Główna icon Aktualizacje produktów icon

Zarządzaj powtarzającymi się workflow i z łatwością dostosuj schemat organizacyjny

Zarządzaj powtarzającymi się workflow i z łatwością dostosuj schemat organizacyjny
timer icon2023-12-26

Zarządzaj powtarzającymi się workflow i z łatwością dostosuj schemat organizacyjny

image
PeopleForce team

Nawet w przededniu Nowego Roku nie zatrzymujemy się i kontynuujemy prace nad ulepszeniami naszej platformy! Zapoznaj się ze zmianami, które pomogą Ci zaplanować przepływy pracy, dostosować sposób wyświetlania pracowników na wykresie organizacyjnym, ułatwić eksportowanie godzin obecności do obliczeń oraz raportów i nie tylko.

Powtarzalne workflow i ich ulepszenia

Funkcjonalność workflow stała się jeszcze wygodniejsza. Jeśli w Twojej firmie procesy powtarzają się i chcesz je sprawnie zaplanować za pomocą funkcji workflow, teraz zrobisz to z łatwością. Bez dodatkowego kopiowania lub przesyłania informacji.

Na przykład, jeśli Twoja firma musi co roku wykorzystać wszystkie dostępne salda urlopowe – przed świętami Bożego Narodzenia lub inną datą, możesz łatwo zaplanować powtarzający się przepływ pracy, aby przypomnieć pracownikom o tym wymogu.

image

Ulepszona została również historia workflow. Teraz możesz przeglądać statusy i postępy dla wszystkich przepływów pracy jednocześnie na specjalnym ekranie historii.

image

Po kliknięciu danego workflow lista wszystkich zadań otworzy się na tym samym ekranie. Dzięki temu wygodniej będzie Ci śledzić, które procesy są obecnie uruchomione.

image

Raport obecności

W raporcie obecności dodaliśmy kolejną opcję eksportu, która wygeneruje plik odpowiedni do dalszego obliczania listy płac na podstawie przepracowanych dni. Jest to szczególnie przydatne dla firm korzystających z różnych systemów płacowych.

Wygenerowany plik będzie zawierał szczegółowe obliczenia dni dla każdego pracownika w firmie łącznie.

image

Wyświetlanie i pobieranie anonimowego schematu organizacyjnego

Aby chronić dane swoich pracowników, możesz teraz wyświetlać wyłącznie ich imiona i anonimizować dane podczas przeglądania lub eksportu. Możesz również wykluczyć awatary pracowników w celu zapewnienia maksymalnej anonimowości zespołu, kiedy udostępniasz wyeksportowany plik osobom trzecim.

Administratorzy systemu mogą również wybrać, które pola będą wyświetlane na anonimowym schemacie organizacyjnym firmy. Ta opcja pozwala dostosować kolejność, w jakiej prezentowane są dane. Maksymalna liczba wyświetlanych pól wynosi 5.

image

Poprawki wskaźnika efektywności i ocen wydajności

Na pewno pamiętasz i korzystasz z naszego systemu punktacji efektywności i wag. Teraz wprowadziliśmy kilka ulepszeń, aby uczynić go jeszcze bardziej przyjaznym.

  • Dodanie przycisku resetowania podczas dystrybucji wag kompetencji.

  • Ikona informacyjna dla odznaki wyniku wydajności. Po najechaniu kursorem na znacznik pojawi się podpowiedź z pomocnym tekstem.

  • Wyświetlanie całkowitej sumy aktualnie dystrybuowanych wag. Ułatwia to śledzenie łącznych wag i gwarantuje, że sumują się one do 100%.

  • Sortowanie listy wyników recenzji według wskaźnika efektywności.
image
  • Dla wygody i skutecznej komunikacji managerowie mogą teraz domyślnie wyświetlać wykres radiacyjny i tabelę kompetencji po ocenie wyników.

  • Kontynuujemy również ulepszanie atrakcyjności wizualnej cyklu oceny. W tej aktualizacji zauważysz liczne ulepszenia interfejsu użytkownika.

image

Inne ważne ulepszenia

Niestandardowa data naliczania zasad urlopowych

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach (np. 1 października w Argentynie) można teraz ręcznie wybrać datę alokacji salda urlopowego, oprócz opcji początku miesiąca i daty zatrudnienia.

image

Maksymalna kwota przeniesienia z datą wygaśnięcia na następny rok

W przypadku firm, w których obowiązują zasady regulujące maksymalne przeniesienie dni urlopu i datę ich wygaśnięcia, wprowadziliśmy opcję uwzględnienia tych informacji.

Status „Poza biurem” w Kalendarzu Google

W ramach integracji z Kalendarzem Google wprowadzamy status „Poza biurem”, aby odróżnić go od urlopu wypoczynkowego. Teraz możesz oznaczyć swoją nieobecność w biurze, aby Twoi współpracownicy nie planowali z Tobą żadnych spotkań.

⚠️ Przejdź do naszej bazy wiedzy PeopleForce, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zmian. Jeśli interesują Cię inne ulepszenia, zapoznaj się z poprzednimi aktualizacjami.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.