Платформа PeopleForce

Загальні положення

Компанія PEOPLEFORCE LTD, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства Англії та Уельсу, номер компанії 12537808, з юридичною адресою: 10 John Street, Лондон, WC1N 2EB, Великобританія, (надалі – "Постачальник послуг"), розробила універсальне програмне забезпечення "все-в-одному" для менеджменту та автоматизації процесів управління персоналом в компаніях.

Ці Умови доступу та користування віртуальною Платформою, розробленою компанією PeopleForce, доступ до якої здійснюється через домен https://peopleforce.io/uk (надалі - "Платформа"). Доступ до Платформи надає статус Клієнта особі, яка прийняла всі умови користування Платформою, зазначених в цьому документі (далі - "Договір"), Політиці конфіденційності PeopleForce https://peopleforce.io/uk/privacy-policy та у всіх інших Політиках опублікованих на веб сайті Постачальника послуг: https://peopleforce.io/uk та є власником облікового запису (далі - "Клієнт").

Цей Договір встановлює порядок та визначає умови отримання Клієнтом дозволу на доступ та використання Платформи, а Клієнт, за умови безумовної та повної згоди з усіма умовами цього Договору та його Додатків, акцептує цей Договір в порядку, визначеному цим Договором, що свідчить про повну згоду Клієнта приєднання до умов цього Договору.

Додатки до цього Договору можуть містити умови надання доступу та використання (обмеження використання) Платформи та її окремих модулів, такі як різні Політики, Угоди, інші умови використання Платформи тощо. Такі додаткові умови викладені в різних Угодах, Політиках, Правилах тощо, доступ до яких здійснюється через веб-сайт Платформи https://peopleforce.io/uk і вважаються невід'ємною частиною цього Договору. Якщо Клієнт не згоден з будь-якою умовою цього Договору та/або будь-якими Політиками, Угодами, правилами, тощо, він не може прийняти (акцептувати) цей Договір та використовувати Платформу.

Приймаючи всі наведені нижче умови та надаючи згоду на обробку Персональних даних відповідно до Політики конфіденційності (https://peopleforce.io/uk/privacy-policy), а також приймаючи всі інші умови доступу та використання Платформи з використанням функціоналу сайту при подачі заявки та здійсненні оплати послуг відповідно до п. 2.1. Цього Договору, Клієнт стає особою, яка прийняла умови цього Договору.

Клієнти можуть використовувати Платформу виключно відповідно до умов цього Договору, якщо PeopleForce не уклали з Клієнтом окремий Договір, в якому прямо зазначено, правила та умови використання Платформи.

Реєструючись для використання Платформи, Клієнт та особи, яким Клієнт надасть доступ до свого облікового запису (Співробітники/Рекрутери/Адміністратор Клієнта - надалі "Користувачі"), погоджуються дотримуватися умов цього Договору. Клієнт зобов'язується самостійно інформувати своїх Користувачів про Умови доступу та користування Платформою і несе відповідальність за дії своїх Користувачів.

Визначення термінів

В цьому Договорі вживаються наступні терміни в таких значеннях:

Договір – цей документ, опублікований на сайті Постачальника Послуг https://peopleforce.io/uk/terms-and-conditions, що містить умови доступу та використання Платформи.

Додаток до Договору – невід’ємна частина Договору, що регулює окремі аспекти, містить важливу інформацію, яка доповнює Договір.

Політики компанії - Політики, Правила, інші документи, які містять умови надання доступу та використання (обмеження використання) Платформи та її модулів, доступ до яких здійснюється через веб-сайт Платформи https://peopleforce.io/uk і є обовязковими для прийняття їх Клієнтом, Користувачами, усіма без виключення особами, які мають доступ до Платформи. Політики компанії вважаються невід'ємною частиною цього Договору.

Постачальник послуг — PEOPLEFORCE LTD, юридична особа, що має всі необхідні права для укладення цього Договору та надання Послуг використання Клієнтом Платформи за умовами цього Договору.

Клієнт – фізична особа, фізична особа-підприємець чи юридична особа, яка прийняла (акцептувала) умови цього Договору та сплатила користування Платформою, і є власником облікового запису.

