Działania dyscyplinujące

Działania dyscyplinujące

Główna icon Słowniczek HR icon

Działania dyscyplinujące

Działania dyscyplinujące to działania mające na celu upomnienie pracownika lub skorygowanie jego zachowania w taki sposób, aby poprawił swoje wyniki w firmie. Począwszy od nieformalnego, ustnego ostrzeżenia na temat danego zachowania, przez kary finansowe (np. wstrzymanie premii itp.), zawieszenia wynagrodzenia, a nawet zwolnienie dyscyplinarne – działań dyscyplinujących jest naprawdę wiele.

Inicjatywy, jakie firma może podjąć w ramach działań dyscyplinujących, zależą od firmowego zestawu procedur postępowania, który powinien być ogólnodostępny dla wszystkich pracowników, np. w systemie HRM. Każde działanie, w odniesieniu do wagi przewinienia pracownika, musi być jasno określone.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.