System wsparcia koleżeńskiego

System wsparcia koleżeńskiego (Buddy System)

Główna icon Słowniczek HR icon

System wsparcia koleżeńskiego

„Buddy” (ang.) to „kumpel”, który pomaga nowemu pracownikowi zaaklimatyzować się w miejscu pracy. Chęć opieki nad osobą, która dopiero dołączyła do zespołu, może wynikać z charakteru pracownika i być naturalnym zjawiskiem, ale pracodawcy mogą wdrożyć w zespole odgórnie system wsparcia koleżeńskiego – metodę zarządzania bezpieczeństwem i rozwojem pracowników. Zgodnie z nią, pracownicy są dzieleni na pary, a każda para jest odpowiedzialna za siebie nawzajem w zakresie monitorowania i udzielania pomocy w przypadku zagrożenia.

System ten pomaga stworzyć atmosferę wzajemnego wsparcia i odpowiedzialności, dzięki czemu pracownicy łatwiej dbają o siebie nawzajem. Pomaga również zmniejszyć liczbę wypadków i urazów w miejscu pracy, ponieważ każdy pracownik jest bardziej świadomy potencjalnych zagrożeń i może podjąć kroki w celu ich złagodzenia. Zwiększa to bezpieczeństwo – obie strony troszczą się o siebie nawzajem. Posiadanie wyznaczonego „kumpla” sprawia, że pracownicy czują się pewniej, są bardziej skłonni zaangażować się w proces pracy i szybciej rozwijać się na swoim stanowisku.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.