КористувачСпівробітник/Рекрутер/Адміністратор Клієнта – фізична особа, юридична особа або афілійована компанія Клієнта, яка залучена до господарської діяльності Клієнта на підставі трудового або іншого цивільно-правового договору, або інших законних підстав, і яка підключена Клієнтом до Платформи. Клієнт несе безпосередню відповідальність за дії такого Співробітника/Рекрутера/Адміністратора, а також за захист його імені, паролів та та інших кодів, пов'язаних із доступом та використанням Платформи.

Афілійована особа (компанія) Клієнта - по відношенню до Клієнта, це будь-яка дочірня або холдингова компанія Клієнта, філія або представництво, будь-яка дочірня компанія холдингової компанії Клієнта, її філія або представництво, і будь-яка компанія, траст або інша юридична особа, яка знаходиться під тим же, прямим або непрямим, контролем Клієнта.

Сторони Договору - Постачальник послуг та Клієнт.

Адміністратор – фізична особа, призначена Клієнтом в якості основного адміністративного контакту для прийняття рішень, пов’язаних з управлінням користування Платформою, відключенням від Платформи, вирішенням інших технічних питань, яка має повноваження від Клієнта адмініструвати доступ до Платформи, а також призначати додаткових Співробітників/Рекрутерів.

Треті особи – фізичні особи-підприємці чи юридичні особи, яких Постачальник послуг має право залучати в якості підрядників, з метою підтримки Платформи PeopleForce на підставі укладання з ними окремого Договору надання послуг.

Платформа - програмне забезпечення, багатофункціональна HRM-платформа, яка включає в себе систему ATS для підбору персоналу та інші супутні послуги, що надаються компанією PeopleForce і допомагають автоматизувати рутинні робочі процеси з управління персоналом. Платформа складається з декількох модулів, які можуть працювати автономно або у поєднанні один з одним.

Платформа складається з різних модулів (PeopleHR, PeoplePerform, PeoplePulse, PeopleDesk, PeopleTime, PeopleRecruit), які можуть працювати як самостійно, так і в поєднанні з іншими модулями. Платформа захищена авторськими правами та правами інтелектуальної власності, які регулюються та підтримуються відповідним законодавством про інтелектуальну власність та захист авторських прав.

Акцепт – повне, добровільне та безумовне прийняття Клієнтом умов Договору та Додатків до нього, що здійснюється внаслідок завершення активації Профіля Клієнта, яка відбувається під час реєстрації на веб-сторінці https://peopleforce.io/uk, відповідно до умов цього Договору.

Підпис Клієнта – набір певних даних, що використовуються для позначення акцепту Договору відповідно до умов цього Договору та складається з чотирьох наборів аутентифікаційних даних: Прізвища та Ім'я Клієнта, або повної назви компанії введеного при реєстрації, вказаної email-адреси, яка вводиться при реєстрації на Платформі та одноразового посилання з зашифрованим кодом, який було направлено на вказаний email після вводу такого email.

Дані облікового запису – відомості, що зберігає Постачальник послуг, які дозволяють ідентифікувати Клієнта/Користувача, та необхідні для управління й використання Платформи;

Контент – будь-яка інформація та матеріали, які Користувач завантажує або публікує на Платформі;

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, прямо чи опосередковано (“суб'єкт даних”);

Дані – персональні дані Клієнта/Користувача, будь-які дані, які Клієнт/Користувач самостійно завантажує в систему (Платформу) Постачальника послуг під час використання Платформи.

Конфіденційна інформація – конфіденційна інформація, вся конфіденційна інформація, яку Сторона прямо чи опосередковано розкриває або робить доступною іншій Стороні, з метою використання та адаптації продукту Постачальника послуг - віртуальної платформи Peopleforce, включаючи будь-яку інформацію, яка спеціально визначена як конфіденційна Стороною, що її розкриває, а також будь-яку інформацію, що стосується бізнесу, інтересів, планів, намірів, клієнтури, цілей, фінансів, технічної інформації, даних, аналізу, адміністративних справ, особистих справ, операцій, процесів, політики, ноу-хау, персоналу, інформації про продукцію або послуги, постачальників, дистриб'юторів, агентів, комерційної таємниці, проектів, інтелектуальної власності (наприклад, торговельних марок, авторських прав та патентів) та будь-якої іншої інформації, яка обґрунтовано вважається конфіденційною Стороною, що розкриває інформацію.

