Główna icon Aktualizacje produktów icon

Cykliczne spotkania 1:1, synchronizacja danych z Google Workspace i inne ulepszenia platformy

Cykliczne spotkania 1:1, synchronizacja danych z Google Workspace i inne ulepszenia platformy
timer icon2024-03-03

Cykliczne spotkania 1:1, synchronizacja danych z Google Workspace i inne ulepszenia platformy

image
PeopleForce team

Mamy dla Ciebie kilka funkcjonalności, które z pewnością zechcesz wypróbować!
W PeopleForce robimy wszystko, aby stać się Twoim HR-owym hubem, więc poszerzamy ofertę przydatnych narzędzi. W najnowszej aktualizacji znajdziesz rozwiązanie, które pomoże Ci budować komunikację z zespołem. Poznaj cykliczne spotkania 1:1 oraz nową synchronizację Google Workspace, integrację z Microsoft Outlook i kilka innych ważnych elementów.
Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w naszej prezentacji wideo (z polskimi napisami).

Budowanie relacji opartych na zaufaniu dzięki cyklicznej funkcji spotkań 1:1

Jedną z najważniejszych misji działu HR w 2024 roku jest budowanie partnerskich relacji w zespole, zwłaszcza między managerami a podwładnymi. Warto pomyśleć o retencji pracowników i narzędziach do tego służących. Jednym z nich z pewnością będzie nasza nowa cykliczna funkcja spotkań 1:1.

Od tej chwili pozbywamy się ręcznego konfigurowania spotkań 1:1. Teraz członkowie zespołu będą mogli planować powtarzające się spotkania 1:1 i organizować je w zakładce
"Relacje spotkań", gdzie przechowywana będzie historia spotkań i informacje o kolejnych wydarzeniach.

image

Nowa zakładka "Relacje spotkań” umożliwia użytkownikom dostęp do spotkań 1:1 uporządkowanych według uczestników i organizatorów. Spotkania każdego pracownika są starannie pogrupowane w osobne wątki, przy czym na każdego uczestnika przypada tylko jeden unikalny wątek. Aby rozróżnić spotkania 1:1, istnieje możliwość przypisania typu do każdego z nich.

image

Funkcja cyklicznych spotkań 1:1 oferuje:

 • niestandardowe ustawienia częstotliwości (tygodniowe, miesięczne itp.),
 • podgląd szablonów pytań 1:1,
 • domyślne szablony przypisywane do relacji,
 • opcje zmiany harmonogramu i typów spotkań,
 • edytowanie relacji, w tym anulowanie i całkowite usuwanie spotkań,
 • możliwość udostępniania notatek przez organizatora i uczestnika spotkania, które będą wyświetlane przez obie strony.
image

⚠️ Przeczytaj artykuł o cyklicznych spotkaniach 1:1, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
Nadal możesz tworzyć jednorazowe spotkania 1:1, ale gorąco namawiamy Cię do skupienia się na budowaniu długoterminowych i przejrzystych relacji z pracownikami. Ta strategiczna zmiana odzwierciedla trend roku 2024 przedstawiony w raporcie Deloitte na temat trendów HR, w którym 90% liderów podkreśla kluczowe znaczenie budowania zaufania. Dzięki naszej funkcji będziesz na bieżąco z trendami!

Zmień PeopleForce w swój hub z synchronizacją Google Workspace

Synchronizacja z Google Workspace zmienia PeopleForce w Twój własny hub narzędziowy. Teraz usprawniliśmy jej przebieg, aby zapewnić Ci płynną integrację. 

Jeśli podczas dodawania nowego pracownika do systemu musisz również przesłać jego danych do Google Workspace, ta synchronizacja Ci w tym pomoże. Kiedy będziesz rozstawać się na dobre z pracownikiem, możesz automatycznie usunąć jego konto użytkownika w Google Workspace, bez potrzeby przełączania się między systemami.

image

Po włączeniu integracji masz swobodę wyboru elementów danych do synchronizacji, takich jak imiona i nazwiska, zdjęcia, managerowie, identyfikatory pracowników, stanowiska i inne. Firmy korzystające z tej integracji mogą wybrać pola do synchronizacji, dzięki czemu na platformach udostępniane będą tylko istotne informacje.

image

Możesz także użyć funkcji "Workflows", aby automatycznie dodawać lub usuwać użytkowników z Google Workspace, a nawet włączać istniejących pracowników do katalogu Workspace za pomocą rozwijalnego menu w profilu pracownika (trzy kropki). Firmy z włączoną integracją mogą używać opcji "Utwórz użytkownika Google Workspace" lub "Usuń pracownika".
⚠️ Dowiedz się więcej o tej funkcji w naszej bazie wiedzy.

