Wprowadzenie nowego pracownika

Wprowadzenie nowego pracownika do firmy jest częścią fazy adaptacji na stanowisku pracy. Po skutecznym zatrudnieniu pracownik musi zostać przedstawiony całej załodze, w tym przede wszystkim pracownikom działów, z którymi będzie współpracował oraz kierownikom projektów, w które będzie zaangażowany.

Proces wprowadzenia pracownika do firmy może odbyć się zdalnie, poprzez publikację listu powitalnego w systemie HRM lub w komunikatorze wewnętrznym, gdzie podajemy imię i nazwisko pracownika, stanowisko, dział i bezpośredniego przełożonego. Jeśli pracownika wprowadzamy w tradycyjny sposób, osobiście, to pracownik działu HR ma obowiązek udzielić nowemu pracownikowi krótkiego instruktażu i zapoznać go ze stanowiskiem pracy. Może też podarować nowemu pracownikowi, w imieniu całej firmy lub danego działu, pakietu powitalnego z akcesoriami firmowymi. Miłą praktyką jest też organizacja przyjęcia powitalnego na cześć nowego członka zespołu. 

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo

Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.

Umów demo