Dochód brutto

Dochód brutto

Dochód brutto osoby fizycznej to całkowita kwota pieniędzy przed opodatkowaniem, zarabiana przez tę osobę. Najczęściej obejmuje on pensję i/lub wynagrodzenie, ale może również zawierać dochód z wynajmowanych nieruchomości, odsetki, dywidendy, zyski i inwestycje.

W kontekście kadr, dochód brutto prawie zawsze odnosi się do kwoty dochodu, jaką pracownik ma otrzymać za wykonanie swojej pracy. W niektórych krajach, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej, pracownicy negocjują wynagrodzenie w wysokości czystego dochodu netto, w ramach którego firma, dla której pracują, płaci wszystkie indywidualne podatki w ich imieniu.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.