Wynagrodzenie za okres choroby

Wynagrodzenie za okres choroby

Główna icon Słowniczek HR icon

Wynagrodzenie za okres choroby

Wynagrodzenie za czas choroby jest wypłacane w momencie, gdy pracownik korzysta ze zwolnienia lekarskiego i potwierdza ten fakt za pomocą stosownej dokumentacji medycznej. W takim przypadku, wynagrodzenie jest naliczane i wypłacane zgodnie z prawem kraju, w którym działa firma lub / i uwzględnieniem wewnętrznych zasada firmy (wypłata premii za zwolnienie lekarskie, dodatkowa rekompensata za koszty leczenia, itp.)

Zwolnienie chorobowe może być również wykorzystane, gdy zachoruje bliski członek rodziny pracownika, którym musi on się nim opiekować. Ten typ zwolnienia i sposób rozliczania wynagrodzenia precyzują osobne przepisy.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.