Wprowadzenie nowego pracownika

Wprowadzenie nowego pracownika

Główna icon Słowniczek HR icon

Wprowadzenie nowego pracownika

Wprowadzenie nowego pracownika do firmy jest częścią fazy adaptacji na stanowisku pracy. Po skutecznym zatrudnieniu pracownik musi zostać przedstawiony całej załodze, w tym przede wszystkim pracownikom działów, z którymi będzie współpracował oraz kierownikom projektów, w które będzie zaangażowany.

Proces wprowadzenia pracownika do firmy może odbyć się zdalnie, poprzez publikację listu powitalnego w systemie HRM lub w komunikatorze wewnętrznym, gdzie podajemy imię i nazwisko pracownika, stanowisko, dział i bezpośredniego przełożonego. Jeśli pracownika wprowadzamy w tradycyjny sposób, osobiście, to pracownik działu HR ma obowiązek udzielić nowemu pracownikowi krótkiego instruktażu i zapoznać go ze stanowiskiem pracy. Może też podarować nowemu pracownikowi, w imieniu całej firmy lub danego działu, pakietu powitalnego z akcesoriami firmowymi. Miłą praktyką jest też organizacja przyjęcia powitalnego na cześć nowego członka zespołu.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.