Trust Hub

Zbiór zasobów prawnych w PeopleForce

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa relacje pomiędzy PeopleForce a Użytkownikiem w zakresie wykorzystania Informacji Poufnych i Danych Osobowych, ich otrzymywania, ochrony, przetwarzania, przekazywania i usuwania i stanowi integralną część Warunków korzystania z usług platformy PeopleForce (Regulaminu).

Czego dotyczy niniejsza Polityka

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób PeopleForce gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych https://peopleforce.io/pl), oraz wszelkich innych aplikacji internetowych PeopleForce (zwanych łącznie w niniejszej Polityce Prywatności Platformą PeopleForce). 

Wytyczne dotyczące prywatności

Aby chronić Twoją prywatność, PeopleForce przestrzega następujących wytycznych, które są zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 (zwanym „RODO”):

Nie zbieramy więcej danych osobowych, niż jest to konieczne do świadczenia Usług.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych, jeśli nie są już potrzebne.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Polityce Prywatności, nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Jest nam niezmiernie miło, że obdarzyliście nas zaufaniem i przekazaliście nam swoje dane osobowe. Pragniemy zapewnić Cię, że podejmiemy wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz informację dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (zwaną dalej łącznie „Polityką Prywatności”) w sytuacji, gdy:

 1. odwiedzasz naszą stronę: https://peopleforce.io/pl
 2. zakładasz konto użytkownika w naszym serwisie,
 3. zapisujesz się do newslettera,
 4. zapisujesz się na nasze webinary
 5. Ty lub podmiot, który reprezentujesz, inicjujesz i realizujesz u nas transakcje handlowe zakupu produktów i/lub usług,
 6. Ty lub podmiot, który reprezentujesz, korzystacie z platform dostępnych w Serwisie na podstawie zawartej z nami umowy,
 7. przeglądasz oferty pracy i bierzesz udział w rekrutacji za pośrednictwem Serwisu: https://team.peopleforce.io/careers
 8. zawierasz z nami umowę lead magnet,
 9. kontaktujesz się z nami m.in. poprzez formularze kontaktowe dostępne pod adresem https://peopleforce.io/pl, osobiście, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej.

1. Administrator danych

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest PEOPLEFORCE LTD, spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Anglii i Walii, pod numerem 12537808, z siedzibą pod adresem 10 John Street, Londyn, WC1N 2EB, Wielka Brytania ( dalej: „PEOPLE FORCE”).
1.2. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:
a) za pośrednictwem poczty lub osobiście – 10 John Street, London, WC1N 2EB, United Kingdom
b) poprzez e-mail do naszego inspektora ochrony danych: [email protected]
1.3.  Administrator danych lub podmiot przetwarzający
PeopleForce może pełnić rolę zarówno Administratora, jak i Podmiotu Przetwarzającego dane osobowe w ramach RODO. Na przykład, gdy Klient bezpośrednio zawiera z nami umowę o przetwarzanie swoich danych, PeopleForce pełni rolę Administratora tych danych osobowych.

Jednak w większości przypadków, biorąc pod uwagę nasz model biznesowy, PeopleForce nie utrzymuje bezpośrednich relacji z osobami, których dane dotyczą. Zamiast tego przetwarzamy przede wszystkim dane osobowe Użytkowników końcowych w imieniu naszych Klientów i zgodnie z ich instrukcjami. Dlatego jeśli jesteś pracownikiem korzystającym z naszej Platformy, pełnimy wyłącznie funkcję podmiotu przetwarzającego dane w zakresie postępowania z Twoimi danymi. Nasi Klienci ustalają cele korzystania z naszej Platformy oraz sposoby gromadzenia danych z poszczególnych jej funkcjonalności.

