Wzbogacenie pracy (job enrichment)

Czym jest wzbogacenie pracy?

Główna icon Słowniczek HR icon

Wzbogacenie pracy (job enrichment)

Czym jest wzbogacenie pracy?

Wzbogacenie pracy oznacza sytuację, w której do obowiązków pracownika dodawane są dodatkowe zadania, aby zwiększyć jego odpowiedzialność i zadowolenie z pracy. Mówiąc prościej – pracodawca musi odpowiednio motywować pracownika, aby czuł on, że jego praca jest ważna i angażował się w życie firmy. Można ten stan osiągnąć właśnie poprzez zwiększanie autonomii pracownika lub powierzanie mu bardziej satysfakcjonujących obowiązków.

Koncepcja ta opiera się w dużej mierze na pracach Fredericka Herzberga, amerykańskiego psychologa, który w latach 50. i 60. XX wieku badał, co sprawia, że pracownicy są zadowoleni z pracy.

Według dwuczynnikowej teorii Herzberga – znanej też jako teoria motywacji i higieny – istnieją „czynniki higieny”, które mogą powodować niezadowolenie, jeśli są niedostateczne (takie jak pensja, warunki pracy), ale niekoniecznie zwiększają satysfakcję, gdy są obecne. Z drugiej strony istnieją również „czynniki motywacyjne” (takie jak uznanie, możliwości rozwoju), które mogą zwiększyć satysfakcję pracownika i jego motywację, ale ich brak niekoniecznie prowadzi do niezadowolenia.

Zarządzanie powinno zachowywać równowagę między odpowiednimi warunkami pracy a stwarzaniem pracownikom możliwości do rozwoju i uznawaniem ich wkładu. W praktyce powinno to przekładać się na tworzenie ścieżek kariery i systemów nagród, które doceniają nie tylko wyniki, ale także innowacyjność i zaangażowanie. Ponadto firma powinna budować taką kulturę organizacyjną, która wspiera i docenia pracowników.

Dlaczego wzbogacenie pracy jest takie ważne?

Wzbogacenie pracy przynosi korzyści zarówno firmie, jak i samym pracownikom.

Korzyści pracodawców:

 • Budują zaangażowany zespół, który działa wydajnie.
 • Zwiększają potencjał kreatywności i innowacji w zespole.
 • Budują kapitał ludzki o szerokiej wiedzy i kompetencjach.
 • Tworzą pozytywne, stabilne środowisko pracy, gdzie pracownicy chcą przebywać.
 • Zmniejszają rotację i absencję w zespole.
 • Cieszą się siłą roboczą skłonną włożyć dodatkowy wysiłek w pracę.

Korzyści pracowników:

 • Czują, że ich praca ma znaczenie i przyczynia się do większych celów organizacji.
 • Są bardziej zaangażowani w swoją pracę i mają większą kontrolę nad swoimi zadaniami.
 • Rozwijają swój potencjał i kreatywność.
 • Są bardziej usatysfakcjonowani, nie dotyka ich problem wypalenia zawodowego.
 • Rozwijają swoje kompetencje i osiągają satysfakcję zawodową.
 • Otrzymują elastyczność i autonomię w wykonywaniu zadań, co ułatwia im dbanie o równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Wzbogacanie pracy może być też jedną ze strategii zatrzymywania pracowników.

Trudności wiążące się ze wzbogacaniem pracy

Wzbogacenie pracy, mimo swoich licznych zalet, wiąże się również z pewnymi wyzwaniami i trudnościami.

❌ Wzbogacenie pracy może być trudne do zaimplementowania, jeśli zadania nie są odpowiednio dopasowane do umiejętności, zainteresowań i potencjału pracowników. Przypisanie pracownikowi zadań, które są zbyt trudne lub zbyt łatwe, może go zniechęcić do działania.

❌ Rozszerzanie obowiązków pracownika w ramach wzbogacania pracy może prowadzić do przeciążenia pracą i zwiększenia poziomu stresu.

