System Informacji O Zasobach Ludzkich (HRIS)

System Informacji O Zasobach Ludzkich (HRIS)

Główna icon Słowniczek HR icon

System Informacji O Zasobach Ludzkich (HRIS)

System informacji o zasobach ludzkich (HRIS) to system informacyjny służący do zarządzania personelem. Jest to oprogramowanie do pracy z talentami w firmie, które pozwala na tworzenie, dodawanie i centralizację wszystkich danych o pracownikach. System konsoliduje wszelkie informacje na temat personelu firmy i ułatwia realizację procesów z nim związanych.

Do procesów tych należą:

  • nawiązywanie kontaktów i dodawanie do systemu informacji o kandydatach;
  • uproszczenie procesu zatrudniania: tworzenie spotkań z kandydatami, e-podpis itp.;
  • przechowywanie wszelkich informacji o pracownikach;
  • tworzenie bazy danych pracowników i kandydatów;
  • tworzenie bazy wiedzy dla pracowników;
  • rejestrowanie statusu pracowników w firmie, ich obecnych i poprzednich stanowisk, historii wynagrodzeń itp.;
  • automatyzacja dokumentacji;
  • tworzenie zautomatyzowanego raportowania i analityki procesów;
  • komunikacja z zespołem;
  • ochrona danych i rozpoznawanie dostępu do współpracowników.

HRIS jest postrzegany jako system, dzięki któremu firmy o dowolnej skali działania mogą skuteczniej śledzić zmiany w zespole i kadrach, uzyskać szybki i wygodny dostęp do historii pracowników i kandydatów oraz tworzyć raporty bezpośrednio w systemie. Prowadzi to do zwiększenia efektywności pracy firmy i wpływa na proces podejmowania decyzji przez pracowników.

Różnica między HRIS a HRMS

Wpływ systemu HRIS na efektywność pracy nasuwa pytanie – czym różni się ten system od systemu zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS)?

Różnica polega na tym, że HRIS odpowiada za dane i informacje o firmie, a HRM/HRMS bezpośrednio reguluje procesy związane z wydajnością pracowników: zarządzanie czasem pracy, urlopami, ustalanie celów, ocenę w ramach oceny efektywności pracy itp. Innymi słowy, system informacyjny HRIS reguluje statystykę w firmie. System zarządzania zasobami HRM jest odpowiedzialny za dynamikę procesów.

PeopleForce, jak większość systemów, łączy w sobie funkcje HRIS i HRMS. Z jego pomocą można zautomatyzować pracę z pracownikami i zwiększyć efektywność działu HR i firmy w ogóle.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.