Testy rekrutacyjne

Testy rekrutacyjne

Testy rekrutacyjne, testy skriningowe, testy przesiewowe, testy sprawdzające, testy kompetencji – te pojęcia często stosuje się wymiennie. Testy te oceniają kandydata przed lub pomiędzy rozmowami kwalifikacyjnymi i mają pomóc określić jego kompetencje techniczne lub umiejętności miękkie.

Test rekrutacyjny powinien być przeprowadzony jednakowo dla wszystkich kandydatów, aby zagwarantować rzetelny i sprawiedliwy proces zatrudniania.

Możliwość wykonania testu jest zazwyczaj jedną z funkcji nowoczesnego systemu HRM, gdzie cały zespół zatrudniający może ocenić odpowiedzi kandydata. Testy mogą pomóc w ocenie kandydatów na każdym etapie procesu zatrudniania.

Jakie pytania zawiera test sprawdzający kompetencje kandydata?

Gdy na ostatnim etapie rekrutacji trzeba podjąć decyzję pomiędzy dwoma kandydatami lub określić, czy kandydat posiada umiejętności wymagane na danym stanowisku, konieczne jest przeprowadzenie testu. Jakie pytania powinny znaleźć się w takiej ocenie?

Oto kilka przykładów opartych na różnych kompetencjach:

Komunikacja

 1. Podaj przykład, kiedy musiałeś/aś wyjaśnić swojemu przełożonemu problem, na który natrafiłeś/aś podczas pracy nad projektem.

 2. Opowiedz o udanej prezentacji, którą przeprowadziłeś/aś.

 3. Opisz moment, kiedy musiałeś/aś przekonać do czegoś kolegę lub koleżankę.

 4. Wyjaśnij, jak rozwiązałeś/aś konflikt między współpracownikami.

 5. Opisz sytuację, w której musiałeś/łaś pracować cross-funkcjonalnie z kilkoma zespołami lub działami.

Zarządzanie czasem

 1. Podaj przykład, jak organizujesz swój dzień.

 2. Czy zawsze dotrzymujesz terminów?

 3. Jak zarządzasz swoim harmonogramem, aby nie czuć się przeciążonym/przeciążoną?

 4. Jakich narzędzi (trackery, menedżery zadań) używasz do zarządzania swoim harmonogramem?

Inicjatywa

 1. Opowiedz nam o swoim doświadczeniu w realizacji projektów.

 2. W jaki sposób pomogłeś/aś rozwinąć się działowi/pionowi w poprzednim miejscu pracy?

 3. Jakie masz pomysły dotyczące naszego projektu?

 4. Co chciałbyś/chciałabyś zmienić w naszym projekcie?

Jak widzisz, najpierw musisz określić kluczowe kompetencje – np. komunikację, zarządzanie czasem, inicjatywę, przywództwo, zdolności adaptacyjne i inne, wymagane na tym stanowisku, a następnie wskazać pytania kluczowe dla każdej z kompetencji.

Jak przeprowadzić testy sprawdzające?

Przygotuj kwestionariusz 

Przygotuj szablon kwestionariusza dla różnych stanowisk i poziomów kandydatów, aby móc szybko reagować i wysyłać pytania sprawdzające w razie potrzeby. Poproś kandydatów o krótki opis swoich odpowiedzi, a następnie zaproś zespół rekrutujący do ich przejrzenia i oceny.

Pracuj z zespołem rekrutacyjnym

Musisz wyznaczyć pracowników, którzy będą uczestniczyć w ocenie kandydatów i przeglądać testy sprawdzające. W idealnej sytuacji, oprócz specjalisty HR i menedżera, powinni to być również eksperci, którzy mogą sprawdzić odpowiedzi pod względem merytorycznym.

Określ skalę oceniania

Aby rozstrzygnąć kwestię skali oceniania, musisz określić liczbę punktów, pozwalających uzyskać uzasadnioną odpowiedź, który kandydat jest najlepszy, tj. jeśli kandydat zdobędzie określoną liczbę punktów, przejdzie do kolejnego etapu rekrutacji.

Oceń wyniki testu przesiewowego 

Często zdarza się, że test sprawdzający jest jedyną możliwością dokonania ostatecznego rozstrzygnięcia pomiędzy dwoma kandydatami. To właściwe podejście, które pozwala uniknąć faworyzowania i niepotrzebnego subiektywizmu podczas rekrutacji. Stosuj testy sprawdzające, które nie zajmują dużo czasu. Najwygodniejszym rozwiązaniem będzie przeprowadzanie ich z użyciem systemu HRM, w którym stanowią organiczną częścią lejka rekrutacyjnego.

Jak zautomatyzować testy sprawdzające?

System HRM może zautomatyzować testy sprawdzające, od szablonów do wyników końcowych i wdrożyć to doświadczenie do lejka zatrudnienia. Najwygodniejszą funkcją w takim rozwiązaniu jest możliwość powiązania zespołu rekrutującego z szybką oceną. Wystarczy przejść do odpowiedzi kandydata i postawić znaczniki, aby system obliczył średni wynik.

PeopleForce posiada wszystkie powyższe funkcje w zestawie. Możemy pomóc Ci odciążyć osoby rekrutujące, aby mogły zająć się innymi etapami lejka rekrutacyjnego. Skontaktuj się z nami, aby poznać wszystkie funkcje modułu PeopleRecruit.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.