W przypadku użytkowników odwiedzających Platformę, PeopleForce będzie pełnić funkcję podmiotu przetwarzającego dane zgromadzone w tym miejscu, w tym pliki cookies i wszelkie informacje istotne dla poprawy komfortu użytkowania i korzystania z naszych treści.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

2.1. Twoje dane osobowe, które pozyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności, będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub na wiadomości kierowane na nasze dane kontaktowe – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. analizy sposobu korzystania ze strony internetowej oraz poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracyjnymi oraz poza nimi – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli łączy nas z Tobą już relacja biznesowa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a dopiero zamierzamy nawiązać taką relację na podstawie Twojej zgody (od chwili wyrażenia zgody, nie dłużej niż do czasu jej wycofania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 5. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w przypadku, gdy prześlesz nam swoje CV w odpowiedzi na jedno z ogłoszeń o pracę zamieszczonych w naszym serwisie – na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na podstawie Twojej zgody w zakresie danych, które zdecydujesz się nam przekazać poza zakresem niezbędnym do zawarcia umowy o pracę i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych w odniesieniu do innych danych zbieranych w procesie rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w oparciu o przepisy obowiązującego prawa pracy (gdy przekazujesz dane w zakresie tam określonym i aplikujesz na stanowisko w oparciu o umowę o pracę) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie Twojej zgody w zakresie danych, które zdecydujesz się nam przekazać poza zakresem określonym w obowiązującym prawie pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych w zakresie innych danych zbierane w trakcie procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. zapisania się i wysyłki newslettera – na podstawie Twojej zgody (od chwili wyrażenia zgody nie dłużej niż do jej wycofania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 7. zawierania umów lead magnet, ze względu na niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 8. tworzenia kont użytkowników w ramach serwisu – ze względu na niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 9. w celu zawierania transakcji handlowych zakupu produktów i/lub usług – ze względu na niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 10. dokonywania nagrań wydarzeń online i publikowania tych nagrań w Internecie – jeśli jesteś jedynie elementem większej całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, wydarzenie publiczne, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w pozostałych przypadkach na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 11. archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych danych – w związku z nałożonym na nas jako administratora obowiązkiem należytego zabezpieczenia danych oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane do kontaktu i marketingu

3.1. W przypadku, gdy zdecydujesz się skontaktować z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, naszych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie drogą pocztową lub osobiście, a także w sytuacjach, w których mamy prawo się z Tobą skontaktować (np. w celach marketingowych, gdy wyrazisz na to zgodę lub nawiązaliśmy z Tobą relację biznesową), będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekazujesz lub są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym dane identyfikacyjne i kontaktowe, a także dane adres IP podczas korzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej), lub które posiadamy w związku z łączącą nas relacją, lub zebraliśmy z publicznie dostępnych źródeł. Przetwarzamy te dane:

a) ze względu na to, że są one niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, to jest w szczególności:

 1. w celu odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszego kontaktu z Państwem,
 2. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych i obcych,
 3. w celu archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako administratora obowiązkiem należytej ochrony danych),

b) na podstawie Twojej zgody – jeżeli dane te są wykorzystywane w celach marketingowych, a nie łączy nas już relacja biznesowa lub gdy są zbierane w celu przekazania ich podmiotom trzecim.

4. Dane dotyczące użytkowania witryny internetowej

4.1. Jeśli korzystasz ze strony https://peopleforce.io/pl, zapisujemy takie dane jak: adres IP, typ i wersja urządzenia oraz przeglądarki, z której korzystasz, region, ustawienia serwisu, wybory dokonywane w zakresie plików cookies oraz sposób korzystania z serwisu. W większości przypadków nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię jako użytkownika, a dane te będą dla nas anonimowe. Jednakże w sytuacji, gdy będziemy mogli je z Tobą połączyć, co może nastąpić, gdy będziemy dysponować dodatkowymi danymi z innego źródła (np. zapiszemy takie dane, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej)https://peopleforce.io/pl), stają się dla nas Twoimi danymi osobowymi. Przetwarzamy te dane:

a) z uwagi na to, że są one niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, tj. w szczególności:

 1. dostosowania sposobu wyświetlania strony internetowej i jej personalizacji,
 2. zapisywania danych z formularzy w celu utrzymania sesji i ułatwienia korzystania z serwisu,
 3. analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej w celu poprawy jej funkcjonowania i ochrony przed nadużyciami,
 4. organizacja wydarzeń online, jeśli zdecydujesz się na udział w organizowanych przez nas wydarzeniach online,

b) na podstawie Twojej zgody – jeżeli dane te są wykorzystywane w celach marketingowych, a nie łączy nas już relacja biznesowa, lub gdy są zbierane w celu przekazania ich podmiotom trzecim.

