Katalog Pracowników przechowuje wszystkie dane osobowe pracowników, w tym kontakty awaryjne. Baza danych pracowników przechowuje wszystkie dane historyczne dotyczące zatrudnienia, wynagrodzenia, ocen wydajności, projektów i zadań, ewidencji czasu pracy oraz urlopów pracowników. Każdy pracownik może dodać do swojego profilu posiadane certyfikaty i licencje, a także umiejętności zawodowe.

Rozwiązanie PeopleForce do zarządzania zasobami ludzkimi zapewnia też dodatkową funkcjonalność nie tylko do przechowywania, ale również do kompleksowego Raportowania w oparciu o dane pracowników. Wszystkie dane w raportowaniu można łatwo wyeksportować do Excel w formacie .csv.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.