❌ Program wzbogacenia pracy wymaga wcześniejszego zaplanowania, a czasem przeprowadzenia dodatkowych szkoleń i rozwinięcia wybranych umiejętności pracowników, co może generować znaczne koszty.

❌ Nie wszyscy pracownicy są otwarci na zmiany, więc mogą podchodzić nieufnie lub niechętnie do nowych obowiązków. W najgorszym przypadku taki pracownik może przyczynić się do obniżenia nastrojów w całym zespole.

❌ Wprowadzenie wzbogacenia pracy wymaga skutecznego zarządzania zmianą, w tym komunikacji z zespołami i zarządzaniem ich oczekiwaniami. Niedostateczna komunikacja może prowadzić do nieporozumień i obniżenia morale zespołu.

❌ Wzbogacenie pracy jednego pracownika, może sprawić, że inni poczują się niedocenieni i spadnie ich zaangażowanie.

❌ Zbytni entuzjazm w korzystaniu z tej metody może okazać się szkodliwy dla pracowników, powodując wzrost stresu i niestety również wskaźnika rotacji.

Jakie elementy może zawierać program wzbogacania pracy?

Wzbogacenie pracy może przybierać różne formy, w zależności od specyfiki organizacji, branży i indywidualnych predyspozycji pracowników. Oto kilka przykładów dobrych praktyk:

 • Rotacja stanowisk – niektóre firmy pozwalają pracownikom na zdobywanie doświadczenia na różnych stanowiskach, co nie tylko urozmaica ich pracę, ale także pomaga w lepszym zrozumieniu działania organizacji. Taka praktyka pozwala również ujawnić ukryte talenty i zainteresowania pracowników. To rozwiązanie często wykorzystywane w hotelach, gdzie funkcjonuje stanowisko General Managera. Taka osoba zdobywa doświadczenie w kolejnych działach, gdzie czasowo przejmuje różne obowiązki. Zdobyta wiedza służy jej później w rozwiązywaniu problemów o większej skali.
 • Zadania projektowe – powierzając pracownikowi opiekę nad danym projektem od początku do końca, zapewniamy mu poczucie własności i wpływu na wyniki pracy. Projekty te mogą być związane z aktualnymi obowiązkami pracownika lub wręcz przeciwnie
 • Wewnętrzne grupy projektowe – ciekawym rozwiązaniem jest tworzenie grup pracowników, którzy spotykają się, aby identyfikować i rozwiązywać problemy związane z pracą, coś na zasadzie „burzy mózgów”. Metoda ta zachęca pracowników do większego zaangażowania i sięgnięcia do swoich pokładów kreatywności. Część osób może poczuć się zainspirowana do dzielenia się swoimi pomysłami i wiedzą na zasadzie mentoringu.
 • Udzielanie informacji zwrotnych – feedback pozwala pracownikom zrozumieć, w jaki sposób ich praca przyczynia się do sukcesu organizacji, zapewnia im poczucie spełnienia i motywuje do dalszego rozwoju. Idealnym momentem na przekazywanie informacji zwrotnych będą cykliczne spotkania 1:1.
 • Przyznanie określonego zakresu autonomii w realizacji zadań – zwiększenie sprawczości pracownika i zapewnienie mu większej mocy decyzyjnej podnosi jego satysfakcję i zwiększa lojalność.

Wzbogacanie pracy daje się zastosować w przypadku większości typów stanowisk, jednak metoda musi pasować do charakteru stanowiska i celów organizacji. Nie jest to rozwiązanie uniwersalne i wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Może jednak znacząco poprawić satysfakcję z pracy, motywację i retencję.

Najważniejsze, aby nie pomylić powiększania zakresu pracy z jej wzbogaceniem. Powiększanie wiąże się z większą ilością obowiązków, podczas gdy wzbogacenie to nowe możliwości rozwoju, większa autonomia i odpowiedzialność.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.