4.2. Korzystamy również z usług podmiotów trzecich. W szczególności korzystamy z dostawców usług analitycznych, dostawców usług marketingowych, dostawców usług komunikacyjnych.

5. Dane rekrutacyjne

5.1. Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie przekazane lub zostaną nam udostępnione lub zebrane przez nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz:

a) są niezbędne do zawarcia umowy o pracę, tj. dane dotyczące: imienia, nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i dotychczasowego zatrudnienia lub

b) na które wyraziłeś zgodę (poprzez swoje oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, np. przekazanie nam swojego CV lub listu motywacyjnego zawierającego takie dane), tj. dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych oraz otrzymanych od Ciebie referencjach, wiadomościach, rozmowach z Tobą, lub

c) są niezbędne do zawarcia i późniejszej realizacji umowy z Tobą, tj. w szczególności dane, które mają zostać wprowadzone do zawartej umowy w przypadku pomyślnego przejścia procesu rekrutacyjnego lub

d) są niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, takich jak:

 1. wybranie odpowiedniego kandydata gwarantującego należyte wykonanie powierzonych obowiązków, tj. dane zbierane przez nas w toku działań rekrutacyjnych, m.in. w notatkach sporządzanych podczas rozmów z Tobą,
 2. dochodzenie i obrona przed roszczeniami przed sądami i organami administracyjnymi oraz innymi podmiotami (w zakresie wszystkich zebranych danych),
 3. archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych Twoich danych, w związku z nałożonym na nas jako administratora obowiązkiem należytego zabezpieczenia danych (w zakresie wszystkich zbieranych danych).

6. Dane dotyczące udziału w webinarze

6.1. W przypadku, gdy zarejestrowałeś się na demo lub inne organizowane przez nas wydarzenie online, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, stanowisko, ilość pracowników w firmie, w której pracujesz, informacja z jakiego systemu HRM korzysta firma, w której obecnie pracujesz, informacja o tym, jakie tematy chciałbyś poruszyć, nazwa Twojego konta na Platformie, z której korzystamy do transmisji wydarzeń, dane, które dobrowolnie podajesz podczas wydarzenia takie jak inne dane, Twój wizerunek i głos (np. jeśli uczestniczysz w dyskusji z korepetytorem lub innymi uczestnikami i zdecydujesz się udostępnić swój wizerunek/głos).

6.2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące możliwości udziału w webinariach,
 2. aby wysłać Ci zaproszenie na wydarzenie,
 3. założenia konta na Platformie, której używamy do organizacji wydarzenia,
 4. przesłania Ci linku do wydarzenia, aby umożliwić Ci udział w wydarzeniu, w tym dać Ci możliwość wzięcia udziału w dyskusji, która może toczyć się w trakcie wydarzenia,
 5. dokonywania nagrań wydarzeń i publikowania tych nagrań w internecie, odpłatnie lub nieodpłatnie.

7. Dane Dostawców i Klienta

7.1. W przypadku nawiązania współpracy z naszymi Dostawcami i Klientami będziemy przetwarzać dane osobowe ich wyznaczonych przedstawicieli oraz pracowników, którzy zawierają umowy w imieniu naszych Klientów i Dostawców, biorą udział w realizacji takich umów i z którymi się kontaktujemy w trakcie takiej współpracy.

7.2. Tym samym, jeśli jesteś przedstawicielem lub członkiem personelu naszego Dostawcy lub Klienta, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które przekazałeś nam od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy: Twoje imię, nazwisko, firma, w której pracujesz, Twoje stanowisko oraz dane kontaktowe.

