Dochód brutto a dochód netto

Jaka jest różnica między dochodem brutto a dochodem netto?

Główna icon Słowniczek HR icon

Dochód brutto a dochód netto

Czym jest dochód brutto?

Dochód brutto odnosi się do całkowitej kwoty dochodu uzyskanego przez osobę fizyczną lub firmę przed zastosowaniem jakichkolwiek odliczeń lub podatków. Obejmuje on wszystkie formy dochodu, takie jak pensje, wynagrodzenia, napiwki, dochody z wynajmu, odsetki, dywidendy i zyski kapitałowe. Dochód brutto jest często wykorzystywany jako punkt wyjścia do obliczenia zobowiązania podatkowego osoby fizycznej lub firmy, ponieważ zapewnia jasny obraz całkowitej kwoty dochodu uzyskanego w określonym okresie czasu.

Czym jest dochód netto?

Dochód netto odnosi się do kwoty dochodu, która pozostaje po zastosowaniu wszystkich odliczeń i podatków do dochodu brutto. Dochód netto reprezentuje kwotę pieniędzy, którą osoba fizyczna lub firma faktycznie otrzymuje i może spożytkować na wydatki lub inwestycje. Do obliczenia dochodu netto odejmuje się od dochodu brutto wszystkie odliczenia i podatki, takie jak podatek dochodowy, podatek na ubezpieczenie społeczne i podatek na opiekę zdrowotną.

Jaka jest różnica między dochodem brutto a dochodem netto?

Główna różnica między dochodem brutto i netto polega na tym, że dochód brutto to całkowita kwota dochodu uzyskanego przez osobę fizyczną lub firmę przed zastosowaniem jakichkolwiek odliczeń lub podatków, podczas gdy dochód netto to kwota dochodu, która pozostaje po zastosowaniu wszystkich odliczeń i podatków do dochodu brutto.

Dochód brutto obejmuje wszystkie formy dochodu, takie jak pensje, wynagrodzenia, napiwki, dochody z wynajmu, odsetki, dywidendy i zyski kapitałowe. Dochód netto to kwota dochodu, która jest faktycznie otrzymywana i dostępna do wydania lub zainwestowania po odjęciu od dochodu brutto wszystkich stosownych odliczeń, takich jak podatki, składki emerytalne i inne świadczenia.

Jak lepiej zarządzać dochodem netto i brutto pracownika?

Aby skutecznie zarządzać systemem wynagrodzeń brutto w firmie, wykorzystywanie platformy HRM (Human Resource Management), takiej jak PeopleForce, może okazać się bardzo korzystne. Korzystając z PeopleHR, możesz śledzić wszystkie informacje związane z pracownikami, zasady, wynagrodzenia i nie tylko w jednej scentralizowanej lokalizacji, co ułatwia zarządzanie i kontrolowanie całego procesu.

Możesz rozpocząć ten proces już dziś – zamów bezpłatną wersję demonstracyjną PeopleForce. To pozwoli Ci poznać lepiej możliwości tego rozwiązania i sprawdzić, jak może ono usprawnić Twoje operacje HR i poprawić ogólną wydajność firmy.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.