Імпорт даних – внесення даних, наданих Користувачем, до платформи PeopleForce;

Опрацювання даних – означає будь-яку операцію або низку операцій з персональними даними або наборами персональних даних з використанням автоматизованих засобів або без них, таких як збирання, реєстрація, організація, структурування, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, ознайомлення, використання, розкриття через передавання, розповсюдження чи надання іншим чином, упорядкування чи комбінування, обмеження, стирання чи знищення;

Хмарні носії інформації – захищені хмарні сховища для зберігання даних, де дані зберігаються на численних розподілених у мережі серверах на території країн Європейського Союзу;

Технічна підтримка - технічна підтримка Платформи, що надається Постачальником послуг Клієнту з питань, пов'язаних зі встановленням, налаштуванням Платформи, імпорту файлів, тощо, включаючи відповідні інструкції, в тому числі можливість консультування в чаті профіля Клієнта (PeopleChat) з Support менеджером протягом 1 (одного) календарного місяця з моменту підключення до Платформи. А також надання можливості Клієнту звертатись до служби технічної підтримки Постачальника послуг протягом усього періоду використання Платформи, відповідно до умов Угоди про рівень послуг, розміщеної на сайті Постачальника послуг за посиланням: https://peopleforce.io/uk/service-level-agreement.

Згода суб’єкта даних на передачу даних – вільно надана, конкретна, поінформована, однозначна та чітко визначена згода власника даних або законного та уповноваженого користувача таких даних на їх передачу, виражена, в тому числі, шляхом прийняття цих умов та оформлення замовлення на користування віртуальною платформою PeopleForce;

Законодавство про захист персональних даних означає все чинне законодавство, що діє у Сполученому Королівстві, яке застосовується до захисту даних та конфіденційності, включаючи, але не обмежуючись цим, GDPR, Закон про захист даних 2018 року (та підзаконні акти, прийняті відповідно до нього) та Регламент про конфіденційність та електронні комунікації 2003 року зі змінами та доповненнями;

"GDPR" означає Загальний регламент ЄС про захист даних 2016/679, UK GDPR;

Система менеджменту інформаційної безпеки ISO/IEC 27001- Система управління інформаційною безпекою, що є частиною загальної системи управління, яка ґрунтується на підході, що враховує ризики інформаційної безпеки (конфіденційність, цілісність інформації, тощо), призначена для розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримання та вдосконалення інформаційної безпеки, і яка впроваджена і підтримується Постачальником послуг.

Міжнародна сертифікація ISO / IEC 27001 – це незалежний аудит, який проводиться міжнародним компетентним органом по сертифікації, який за умови підтвердження організацією вимог ISO / IEC 27001, видає сертифікат ISO / IEC 27001. Сертифікація підтримується регулярними щорічними аудитами.

1. Предмет договору

1.1. Постачальник послуг бере на себе зобов'язання надати Клієнту комплекс послуг з надання в користування віртуальної Платформи PeopleForce, яка складається з різних модулей, функціональні можливості яких зазначені на сайті: https://peopleforce.io/uk в розділі “Продукти” (надалі – "Платформа"), а Клієнт зобов'язується вносити за це відповідну плату та дотримуватись умов користування платформою.

2. Оплата

2.1. Вартість послуг вказана на сайті https://peopleforce.io/uk, без ПДВ та сплачується Клієнтом в якості передоплати за обраний період користування Платформою (її модулями/модулем).

2.2. Умовами надання послуг може бути передбачений безкоштовний тестовий період користування Платформою (її модулями або модулем) строком до 14 (чотирнадцяти) календарних днів.

2.3. Постачальник послуг залишає за собою право змінити ціни на послуги користування модулями/модулем Платформи в односторонньому порядку, завчасно опублікувавши відповідну інформацію на сайті в розділі “Ціни” https://peopleforce.io/uk/pricing.

2.4. Ціна Договору встановлюється відповідно до кількості підключених до Платформи Користувачів, і буде змінюватись відповідно до збільшення кількості таких Користувачів згідно з тарифами зазначеними на сайті https://peopleforce.io/uk/pricing.

2.5. Оплата за послуги може бути внесена Клієнтом через платіжний модуль або шляхом сплати на розрахунковий рахунок Постачальника послуг.

Постачальник послуг не збирає та відповідно не зберігає банківські дані Клієнта.