7.3. Przetwarzamy te dane:

 1. w celu wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu należytego wykonania zobowiązań umownych,
 2. w celu nawiązania i utrzymania dobrych relacji biznesowych z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych z naszymi Dostawcami i Klientami,
 3. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest marketing i promocja naszych produktów i usług,
 4. w celu archiwizacji w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przechowywaniu dowodów związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy z naszym Klientem lub Dostawcą,
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie i dochodzeniu naszych praw.

7.4. Przed uzyskaniem dostępu do naszej Platformy Twój pracodawca, jeden z naszych Klientów, założył już w Twoim imieniu konto Użytkownika i przekazał nam określone informacje, które obejmują:

 1. Date of birth, gender, nationality, phone number or email, assigned office, leave policies, bank account details, working hours, salary, contract duration, complete address, and emergency contacts, among others.
 2. Twoje imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, numer identyfikacyjny, itp.
 3. Datę urodzenia, płeć, narodowość, numer telefonu lub adres e-mail, stanowisko, zasady urlopów, dane konta bankowego, godziny pracy, wynagrodzenie, czas trwania umowy, pełny adres i kontakty w sytuacjach awaryjnych.

8. Dane konta użytkownika

8.1. Jeżeli utworzysz w ramach Serwisu konto użytkownika, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z koniecznością świadczenia usługi drogą elektroniczną, jaką jest założenie konta użytkownika.

8.2. Będziemy przetwarzać wyłącznie dane osobowe, które nam przekażesz dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwi utworzenie konta użytkownika.

8.3. W celu założenia i późniejszego korzystania z Twojego konta użytkownika będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, stanowisko.

9. Dane zbierane przez naszą Platformę od Użytkownika

9.1. Aby świadczyć usługi naszym Klientom, Platforma PeopleForce gromadzi od Użytkowników następujące informacje:

Wszystkie dane osobowe przesłane przez Twojego pracodawcę (jednego z naszych Klientów) i wszelkich użytkowników upoważnionych przez naszych Klientów do dostępu do systemów Platformy PeopleForce, w tym między innymi:

a) dane kontaktowe i adresowe,

b) dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych kandydatów, w tym życiorysy, ankiety, testy, wyniki rozmów kwalifikacyjnych,

c) cele, KPI, wyniki, wyniki ocen okresowych, arkusze ocen, przeglądy,

d) wyniki badań satysfakcji i zaangażowania w miejscu pracy,

e) dane podawane we wnioskach, prośbach, skargach, sugestiach,

f) dane dotyczące obecności, nieobecności, urlopów

g) dane o nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracy,

h) dane dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą

i) wszelkie inne dane dotyczące zatrudnienia lub związane z usługami świadczonymi na rzecz Administratora, wprowadzone do Platformy PeopleForce,

j) dane powstałe w wyniku zestawienia ww. danych.

9.2. Ograniczenie odpowiedzialności Przetwarzającego Dane. Kiedy Twój pracodawca, jeden z naszych Klientów, przesyła Dane Osobowe do systemów PeopleForce podczas korzystania z Usług Podmiotu Przetwarzającego, PeopleForce, działając jako Podmiot Przetwarzający Dane, ustala następujące zasady ograniczenia odpowiedzialności:

Po zapewnieniu Klientowi dostępu do Platformy, Klient samodzielnie i według własnego uznania zbiera i przesyła Dane Osobowe swoich pracowników, rekruterów, osób trzecich do systemów Podmiotu Przetwarzającego; W związku z tym Podmiot Przetwarzający nie gromadzi takich Danych Osobowych, a jedynie je przechowuje, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich rzetelność, prawidłowość, legalność, legalny sposób ich gromadzenia itp.;

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Podmiotów Danych, których dane Klient samodzielnie zbiera i przesyła do systemów Podmiotu Przetwarzającego, w tym Dane Osobowe pozyskane z systemów integrujących się z Platformą, a mianowicie za ich legalność, prawidłowość, rzetelność, legalny sposób ich gromadzenia, itp.

