Audyt kadrowy

Czym jest audyt zasobów ludzkich?

Czym jest audyt zasobów ludzkich?

Audyt zasobów ludzkich to proces weryfikacji polityki kadrowej danej organizacji – jej procedur, praktyk i dokumentacji, w celu oceny zgodności z prawem. Audyt może być przeprowadzony wewnętrznie przez dział HR firmy lub przez niezależnego audytora.

Proces audytowania obejmuje kompleksowy przegląd różnych funkcji HR, takich jak rekrutacja, zarządzanie wydajnością, wynagrodzenia i świadczenia, relacje z pracownikami, zgodność z prawem pracy oraz prowadzenie dokumentacji. Celem audytu zasobów ludzkich jest zapewnienie, że organizacja działa zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami.

Audyt pomaga również upewnić się, że praktyki HR w firmie są skuteczne, a pracownicy organizacji są odpowiednio zarządzani. To z kolei pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których można poprawić praktyki HR, zmniejszyć ryzyko i zwiększyć ogólną efektywność pracy.

Dlaczego audyty zasobów ludzkich są istotne?

Mówiąc najprościej, audyty zasobów ludzkich są ważne, ponieważ pomagają organizacjom zapewnić zgodność z prawem. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością prawną i karami finansowymi, więc audyt pomoże Ci temu zapobiec poprzez ustalenie, gdzie Twoja firma musi poprawić praktyki zgodności.

Audyty HR pomagają uniknąć ryzyka, takiego jak nieodpowiednio prowadzona dokumentacja, niespójne stosowanie zasad i niedostateczne przeszkolenie personelu. Przeciwdziałając tym zagrożeniom, organizacje mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo pozwów sądowych, skarg i innych negatywnych konsekwencji.

Audyty HR dają również organizacjom możliwość oceny ich obecnych praktyk HR i zidentyfikowania obszarów, w których mogą się one poprawić. Wdrażając zmiany na podstawie ustaleń audytu, firmy mogą poprawić swoją ogólną skuteczność w zakresie HR i lepiej przygotować się do kolejnego audytu.

Jak przeprowadzić audyt zasobów ludzkich?

Proces audytu może być złożony, jednak istnieje kilka kluczowych kroków, które niemal zawsze należy wykonać. Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo:

  1. Zdefiniuj zasięg. Określ obszary, które chcesz poddać audytowi, takie jak zatrudnianie i rekrutacja, relacje z pracownikami, wynagrodzenia, świadczenia itp.
  2. Przygotuj listę kontrolną. Stwórz kompleksową listę pytań lub pozycji do przeglądu w każdym obszarze audytu. Musi ona obejmować wszystkie istotne wymagania prawne i regulacyjne.
  3. Zbierz dane. Zbierz wszystkie istotne dane dotyczące takich czynników jak polityki i procedury, instrukcje dla pracowników, opisy stanowisk pracy itp.
  4. Przeprowadź wywiady. Przeprowadź wywiady i/lub ankiety z pracownikami, aby zebrać informacje o praktykach HR i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
  5. Przeanalizuj dane. Przeanalizuj dane zebrane z listy kontrolnej, wywiadów i ankiet, aby zidentyfikować luki lub obszary niezgodności.
  6. Opracuj zalecenia. Wykorzystaj analizę do stworzenia zaleceń dotyczących poprawy polityki, praktyk i procedur HR.
  7. Wdrażaj zalecenia. Stopniowo wdrażaj zalecenia audytu w każdym z obszarów i dokonaj odpowiedniej aktualizacji polityk i procedur HR.
  8. Monitoruj postępy. Po wdrożeniu zaleceń postaraj się cyklicznie monitorować postępy i oceniaj skuteczność zmian, które wprowadziłeś w ramach audytu.

Kiedy jest właściwy moment na przeprowadzenie audytu HR?

Chociaż audyt HR może być przeprowadzony w dowolnym terminie, istnieją pewne sytuacje, w których przeprowadzenie go jest szczególnie ważne. Na przykład podczas fuzji lub przejęcia audyt HR pomoże potwierdzić, czy obie firmy są zgodne ze sobą pod względem polityki, procedur i praktyk HR.

Gdy następują zmiany w prawie lub regulacjach związanych z zatrudnieniem, audyt HR pozwoli upewnić się, że firma działa zgodnie z nowymi wytycznymi. Oprócz tego, gdy firma się rozwija lub rozszerza zakres działalności, audyt HR umożliwia weryfikację, czy polityki i praktyki HR są skalowalne lub nadal będą miały zastosowanie przy rosnącej liczbie pracowników.

Możesz jeszcze najlepiej przygotować się do audytu HR używając PeoplePulse. Dzięki temu modułowi przygotujesz wysokiej jakości ankiety, na które będą odpowiadać Twoi pracownicy. Pozwoli Ci to zmierzyć aktualne zaangażowanie Twojego zespołu, upewnić się, że pracownicy mają świadomość przepisów i regulacji prawnych, a także odkryć inne kluczowe i niestandardowe wskaźniki, które być może zechcesz później głębiej przeanalizować. Napisz do nas, a jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą, aby udzielić Ci dalszych informacji.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.