2.6. Всі банківські комісії за переказ грошових коштів в банку Постачальника послуг здійснюються за рахунок Постачальника послуг, а в банку Клієнта та в банках-кореспондентах - за рахунок Клієнта.

2.7. За бажанням Клієнта та за взаємною домовленістю Постачальник послуг може надати додаткові послуги, такі як, (зміна функціональних особливостей Платформи, зміна інтерфейсу тощо) але ні в якому разі такі зміни не можуть погіршувати якість послуг. Ціна та об'єм таких додаткових послуг та інші умови їх надання узгоджуються Сторонами окремо в письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди. Ціна та об'єм таких послуг та інші умови їх надання узгоджуються Сторонами окремо в письмовій формі шляхом укладення окремого Договору.

3. Порядок надання послуг та доступу до платформи

3.1. Виключно зареєстровані Клієнти мають право користуватися Платформою. Щоб отримати доступ до Платформи, особи мають акцептувати цей Договір, як це зазначено в умовах цього Договору, зокрема в розділі “Визначення термінів”, прийняти Політику конфіденційності, надати своє повне ім’я, дійсну електронну адресу та іншу інформацію, яку запитує Постачальник послуг.

3.2. Для реєстрації Клієнт зобов'язується надати правдиву і повну інформацію про себе й своїх Користувачів з питань, перелічених у формі реєстрації, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. При реєстрації Клієнт вказує назву своєї компанії латиницею, яка в подальшому буде використана для доступу до Платформи (Приклад: назва латиницею “Name”, відповідно для доступу до Платформи Клієнту надається посилання name.peopleforce.io).

3.3. При реєстрації Клієнт вказує свою електронну адресу, яка в подальшому використовується як логін для доступу до Платформи. Також Клієнт самостійно обирає собі іменний логін (унікальне символьне ім'я облікового запису) і пароль для доступу до облікового запису. Постачальник послуг має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (кількість символів, допустимі символи тощо).

3.4. Клієнт/Користувач самостійно несуть відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраного ними пароля, а також самостійно забезпечують конфіденційність свого пароля.

3.5. Кожному Клієнту надається унікальний ідентифікатор для доступу до Платформи. Клієнт має забезпечити, щоб кожне ім’я Користувача використовувалося тільки Клієнтом (в діяльності Клієнта), і не використовувалося іншими особами.

3.6. Адміністратор має повноваження адміністрування та користування Платформою від імені Клієнта, а також має право надавати доступ співробітникам/рекрутерам в межах кількості осіб відповідно до обраного модулю та тарифу. Клієнт/Адміністратор має право деактивувати Користувача, якщо Клієнт/Адміністратор бажає припинити доступ до Платформи цього Користувача.

3.7. Постачальник послуг забезпечує доступ до Платформи тільки з використанням web-інтерфейсу та/або мобільного додатку з дотриманням положень цього Договору.

3.8. Постачальник послуг використовує безпечний метод аутентифікації та доступу до Платформи, зокрема, шляхом: а) керування паролями користувачів та захисту паролів з використанням доцільних програм з управління паролями; б) передачу паролів в зашифрованому вигляді.

3.9. Клієнт несе відповідальність за захист паролів, імен Користувачів, інших ідентифікаторів доступу до Платформи, дії Адміністраторів/Користувачів при використанні Платформи, включаючи відповідальність за збереження конфіденційної інформації та персональних даних (за виключенням відповідальності за безпеку їх зберігання), що були внесені Замовником/Користувачами до Платформи.

3.10. Клієнт зобов’язується дотримуватись політики та процедур запобігання несанкціонованого використання імен Користувачів та паролів і негайно повідомляє Постачальника послуг про підозру втрати паролів або їх несанкціонованого використання не уповноваженими Клієнтом особами.

3.11. Протягом одного робочого дня з моменту надходження оплати, зазначеної в п. 2.1. цього Договору, на рахунок Постачальника послуг, Постачальник послуг надає Клієнту доступ до використання Платформи.

Постачальник послуг зобов'язаний надати Клієнту Платформу з функціональними можливостями як це описано на сайті https://peopleforce.io/uk.

3.12. Постачальник послуг має право тимчасово припинити доступ Клієнта до платформи або окремих її елементів з метою проведення технічних робіт з попереднім повідомленням Клієнта про такі роботи, в розумні строки, принаймні за 24 години до їх початку в разі планових робіт, або без попереднього повідомлення в разі проведення аварійних робіт.