10. Jak długo przetwarzamy dane osobowe

10.1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania i tak długo, jak będziemy mieć kontakt w sprawie, w której nawiązałeś kontakt,
 2. w celach marketingowych – przez czas naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. czas trwania łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam wyrażona,
 3. w celu organizacji wydarzenia online – przez okres dwunastu miesięcy od dnia, w którym wydarzenie się odbyło,
 4. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń,
 5. w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do wykazania, że obowiązki te zostały wykonane przez PEOPLE FORCE,
 6. w celu poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa serwisu https://peopleforce.io/pl  – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 7. na potrzeby rekrutacji do konkretnego ogłoszenia – od dnia ich pobrania do zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz przez czas niezbędny do poinformowania o wyniku tego procesu rekrutacyjnego (a w przypadku pozytywnego skutku – do zakończenia umowy), a w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – od dnia uzyskania zgody przez okres kolejnych 36 miesięcy lub do czasu jej wycofania,
 8. w celach archiwizacyjnych i tworzenia kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji w PeopleForce,
 9. w celu wykonania i rozliczenia umów zawartych z Dostawcami i Klientami – przez okres realizacji umowy,
 10. w celu nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych z Dostawcami i Klientami – przez czas trwania tej relacji.

11. Odbiorcy danych

11.1. Dokładamy należytej staranności przy wyborze podmiotów, którym będziemy przekazywać Twoje dane i będziemy wymagać od nich zabezpieczenia Twoich danych za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane tylko i wyłącznie:

 1. podmiotom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do realizacji celów, w jakich przetwarzamy Twoje dane (np. usługi IT, rekrutacja, komunikacja elektroniczna, hosting, udostępnienie Platformy do organizacji wydarzeń on-line, marketing przychodzący, doskonalenie sprzedaży i obsługi klienta),
 2. odbiorcom, którym ujawnienie jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniem sądu lub innego organu,
 3. innym odbiorcom, jeśli wyrazisz zgodę na udostępnienie im danych lub przekazanie im danych będzie niezbędne ze względu na ochronę Twoich interesów lub interesów innych osób lub dla dobra wspólnego.

12. Przekazywanie danych do państw trzecich

12.1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym Wielkiej Brytanii, gdzie działamy. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do krajów, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zadbamy, aby działo się to w oparciu o ważną podstawę prawną i przy wykorzystaniu zabezpieczeń wymaganych przez prawo.

13. Linki do stron internetowych osób trzecich

13.1. Na stronie znajdują się także linki do stron internetowych osób trzecich. Podczas odwiedzania tych stron obowiązują inne zasady niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także ktoś inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych opublikowanymi przez administratorów tych stron.

14. Wtyczki mediów społecznościowych

14.1. W naszym Serwisie (https://peopleforce.io/pl) dodaliśmy wtyczki mediów społecznościowych (Platformy Meta: Facebook i Instagram, X, YouTube i LinkedIn). Dzięki tej integracji dostawcy mediów społecznościowych mogą otrzymać informacje, które Twoja przeglądarka wyświetliła na naszej stronie, nawet jeśli nie posiadasz profilu u tego dostawcy mediów społecznościowych lub jeśli nie jesteś jednocześnie zalogowany. Aktywacja przycisków nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem odpowiedniego serwisu społecznościowego, który może gromadzić dane z Twojego urządzenia.

