Trust Hub

Zbiór zasobów prawnych w PeopleForce

Polityka ograniczenia dostępu do usług

W związku ze zbrojną agresją federacji rosyjskiej na Ukrainę i inwazją na terytorium Ukrainy na pełną skalę, a także aktywnym udziałem i wsparciem Republiki Białorusi w tej zbrodni, która udostępnia swoje terytorium dla rosyjskich sił zbrojnych i umożliwia wystrzeliwanie rakiet w kierunku terytorium Ukrainy – państwa te od 24 lutego 2022 r. uznawane są za państwa agresorów wobec Ukrainy.

W związku z inwazją federacji rosyjskiej na Ukrainę, PoeopleForce podjęła decyzję o zakończeniu współpracy i świadczenia usług na rzecz spółek z tego kraju, a także na rzecz ich przedstawicieli i/lub innych osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z wyżej wymienionymi państwami agresorami.

W związku z powyższym, zespół PeopleForce nie współpracuje i nie świadczy usług żadnym osobom powiązanym z państwami agresorami, co oznacza, że:

PeopleForce NIE PRACUJE z:

  • Spółkami, przedstawicielami, indywidualnymi przedsiębiorcami, założonymi i zarejestrowanymi zgodnie z ustawodawstwem federacji rosyjskiej/Republiki Białorusi;
  • Spółkami założonymi i zarejestrowanymi zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, w których ostateczny beneficjent rzeczywisty, członek lub uczestnik (akcjonariusz), posiadający udział w kapitale zakładowym wynoszący 10 procent lub więcej, to obywatel federacji rosyjskiej/Republiki Białorusi lub osoba prawna utworzona i zarejestrowana zgodnie z ustawodawstwem federacji rosyjskiej/Republiki Białorusi;
  • Spółkami, w których wszyscy lub zdecydowana większość pracowników to mieszkańcy federacji rosyjskiej/Republiki Białorusi lub obywatele tych państw;
  • Spółkami, których adresy domen stron www zawierają ru/by;
  • Spółkami, których adresy e-mail zawierają domeny ru/by/mail.ru/yandex.ru/etc.;
  • Jeżeli można ustalić, że spółki te lub wszyscy ich pracownicy znajdują się na terenie federacji rosyjskiej/Republiki Białorusi;
  • Spółkami, które zarejestrowały się lub zmieniły adres rejestracyjny na kraje inne niż federacja rosyjska/Republika Białorusi, ale nadal prowadzą działalność na terenie federacji rosyjskiej/Republiki Białorusi.

PeopleForce zastrzega sobie prawo do sprawdzenia historii i reputacji potencjalnego klienta w celu podjęcia dalszych decyzji o współpracy. W przypadku gdy PeopleForce poweźmie informację o przynajmniej jednej ww. przesłanek, świadczących o powiązaniu klienta z państwami agresorami, PeopleForce zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy i rozwiązania Umowy,  bez możliwości ponownego rozpatrzenia sprawy.

Klient zawsze może skorzystać z prawa wcześniejszego rozwiązania Umowy poprzez usunięcie swoich danych z konta, przy czym w takim przypadku PeopleForce nie ma obowiązku zwrotu opłaty abonamentowej.

Niniejsza polityka nie jest wynikiem nałożonego na PeopleForce obowiązku prawnego, a obywatelskiego i moralnego stanowiska zespołu spółki.

Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2024 r.