Dashboard HR

Czym jest dashboard HR?

Dashboard HR

Dział HR będzie działać z maksymalną wydajnością, z zaangażowanymi pracownikami, idealnym wskaźnikiem rotacji pracowników i doskonałymi warunkami budżetowymi tylko pod warunkiem, że będziesz śledzić i analizować procesy HR. Bez tego nigdy nie osiągniesz swoich celów.

Dlatego korzystanie z narzędzia, jakim jest dashboard HR jest absolutnie niezbędne! On zadziała jak najlepsza nawigacja i poprowadzi Twój dział HR drogą wprost do sukcesu.

Przyjrzyjmy się, czym jest dashboard HR, dlaczego każdy zespół pracujący w zasobach ludzkich powinien go mieć, jakie kluczowe metryki trzeba śledzić i jak można zmaksymalizować korzyści, wynikające z jego wykorzystania. Sam zobaczysz, że dobry dashboard HR jest prosty w użyciu, a używanie go może znacząco podnieść jakość pracy w Twojej firmie.

Czym jest dashboard HR?

Dashboard HR (używając polskiej nomenklatury – pulpit nawigacyjny dla działu HR) to narzędzie, które specjaliści ds. zasobów ludzkich wykorzystują do wizualizacji wszystkich aspektów działalności swojego działu w celu śledzenia, przetwarzania, analizowania i tworzenia raportów. Dashboard przekształca duże ilości złożonych danych w przystępne informacje, które członkowie zespołu mogą zrozumieć oraz na których mogą od razu pracować.

Dashboard prezentuje informacje oparte na różnych czynnikach, uporządkowanych według ich relatywnego znaczenia dla zespołu. Dane te są zwykle wyświetlane za pomocą procentów, wykresów, grafów i krótkich list wypunktowanych.

Jakie są kluczowe korzyści z wykorzystania dashboardu HR?

Lepsza komunikacja

Dzięki temu, że wszystkie kluczowe informacje o zespole HR są wyświetlane w jednym miejscu, Twoi współpracownicy mogą łatwo komunikować się na temat swoich wyzwań i projektów. Dzięki temu mają oni większą świadomość taktycznych i strategicznych celów Twojej firmy.

Większa świadomość KPI/OKR

Pulpit HR może wyświetlać wszystkie kluczowe KPI i OKR Twojej firmy w jednym miejscu, a także informacje, które mogą być wymagane do osiągnięcia tych celów. Dzięki temu zespół jest w stanie lepiej realizować swoje cele.

Automatyzacja zadań

Bez pulpitu nawigacyjnego HR, Twój zespół prawdopodobnie musiałby monitorować wszystkie informacje, które wyświetla ręcznie, co zajmowałoby dużo czasu. Korzystając z tego narzędzia możesz zautomatyzować te procesy i zapewnić, że Twój zespół skupi się na ważniejszych zadaniach.

Jakie kluczowe metryki zawiera większość dashboardów HR?

Istnieje wiele różnych wskaźników KPI, metryk, czynników itp., które można umieścić na dashboardzie HR. Ważne, by dany zespół sam zadecydował, które wskaźniki powinny się na nim znaleźć. Niektóre z najczęściej używanych to:

 • wskaźnik absencji,

 • całkowita aktualna liczba pracowników firmy,

 • łączne wynagrodzenie na liście płac,

 • kluczowe KPI i OKR,

 • wskaźnik rotacji pracowników,

 • bieżące wskaźniki satysfakcji i zaangażowania pracowników,

 • wskaźniki różnorodności etnicznej i płciowej,

 • wskaźniki pracowników zatrudnionych w niepełnym i pełnym wymiarze godzin,

 • przedziały wiekowe,

 • stosunek pracowników biurowych, hybrydowych i zdalnych,

 • aktualna liczba pracowników biorących udział w szkoleniach,

 • aktualna liczba pracowników biorących udział w edukacji,

 • wskaźniki akceptacji ofert,

 • aktualna liczba rozmów kwalifikacyjnych i kandydatów,

 • aktualne wakaty uszeregowane według pilności.

Szablony dashboardów HR

Dashboardy HR dostosowuje się do specyficznych potrzeb każdej firmy. Istnieją jednak powtarzalne szablony, a do najczęściej spotykanych należą: wydajność pracowników, rozwój pracowników oraz budżetowanie pracowników.

Dashboard wydajności pracowników

Jest on przeznaczony do śledzenia indywidualnych wyników pracowników, a także zapewnia szerszą perspektywę funkcjonowania zespołu. Obejmuje on metryki, takie jak zaangażowanie, absencja, itp., a także średnie stawki za nadgodziny, oceny pracowników i całkowity czas spędzony w biurze.

Dashboard rozwoju pracowników

To narzędzie monitoruje, w jaki sposób Twoi pracownicy doskonalą swój rozwój osobisty i zespołowy, czy to poprzez dodatkowe szkolenia, programy edukacyjne, itp. Format ten skupia się na informacjach o całkowitej liczbie pracodawców (i procencie) członków zespołu biorących udział w programach rozwojowych, a także o całkowitych kosztach z tym związanych i lokalizacji geograficznej.

Dashboard budżetu pracowniczego

Problemy budżetowe nie są domeną wyłącznie działu finansowego. Działy HR muszą monitorować różne koszty związane z zatrudnieniem swoich współpracowników. Pulpit nawigacyjny skoncentrowany na tym zagadnieniu będzie prawdopodobnie zawierał listę płac pracowników jako procent całkowitego budżetu, poszczególne wynagrodzenia, zróżnicowane stawki godzinowe oraz całkowitą kwotę wydaną na zatrudnienie.

Jak uzyskać dostęp do dashboardu HR?

Jeśli chcesz skorzystać z wysokiej jakości pulpitu nawigacyjnego HR stworzonego dla Twojej firmy, skontaktuj się z zespołem PeopleForce. Wypełnij formularz kontaktowy, a nasi specjaliści z przyjemnością Ci pomogą. W PeopleForce oferujemy szeroki wybór wzajemnie powiązanych modułów, zaprojektowanych tak, by Twój dział HR działał płynnie i wydajnie. Napisz do nas, sprawdzimy jak możemy Ci pomóc.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.