14.2. Informujemy, że nie mamy wpływu na zakres danych zbieranych przez portale społecznościowe za pośrednictwem ich wtyczek. Więcej szczegółów na temat celu i zakresu gromadzonych danych oraz sposobu, w jaki sieci społecznościowe przetwarzają i wykorzystują te dane, a także szczegóły dotyczące Twoich praw i odpowiednich możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności, można znaleźć na następujących stronach internetowych:

a) Meta Platforms Ireland Limited Meta

i. Facebook: w POLITYKA PRYWATNOŚCI.

ii. Instagram: w POLITYKA PRYWATNOŚCI.

iii. Zwracamy uwagę, że wspólnie z Meta Platforms Ireland Limited Meta z siedzibą pod adresem Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlandia (dalej „Meta”) PeopleForce pełni funkcję współadministratora w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Informacje na temat zasad współkontroli danych przez PeopleForce i Meta znajdziesz na tej stronie https://www.facebook.com. Informacje o tym, w jaki sposób Meta przetwarza dane osobowe na potrzeby statystyki, dostępne są tutaj https://www.facebook.com.

b) X (poprzednio: Twitter) Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian StreetDublin 2, D02 AX07 IRELAND:  https://twitter.com.

c) LinkedIn Ireland Unlimited Company: https://www.linkedin.com.

d) YouTube (Google Ireland Limited dla rezydentów UE, Google LLC dla rezydentów Wielkiej Brytanii): https://policies.google.com

15. Prawa osób, których dane dotyczą

15.1. W sprawie każdego z poniższych praw możesz skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1 Polityki Prywatności.

 1. Prawo uzyskania informacji, dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy lub do których mamy dostęp. Na Twoją prośbę bezpłatnie udostępnimy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnej kopii danych mamy prawo żądać opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi żądania.
 2. Prawo do wycofania zgody. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo ją w każdej chwili cofnąć, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy uzasadnione działania, aby Twoje dane osobowe były prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany tych danych, prosimy o informację.
 4. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przeniesienia danych do innego administratora danych, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda.
 5. Prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania. W przypadkach wskazanych w przepisach prawa o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego – może się zdarzyć, że nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz także żądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danych.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadkach wskazanych w przepisach prawa, masz prawo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

16. Polityka Cookies

16.1. Serwis  https://peopleforce.io/pl wykorzystuje pliki cookies (małe pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Serwis i zapisywane na Twoim urządzeniu) oraz inne podobne technologie (m.in. logi serwisowe i narzędzia firmy Google Inc.: Google Analytics). Podmiotem korzystającym z tych narzędzi jest administrator Serwisu, tj. PEOPLEFORCE LTD, spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem Anglii i Walii, pod numerem spółki 12537808, z siedzibą pod adresem 10 John Street, Londyn, WC1N 2EB, Wielka Brytania.

16.2. Nasza strona korzysta ze wskazanych powyżej narzędzi w różnych celach, m.in. w zakresie:

 1. dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania oraz preferencji użytkowników i wybranych przez nich ustawień,
 2. monitorowania sposobu korzystania przez użytkowników z serwisu i ulepszania jego funkcjonowania,
 3. personalizacji oferowanych treści (np. w celach marketingowych),
 4. w celu targetowania lepiej dopasowanych treści wyświetlanych użytkownikom za pośrednictwem innych stron internetowych.

16.3. Używamy następujących typów plików cookies:

 1. analityczne pliki cookies, które badają zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej;
 2. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację, m.in. w zakresie wybranego języka lub wybranej przez Ciebie opcji dotyczącej plików cookies;
 3. pliki cookies podmiotów zewnętrznych – na używanych urządzeniach mogą być przechowywane także pliki cookies pochodzące od innych podmiotów, marketingowe pliki cookies służące do dostosowania wyświetlanych reklam do Twoich preferencji. Nasz partner – Google – wykorzystuje pliki cookies w celach reklamowych i remarketingowych, m.in. aby wyświetlać użytkownikom określone treści, w tym reklamy dostosowane do ich preferencji. Nasz partner – HubSpot – wykorzystuje pliki cookies w celach marketingu przychodzącego oraz w celu poprawy sprzedaży i obsługi klienta.

16.4. Pliki cookies i inne narzędzia, z których korzystamy, nie służą do przetwarzania ani przechowywania danych osobowych i nie mają na celu bezpośredniej identyfikacji Twojej osoby. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Wyjątkowe sytuacje, w których dane zbierane za pomocą plików cookies mogą być traktowane jako Twoje dane osobowe w związku z czym, będą przysługiwały Ci w stosunku do nich odpowiednie prawa, zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności.