image

Korzystanie z opcji kalendarza programu Microsoft Outlook

Wprowadziliśmy integrację dla użytkowników korzystających z kalendarzy Microsoft Outlook, aby usprawnić planowanie rozmów kwalifikacyjnych i spotkań indywidualnych. Podobnie jak w przypadku naszej integracji z Kalendarzem Google, funkcja ta umożliwia płynną synchronizację harmonogramu całej firmy i łatwe wybieranie dostępnych przedziałów czasowych, gdy wybrane osoby dysponują wolnymi terminami.
⚠️ Dowiedz się więcej o tej funkcji w naszej bazie wiedzy

image

Uwzględnienie dodatkowego wynagrodzenia przy raportowaniu

Mamy dobrą wiadomość! Teraz informacje dotyczące premii i innych dodatkowych wynagrodzeń są zawarte w raportach! Konkretnie w dwóch raportach, czyli:

 • w raporcie historii wynagrodzeń, który teraz zawiera oddzielne zakładki podstawa wynagrodzenia, jak i dodatkowego wynagrodzenia,
 • w miesięcznym raporcie wynagrodzeń, który zawiera teraz również szczegóły dotyczące dodatkowego wynagrodzenia w dedykowanej zakładce.
image

Inne ulepszenia w obrębie platformy

 • Ulepszona funkcjonalność dla zwolnionych pracowników:
  • Zwolnieni pracownicy mają teraz status "Możliwość ponownego zatrudnienia”, jeśli są dostępni jako potencjalni kandydaci. Spowoduje to również automatyczne utworzenie ich profilu w bazie danych kandydatów, jeśli wcześniej nie przeszli przez proces rekrutacji w systemie.
image
 • Zwolnieni pracownicy oznaczeni jako niekwalifikujący się do ponownego zatrudnienia, będą mieć odpowiedni status w swoim profilu kandydata, aby zwrócić uwagę rekrutera. Osoby oznaczone jako kwalifikujące się do ponownego zatrudnienia nie będą wyświetlać tego statusu.
image
 • Rozszerzone opcje eksportu: Strony ustawień oferują teraz liczne opcje eksportu, w tym stanowiska, działy, płeć, umiejętności itp., umożliwiając użytkownikom eksportowanie list tych danych.
image
 • Nowe możliwości importu:
  • Użytkownicy mogą teraz importować korekty urlopów niezależnie, aby upewnić się, że salda urlopów wszystkich pracowników są zgodne z nową polityką. Mogą też przesłać plik, zamiast ręcznie dostosowywać saldo każdego pracownika.
  • Dodaliśmy możliwość importowania przez użytkowników notatek o kandydatach wraz z ich danymi.
image
 • Filtr zespołów: Filtr "Zespoły" jest teraz dostępny na ekranie "Kompetencje" w sekcji "Oceny", co zwiększa spójność i przejrzystość organizacji.
image
 • Funkcja kopiowania kompetencji: Użytkownicy mogą teraz kopiować kompetencje, zamiast tworzyć nowe, co usprawnia proces zarządzania kompetencjami.
 • Integracja linków do rozmów kwalifikacyjnych: Wydarzenia kalendarza Google i Outlook zawierają teraz link do rozmowy kwalifikacyjnej, co ułatwia uczestnikom planowanie i dostęp.
 • Przeprojektowany raport salda urlopów: Raport “Saldo dni wolnych” został przeprojektowany, z uwzględnieniem kolumn "Typ nieobecności" i "Jednostka" na potrzeby kompleksowego śledzenia urlopów.
image
 • Rozszerzenie typu kolumny tabeli: Użytkownicy mogą teraz wykorzystywać tekst wielowierszowy jako typ kolumny w tabelach pracowników, co znacznie ułatwia przechowywanie informacji.
image
 • Aktualizacja raportu spotkań 1:1: Dodano kolumnę "Typ spotkania".
 • Aktualizacja API: Ulepszyliśmy i rozszerzyliśmy nasze możliwości API, dodając różne punkty końcowe dla informacji o wnioskach urlopowych, do pobierania dokumentów pracowników i nie tylko.

Mamy nadzieję, że wszystkie te szczegółowe zmiany zapewnią Ci większą elastyczność w personalizacji. Chcemy, aby nasza platforma była Twoim małym centrum dowodzenia HR-em, dlatego stale pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami. 

⚠️ Szczegółowy opis nowej funkcjonalności jest dostępny w bazie wiedzy.
Masz pytania dotyczące funkcjonalności? Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy! Bądź na bieżąco ze wszelkimi zmianami.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.