Kluczowe kompetencje

Kluczowe kompetencje

Główna icon Słowniczek HR icon

Kluczowe kompetencje

Kluczowe kompetencje to różne umiejętności i zdolności, które są bezwzględnie wymagane do pełnienia określonej roli. To nie coś, co byłoby mile widziane, ale „must have”, którego poszukuje się u kandydatów. Nie ma takiego stanowiska, na którym wymagana byłaby tylko jedna kluczowa kompetencja. Zakres umiejętności, wymaganych od pracowników powinno się postrzegać jako zbiór, który można rozbudowywać w miarę upływu czasu.

Wymagania dotyczące kluczowych kompetencji dla różnych stanowisk są odmienne i warto podkreślić, że to naturalne zjawisko. W zakres kluczowych kompetencji mogą wchodzić np.: skuteczna komunikacja, umiejętność rozwiązywania problemów, elastyczność, świadomość myślenia strategicznego i inne.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.