Всі планові технічні роботи проводяться Постачальником послуг в період найменшого навантаження Платформи.

3.13. Платформа PeopleForce постійно розвивається, тому Постачальник послуг має право за власною ініціативою вносити зміни до функціоналу Платформи без зміни її основного призначення та функціональних можливостей її модулей, які були на момент надання доступу до них.

3.14. Постачальник послуг має право в односторонньому порядку змінювати інтерфейс Платформи (її модулів), розширювати та модернізувати конфігурацію та функціональні можливості Платформи, без погіршення якості та зменшення обсягу вже наданих послуг.

4. Права та обов'язки постачальника послуг

4.1. Постачальник послуг зобов'язаний підтримувати нормальну роботу платформи 24/7 і протягом всього часу, на який вона надана в користування, за винятком дії форс-мажорних обставин, що знаходяться поза волею Постачальника послуг.

4.2. Постачальник послуг зобов'язаний негайно повідомляти Клієнта про несанкціонований доступ до даних Клієнта на платформі Peopleforce або спроби такого доступу. У випадку порушення безпеки та порядку аутентифікації, доступу до Платформи, Постачальник послуг співпрацює з Клієнтом з метою встановлення причини порушення та виявлення зміненого контенту, а також надає допомогу Клієнту в розслідуванні та запобіганні повторного порушення.

4.3. Постачальник послуг має право припинити доступ Клієнта до Платформи в разі нездійснення Клієнтом обов'язкової оплати або в разі грубого порушення умов користування Платформою з боку Клієнта, наприклад (втручання в програмний код Платформи, спроби його копіювання або зміни, порушення інших авторських прав Постачальника послуг, недотримання Клієнтом та/або Користувачами обов'язкових Політик і правил Постачальника послуг, тощо). У такому разі, дані облікового запису Клієнта зберігаються протягом 90 календарних днів, або можуть бути видалені, як зазначено в п. 10.5. Договору.

Якщо після спливу цього терміну Клієнт не вніс обов'язкову оплату або не припинив порушення умов користування Платформою, Постачальник послуг має право видалити дані облікового запису Клієнта.

4.4. Постачальник послуг не отримує будь-яких прав на інформацію в обліковому записі Клієнта та не використовує персональну інформацію, що міститься в обліковому записі Клієнта, з метою іншою ніж зазначено в цьому Договорі та окрім використання таких даних на підставі окремої згоди Клієнта.

4.5. Постачальник послуг має право залучати до підтримки платформи PeopleForce третіх осіб (підрядників) й несе відповідальність перед Клієнтом за дії таких третіх осіб як за свої власні. У випадку залучення третіх осіб, Постачальник послуг зобов'язується, до моменту залучення їх до підтримки Платформи, укласти з ними Договір про нерозголошення конфіденційної інформації.

4.6. Постачальник послуг залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Клієнта підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запитати у зв'язку з цим відповідні документи, ненадання яких, на розсуд Постачальника послуг, може бути прирівняне до надання неправдивої інформації, та спричинити наслідки, передбачені п. 5.2 цього Договору.

5. Права та обов'язки клієнта

5.1. Клієнт має право на належний рівень наданих послуг та на отримання достатньої та вчасної технічної підтримки роботи Платформи.

5.2. При укладенні цього Договору Клієнт зобов'язаний надати Постачальнику послуг правдиву інформацію про себе, свою господарську діяльність та за обгрунтованою необхідністю інформацію про Користувачів (дані яких внесені Клієнтом до Платформи). В разі надання неправдивої інформації, що може призвести до порушення умов цього Договору та/або завдання шкоди Постачальнику послуг, останній залишає за собою право припинити доступ Клієнта/Користувачів до Платформи у будь-який момент із своєчасним письмовим попередженням про це Клієнта.

5.3. Клієнт зобов'язаний не використовувати Платформу з метою іншою, ніж здійснення своєї законної господарської діяльності.

5.4. Клієнт несе відповідальність за збереження власних паролів, логінів, інших ідентифікаторів доступу до Платформи, а також паролів, логінів, інших ідентифікаторів доступу до Платформи Користувачів включаючи відповідальність за збереження конфіденційної інформації та персональних даних (за виключенням відповідальності за безпеку їх зберігання), що були внесені Клієнтом/Користувачами до Платформи.

