Ocena wyników pracy

Ocena wyników pracy

Główna icon Słowniczek HR icon

Ocena wyników pracy

Zarządzanie wynikami pracy to cykl, w ramach którego organizacja analizuje i doskonali wyniki pracy swoich pracowników. Organizacja może wykorzystać zarządzanie efektywnością do monitorowania wyników na różnych poziomach:

 • na poziomie oddziału;

 • na poziomie zespołu;

 • na poziomie indywidualnym.

System zarządzania wynikami pracy obejmuje następujące elementy:

 • Konsultacje 1:1 – za ich pomocą można zidentyfikować problemy pracowników na początkowych etapach oraz zapewnić efektywne połączenie komunikacyjne między pracownikami a pododdziałami.

 • Informacja zwrotna – pozwala pracownikom zrozumieć, na ile efektywnie wykonują swoją pracę i radzić sobie z potencjalnymi problemami.

 • Plan zwiększania efektywności – właściwie opracowana strategia określa krok po kroku spektrum i przebieg działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia pomyślnego wyniku końcowego.

 • Wyznaczanie i realizacja celów – odbywa się poprzez połączenie funkcji kontroli i kontaktu ze współpracownikami w celu jednoczesnej komunikacji dla osiągnięcia celów wyznaczonych przez organizację.

 • Program nagród i uznania – opiera się na analizie wydajności poszczególnych pracowników i służy jako zachęta do osiągania lepszych wyników.

Dzięki systemowi PeopleForce można zautomatyzować następujące procesy:

 • wyznaczanie celów i tworzenie dla nich terminów;
 • tworzenie spotkań 1 na 1, wysyłanie wniosków pocztą elektroniczną i wprowadzanie spotkań do kalendarza oraz sporządzanie notatek dotyczących wyników spotkań i dalszych planów;
 • dostosowywanie częstotliwości spotkań i automatyzowanie harmonogramu rozmów;
 • wyznaczanie celów dla firmy, jej oddziałów i poszczególnych pracowników;
 • monitorowanie wydajności pracowników i działów.
Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.