Organizacja macierzowa

Czym jest organizacja macierzowa?

Główna icon Słowniczek HR icon

Organizacja macierzowa

Czym jest organizacja macierzowa?

Organizacja macierzowa to unikalna forma struktury organizacyjnej, którą firmy wykorzystują do zarządzania pracownikami. Zamiast przydziału wyłącznie do tradycyjnych działów, pracownicy są grupowani w zespoły projektowe, przy czym każdy członek należy zarówno do zespołu projektowego, jak i do działu funkcjonalnego.

W strukturze macierzowej pracownicy mają dwóch bezpośrednich przełożonych: kierownika projektu i kierownika funkcjonalnego. Funkcje powtarzalne wizualizuje się jako wiersze kolumny, a wierszami są funkcje projektowe – realizacja projektów lub zagadnień, którymi firma aktualnie się zajmuje.

Jakie są korzyści z wdrożenia organizacji macierzowej w firmie?

Wiele firm technologicznych i startupów decyduje się na przyjęcie struktury macierzowej, ponieważ oferuje ona większą elastyczność i zachęca do współpracy oraz interdyscyplinarnego rozwoju umiejętności. Pomaga pracownikom lepiej identyfikować się z celami biznesowymi, co sprzyja współpracy międzyfunkcyjnej, skutkującej lepszym rozwiązywaniem problemów i zdolnością do podejmowania decyzji. Ponadto struktura macierzowa jest modyfikowalna , co pozwala firmom na szybkie dostosowanie się do zmian w środowisku biznesowym.

W organizacji macierzowej pracownicy mają silne poczucie własności i odpowiedzialności za swoją pracę. Pomaga im to zorientować swoje działania na cele biznesowe firmy. To z kolei może przyczynić się do większego zaangażowania w osiąganie tych celów i lepszej ogólnej wydajności. Z tego względu ta struktura organizacyjna doskonale sprawdza się w przypadku podmiotów takich jak startupy.

Jakie są wady stosowania organizacji macierzowej?

Wdrożenie struktury macierzowej wymaga wprowadzenia solidnego systemu komunikacji wewnętrznej, aby pracownicy mieli jasność, przed kim odpowiadają. Jedną z głównych wad struktury macierzowej jest to, że zarządzanie nią bywa kosztowne ze względu na przedłużające się procesy realizacji zadań i podejmowania decyzji. Często prowadzi to do nieporozumień związanych z priorytetami i kierunkami raportowania, co z kolei może obniżyć ogólną produktywność.

Struktura macierzowa wymaga więcej zarządzania i koordynacji niż struktury tradycyjne, co przyczynia się do wzrostu kosztów. Dzieje się tak dlatego, że managerowie muszą spędzać więcej czasu na uzgadnianiu celów, rozwiązywaniu konfliktów i komunikacji z pracownikami. Stosowanie tej struktury niesie ze sobą ryzyko sporów i konfliktów między kierownikami funkcjonalnymi i kierownikami projektów, ponieważ każdy z nich może mieć inne cele i priorytety.

Jak usprawnić wdrożenie organizacji macierzowej w firmie?

Organizacja macierzowa jest dobrym rozwiązaniem dla firm, których działania wymagają dużej elastyczności. Aby stosowanie macierzowej struktury organizacyjnej było prostsze, warto wesprzeć się zautomatyzowanym oprogramowaniem HR, takim jak PeopleForce.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, poproś o bezpłatne demo już dziś. Przekonaj się, jak nasz moduł HRM – PeopleHR, pomoże Ci z łatwością scentralizować zarządzanie danymi i wnioskami, aby Twoja organizacja macierzowa działała efektywnie.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.