16.5. Sposoby wyłączenia plików cookies 

a) Wchodząc na naszą stronę po raz pierwszy (lub po usunięciu wcześniej zapisanych na Twoim urządzeniu plików cookies) masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies w celach marketingowych oraz plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Przy czym nawet jeśli wyraziłeś już zgodę, nadal możesz skorzystać z jednej z ww. opcji. Każdy użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Aby ułatwić zarządzanie plikami cookies, poniżej zamieściliśmy linki do niektórych stron internetowych umożliwiających zarządzanie plikami cookies, dedykowanych konkretnym przeglądarkom.

b) Użytkownicy mogą ustawić swoje przeglądarki w taki sposób, aby każdorazowo akceptowały pliki cookies. Następnie przeglądarka każdorazowo przed udzieleniem dostępu do plików cookies zapyta użytkownika o zgodę na udzielenie dostępu. Daje to użytkownikowi kontrolę nad tym, co jest przechowywane na jego urządzeniu, jednak ma tę wadę, że spowalnia możliwość poruszania się po naszym serwisie i innych stronach internetowych.

c) Każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania kierowanych do niego reklam w następujący sposób:

i. za pomocą narzędzia NAI www.networkadvertising.org/choices, które umożliwi Ci rezygnację z oglądania ukierunkowanych reklam od nas i od innych zatwierdzonych firm członkowskich NAI,

ii. za pośrednictwem witryny Digital Advertising Alliance – DDA. Przestrzegamy zasad samoregulacji dotyczących internetowej reklamy behawioralnej opracowanych przez tę organizację,

iii. za pośrednictwem strony internetowej European Interactive Advertising Digital Alliance www.youronlinechoices.com. Kierujemy się wytycznymi dotyczącymi reklamy internetowej opracowanymi przez tą organizację.

d) Korzystając z narzędzi umożliwiających rezygnację opisanych powyżej pamiętaj, że:

i. możemy nadal zbierać pewne dane o Twojej aktywności w Internecie w celach innych niż marketingowe,

ii. opcje rezygnacji innych firm reklamowych mogą działać inaczej niż nasze opcje rezygnacji,

iii. zawsze możesz zrezygnować ze śledzenia swojej aktywności w celach reklamowych, korzystając z opcji „Nie śledź”. W takich przypadkach reagujemy na sygnały „DNT” wysyłane z przeglądarki użytkownika. Jeżeli podczas wizyty użytkownika na stronie jednego z naszych reklamodawców zostanie odebrany sygnał „DNT”, nie będziemy łączyć zebranych danych z identyfikatorem przeglądarki użytkownika podczas tej wizyty, więc nowe dane zebrane o użytkowniku nie mogą być przez nas wykorzystywane w celu reklamy ukierunkowanej, ale zebrane wcześniej dane użytkowników mogą być nadal wykorzystywane,

iv. w każdej chwili istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki w zakresie plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może skutkować ograniczeniami niektórych funkcjonalności dostępnych na naszej stronie internetowej.

e) Masz możliwość wyłączenia przesyłania Twoich danych w celach analitycznych i statystycznych za pomocą Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki zgodnie z instrukcją znajdującą się pod tym adresem:: https://support.google.com/analytics/answer/181881.

17. Ograniczenia wiekowe

17.1. Platforma PeopleForce nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy w niej świadomie danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, aby przeczytać niniejszą Politykę Prywatności wraz z wszelkimi innymi informacjami lub powiadomieniami dotyczącymi prywatności, które udostępniamy, tak abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane i dbamy o ich bezpieczeństwo.

18. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

18.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w celu uwzględnienia rozwoju produktów i usług, standardów branżowych lub nowych przepisów. Jeżeli takie zmiany będą miały charakter istotny, dołożymy wszelkich starań, aby Cię o tym poinformować.

Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2024