Analityka HR

Czym jest analityka HR?

Czym jest analityka HR?

Analityka HR stanowi część analityki danych i odnosi się bezpośrednio do informacji o sile roboczej w firmie, którą stanowią kandydaci oraz pracownicy. Pomaga kierownictwu w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zatrudnienia, rozwoju kadry, zmian w zarządzaniu talentami i kulturze korporacyjnej itd. Wykorzystując analitykę HR specjaliści mogą powiązać decyzje dotyczące talentów, z rozwojem całego biznesu. Jest więc ona niezwykle ważna w kontekście nie tylko usprawnienia cyklu życia pracownika, ale także podniesienia poziomu efektywności firmy.

Analityka HR daje szersze spojrzenie na wydajność zespołu i dostarcza konkretnych przykładów, które pozwalają lepiej zrozumieć różne kwestie związane z HR. Może np. pomóc poznać przyczynę nagłego wzrostu rotacji pracowników lub zidentyfikować role, w których pracownicy najszybciej doświadczają poczucia wypalenia zawodowego.

Bez analityki HR nie da się prowadzić firmy o wysokim poziomie profesjonalizmu.

Przykłady zastosowań analityki HR

 • Rotacja pracowników (Employee turnover) – wskaźnik rotacji powinien być regularnie monitorowany, aby nie doszło w firmie do drastycznej utraty personelu. Pokazuje on, jak skuteczne są procesy HR w firmie – od zatrudniania i onboardingu po zarządzanie zadaniami, rozwój pracowników, komunikację wewnętrzną i inne. Obserwowanie wahań tego wskaźnika może pomóc specjalistom HR określić, w których obszarach pojawiają się problematyczne kwestie, trudne do zauważenia na pierwszy rzut oka – np. przeciążenie zadaniami, toksyczność relacji w zespole itd.
 • Koszt zamknięcia wakatu (Cost-per-hire) i czas do jego zamknięcia (Time to fill) – to wskaźniki efektywności rekruterów i całego działu HR. Im krótszy czas zamknięcia i niższy koszt, tym większa efektywność pracy. Na tym etapie analityki widać, jak duży wpływ na przebieg procesu ma czynnik ludzki, zwłaszcza jeśli danyc rekruter zarządza wieloma otwartymi stanowiskami.
 • Czas do zatrudnienia (Time to hire) – to kolejna metryka, która mierzy jakość pracy zespołu rekrutacyjnego, od momentu podpisania oferty pracy, do chwili, gdy pracownik zacznie pracę na stanowisku. Na wartość wskaźnika będzie miała wpływ sytuacja, gdy dział HR jest mocno obciążony pracą i występują opóźnienia w załatwianiu formalności, komunikacji, przygotowaniu miejsca pracy itd. Śledzenie tej metryki pozwoli Ci uniknąć negatywnych doświadczeń kandydatów (Candidate Experience) oraz obniżonego zaangażowania nowych pracowników.
 • Średni wiek pracownika (Average Employee Age) – to wskaźnik, który warto obserwować zwłaszcza w firmach zatrudniających osoby dojrzałe. Ma on znaczenie w kontekście planowania sukcesji, obliczaniu kosztów świadczeń pracowniczych i organizacji kolejnych naborów. Wartość wskaźnika może – ale nie musi – wpływać na tempo pracy zespołu, komunikację i atmosferę w firmie.
 • Zaangażowanie pracowników (Employee Engagement lub Employee Net Promoter Score) – to wskaźnik, który łatwo śledzić dzięki przeprowadzaniu ankiet w zespole. Systematyczne ankietowanie, z wykorzystaniem oprogramowania HR (np. funkcjonalności systemu HRM), pozwala ustalić, które wewnętrzne czynniki wpływają na wydajność pracowników.
 • Satysfakcja pracowników (Satisfaction rate) – to wieloaspektowa metryka, która pozwala określić stopień zadowolenia pracownika z jego pracy i środowiska pracy. Na wartość wskaźnika mają wpływ elementy takie jak: komunikacja z przełożonymi i/lub podwładnymi, wysokość wynagrodzenia, jakość i rodzaj dodatkowych świadczeń pracowniczych, otrzymywane wsparcie, przydział zadań, kultura organizacyjna firmy.

Jak analityka HR wpływa na firmę?

Analityka HR wspiera profesjonalne podejście do problemów pracowniczych, przez co istotnie wpływa na procesy biznesowe firmy. Zapewnia też firmie szereg innych korzyści, m.in.:

 • wprowadza jasną strukturę talentów i potencjałów wszystkich pracowników;

 • ułatwia zidentyfikowanie „blokerów”, które utrudniają organiczny rozwój pracowników;

 • dostarcza danych, które pomagają firmie rozwiązywać problemy pojawiające się na różnych etapach cyklu życia pracownika;

 • pomaga identyfikować źródła problemów – np. przyczynę stresu lub powód narastającego poczucia wypalenia zawodowego u pracownika – i minimalizować ich wpływ;

 • kształtuje ustrukturyzowaną strategię zarządzania i rozwoju siły roboczej, co przekłada się na strategię biznesową firmy.

Jak oprogramowanie HR może zautomatyzować analitykę kadrową?

Wyspecjalizowane systemy HRM zapewniają sprawną i zautomatyzowaną analitykę oraz raportowanie. Większość współczynników i obliczeń w takich systemach wykonywana jest w czasie rzeczywistym, bez zbędnych opóźnień. Jeśli nagle zajdzie potrzeba pozyskania najnowszych danych HR, wystarczy zalogować się do takiego systemu i pobrać potrzebne informacje, np. w postaci wykresów.

PeopleForce dostarcza 40 szczegółowych raportów, które są prezentowane na wygodnych dashboardach, dostosowanych do specyficznych potrzeb firmy. Jeśli szukasz sposobu na wdrożenie i optymalizację analityki HR, a jednocześnie nie chcesz ponosić przy tym wysokich kosztów – skontaktuj się z nami już dziś. Poznaj analityczne możliwości naszego systemu podczas bezpłatnej prezentacji.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.