Informator pracowniczy

Czym jest informator pracowniczy?

Główna icon Słowniczek HR icon

Informator pracowniczy

Informator pracowniczy

Informator pracowniczy to dokument zawierający informacje o oczekiwaniach, zasadach i procedurach wewnętrznych firmy. Uściślając, powinny się w nim znaleźć:

  • przekaz misji i wizji firmy;

  • wewnętrzny regulamin pracy i kodeks postępowania;

  • zapis zasad dotyczący świadczeń i wynagrodzeń;

  • zasady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa;

  • zarys polityki firmy dotyczącej molestowania, dyskryminacji i dyscypliny.

Informator pracowniczy powinien być zawsze aktualny, aby każdy członek zespoły miał niezbędną wiedzę o polityce i celach firmy oraz znał zakres swojej odpowiedzialności.

Informator pracowniczy i baza wiedzy pracowników są ze sobą ściśle powiązane – i jedno, i drugie dostarcza pracownikom ważnych danych. Informator opisuje, co ma robić pracownik – oczekiwania, zasady i procedury firmy, natomiast dokumenty zawarte w bazie wiedzy (regulaminy, instrukcje i wytyczne itd.) określają, jak mają być realizowane zadania. Zapewnienie pracownikom dostępu do informatora i bazy wiedzy jest niezbędne, aby prawidłowo wykonywali oni swoje obowiązki służbowe.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.