Wynagrodzenie brutto

Co to jest wynagrodzenie brutto?

Główna icon Słowniczek HR icon

Wynagrodzenie brutto

Co to jest wynagrodzenie brutto?

Wartość wynagrodzenia jest jednym z punktów umowy o zatrudnieniu. Wynagrodzenie brutto to całkowita kwota, którą pracodawca zgadza się zapłacić pracownikowi za wykonaną przez niego pracę. Obejmuje ona regularne wynagrodzenie pracownika (podstawę pensji), a także wszelkie nadgodziny, premie, prowizje i inne formy kompensacji.

Wynagrodzenie brutto nie jest kwotą pieniędzy, którą pracownik zabierze do domu – odejmuje się od niej należne podatki i inne potrącenia. Ostateczne wynagrodzenie pracownika po odliczeniach to kwota netto.

Jaka jest różnica między wynagrodzeniem brutto i netto?

Główna różnica między wynagrodzeniem brutto a wynagrodzeniem netto to… ich wysokość. Wynagrodzenie brutto odnosi się do całkowitej kwoty pieniędzy zarobionych przez pracownika przed odliczeniem jakichkolwiek potrąceń, a netto odnosi się do kwoty pieniędzy, którą pracownik otrzymuje po odliczeniu wszystkich potrąceń. Czyli jeśli w umowie widnieje zapis, że „wynagrodzenie brutto wyniesie 5000 zł”, wcale nie oznacza, że pracownik otrzyma wypłatę tej wysokości. Każdy pracodawca jest zobowiązany odprowadzać odpowiednie składki od wynagrodzenia pracownika, będą to m.in.:

 • ubezpieczenie emerytalne,

 • ubezpieczenie rentowe,

 • ubezpieczenie chorobowe,

 • ubezpieczenie wypadkowe,

 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na ostateczną wartość wynagrodzenia netto będą miały również wpływ:

 • rodzaj zawartej umowy,

 • wiek pracownika,

 • wielkość firmy,

 • fakt, czy pracownik ma dzieci,

 • fakt, czy pracownik pracuje poza miejscem zamieszkania,

 • fakt, że pracownika obejmują przepisy dotyczące Funduszu Pracy, Pracowniczych Planów Kapitałowych i inne.

Jakie firmy podają wysokość wynagrodzenia jako wynagrodzenie brutto?

W większości krajów wynagrodzenie brutto jest standardową metodą określania wynagrodzenia pracownika i wiele różnych rodzajów firm stosuje to podejście. Obejmuje to małe firmy, duże korporacje, organizacje non-profit, agencje rządowe i inne.

Ogólnie rzecz biorąc, każda firma zatrudniająca pracowników, którzy otrzymują regularne wynagrodzenie lub rozliczają się stawką godzinową, będzie wykorzystywać wynagrodzenie brutto jako punkt wyjścia do obliczania ich wynagrodzenia. Oznacza to, że większość branż i sektorów, w tym między innymi handel detaliczny, opieka zdrowotna, finanse, edukacja i technologia, będzie określać wysokość wynagrodzenia jako wynagrodzenie brutto.

Jednak niektóre branże lub sektory mogą mieć bardziej złożone struktury wynagrodzeń, które obejmują premie, prowizje lub inne formy zmiennego wynagrodzenia, co może utrudniać dokładne obliczenie wynagrodzenia brutto. W takich przypadkach firmy korzystają ze specjalistycznego oprogramowania lub konsultują się ze specjalistami ds. księgowości i kadr, aby upewnić się, że ich pracownicy są należnie wynagradzani, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Jak specjaliści HR zarządzają wynagrodzeniami brutto?

Specjaliści HR są odpowiedzialni za zarządzanie całym procesem wynagrodzeń i świadczeń, w tym za obliczanie i administrowanie wynagrodzeniami brutto. Oto kilka kluczowych kroków związanych z zarządzaniem wynagrodzeniami brutto:

 • Ustalenie struktury wynagrodzeń. Specjaliści ds. HR współpracują z liderami firm, aby ustalić strukturę wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń podstawowych, premii i innych form kompensacji.
 • Ustalenie stawek płac. Określa się stawkę wynagrodzenia dla każdego pracownika na podstawie jego roli zawodowej, poziomu doświadczenia, wykształcenia i innych czynników.
 • Obliczanie wynagrodzenia brutto. Następnie oblicza się wynagrodzenie brutto dla każdego pracownika na podstawie jego stawki i liczby przepracowanych godzin.
 • Odliczenie podatków i innych potrąceń. Kolejny krok to odliczenie podatków, ubezpieczeń społecznych i innych potrąceń od wynagrodzenia brutto pracownika, aby uzyskać jego wynagrodzenie netto.
 • Zarządzanie świadczeniami. Specjaliści HR zarządzają również benefitami pracowniczymi, takimi jak ubezpieczenie zdrowotne, plany emerytalne i płatny czas wolny. Świadczenia te również mogą być potrącane.
 • Zapewnienie zgodności. Wreszcie, należy upewnić się, że firma przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji związanych z wynagrodzeniami, w tym przepisów dotyczących płacy minimalnej.

Najlepszym sposobem na zarządzanie systemem wynagrodzeń brutto w firmie jest korzystanie z platformy HRM, takiej jak PeopleForce. Pozwala ona zautomatyzować powyższe kroki i przyśpieszyć proces obliczania właściwych kwot wynagrodzeń. Wszystkie informacje o pracownikach, wynagrodzeniach, zasadach są zebrane w jednym miejscu. Zamów bezpłatne demo już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz wykorzystać ten system do optymalizacji swoich kluczowych procesów HR.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.