Wynagrodzenie oparte o umiejętności

Wynagrodzenie oparte o umiejętności

Główna icon Słowniczek HR icon

Wynagrodzenie oparte o umiejętności

Wynagrodzenie oparte o umiejętności (ang. skill-based pay) to uzupełnienie systemu wynagrodzenia finansowego. W jego ramach, pracownicy, którzy wykażą się certyfikatem potwierdzającym wiedzę lub umiejętność, otrzymują dodatkową gratyfikację finansową (np. premię). Możemy wyróżnić trzy grupy umiejętności, których rozwój może być nagradzany w tym systemie wynagrodzeń. Będą to:

  • umiejętności, które pracownik już posiada, ale chce je rozwinąć, bo są wymagane na danym stanowisku (ang. depth skills);

  • umiejętności, które umożliwią mu wykonywanie zadań na innych stanowiskach firmy i poszerzą jego perspektywy (ang. breadth skills);

  • umiejętności, które umożliwią pracownikowi większą samodzielność, lepsze zarządzanie czasem i organizację pracy własnej na obejmowanym stanowisku (ang. vertical skills).

Wykorzystanie tej koncepcji to sposób na zwiększenie motywacji pracowników, co przekłada się bezpośrednio na poprawę wyników firmy. Rozwój umiejętności pracowników może również zaprocentować lepszą organizacją ich pracy własnej, mniejszą potrzebą kontroli ze strony przełożonych oraz większą elastycznością działań. Ten system wynagrodzenia nie jest jednak idealny i dział HR musi zwrócić szczególną uwagę na m.in.:

  • pracowników, którzy zdobyli już wymagane umiejętności i tracą motywację z powodu braku wyzwań zawodowych;

  • pracowników, którzy nie mogą wykorzystać swoich nowych umiejętności, bo w firmie nie ma takiego zapotrzebowania;

  • zmienność wymagań branży, co wiąże się z koniecznością wycenienia na nowo wartości kluczowych umiejętności i aktualizacji całego systemu wynagrodzeń.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.