Stay interview

Czym jest stay interview?

Stay Interview to rozmowa o satysfakcji i zaangażowaniu pracownika, którą przeprowadza się z pracownikiem w celu:

  • poznania opinii pracownika o jego sytuacji w pracy – czy jest zadowolony z zatrudnienia lub jeśli zadeklarował zamiar odejścia – co jest tego powodem;

  • udzielenia pracownikowi wsparcia, jeśli doświadczył jakichś trudności w pracy, np. poprzez przygotowanie planu działań naprawczych;

  • docenienia pracownika i zmotywowania go.

Stay Interview może również odbywać się jako standardowy proces mający na celu poprawę wskaźnika zaangażowania pracowników w firmie. Wyniki rozmowy powinny zostać przeanalizowane pod kątem opracowania dalszego działania, np. ulepszeń w procesie onboardingu, jeśli pracownik zasugerował, że coś na tym etapie sprawiało mu problemy.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.