5.5. Клієнт зобов'язаний не використовувати програмний код або будь-яку його частину в будь-який спосіб інший, ніж це передбачено цим Договором, не розголошувати та не використовувати алгоритми або будь-які інші об'єкти інтелектуальної власності, що є частиною Платформи, не змінювати інтерфейс Платформи, не модифікувати Платформу, не публікувати та не копіювати код або його частину, об'єкти інтелектуальної власності, що є частинами Платформи.

5.6. До початку користування Платформою Клієнт зобов'язаний ознайомитись з цим Договором, ознайомитись та прийняти умови всіх Політик (правил) Постачальника послуг, що розміщені на вебсайті компанії (https://peopleforce.io/uk), а також забезпечити ознайомлення з ними всіх осіб, які будуть (мати доступ) використовувати Платформу.

5.7. Цей Договір не дає Клієнту жодного права на використання будь-яких товарних знаків, логотипів, імен доменів та інших об'єктів виключних прав, що використовуються Постачальником послуг під час надання послуг користування Платформою. Клієнт зобов’язується використовувати Платформу таким чином, щоб не розповсюджувати відомості, що не відповідають дійсності та які можуть викликати помилкове уявлення про Постачальника послуг або послуги та продукти, які надаються ним.

5.8. Клієнт має право достроково розірвати цей Договір та вимагати повернення надмірно сплачених коштів (за невикористаний період користування Платформою) протягом 1 (одного) календарного місяця у разі неможливості отримання послуги (неможливості доступу до Платформи) з вини Постачальника послуг більше 24 (двадцяти чотирьох) годин поспіль (крім випадку настання форс-мажорних обставин), а також на вимогу безоплатного усунення недоліків у процесі надання послуги у разі невідповідності наданої послуги та її опису.

6. Відшкодування та обмеження відповідальності

6.1. Постачальник послуг не несе відповідальності перед Клієнтом за будь-які збитки, будь-яку втрату доходу, прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або неможливістю використання Платформи, в тому числі в разі попереднього повідомлення Клієнтом про можливість таких збитків, або будь-якої претензії третіх осіб.

6.2. Сторони несуть відповідальність за порушення умов конфіденційності згідно до умов цього Договору.

Постачальник послуг несе відповідальність перед Клієнтом за дотримання умов безпеки обробки даних, зокрема, безпечне зберігання даних Клієнта та його Користувачів, що зберігаються в системі Постачальника послуг (з урахуванням обмеження відповідальності визначеної в п. 9.4. цього Договору) протягом дії цього Договору та надання доступу до Платформи (її модулів) Клієнту.

6.3.Постачальник Послуг звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору, якщо це сталося внаслідок дій форс-мажорних обставин та/або дій (бездіяльності) Клієнта, і якщо такі обставини знаходяться поза контролем та/або не з вини Постачальника Послуг.

6.4. Цей Договір регулюється законодавством Англії та Уельсу. Порушення умов цього Договору тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством Англії та Уельсу.

7. Технічна підтримка

7.1. Постачальник послуг надає Технічну підтримку Клієнту, і така Технічна підтримка включена в суму вартості послуг з питань, пов'язаних зі встановленням, налаштуванням Платформи, імпортом файлів тощо, надає відповідні інструкції Клієнту, в тому числі з відповідним консультуванням в чаті з менеджером протягом 1 (одного) календарного місяця, а також надає можливість Клієнту/Користувачам звертатись до служби Технічної підтримки Постачальника протягом всього періоду користування Платформою відповідно до умов зазначених в Угоді про рівень обслуговування, розміщеної на сайті Постачальника послуг https://peopleforce.io/uk/service-level-agreement.

7.2. Для здійснення Технічної підтримки, Постачальник послуг має право вимагати від Клієнта надання інформації, що стосується даних облікового запису, технічних характеристик обладнання.

7.3. Інші умови надання Технічної підтримки, зокрема щодо рівня обслуговування, визначаються в Угоді про рівень послуг, яка розміщена на веб-сайті Постачальника послуг https://peopleforce.io/uk/service-level-agreement.

8. Конфіденційність

8.1. Кожна Сторона цим гарантує та зобов'язується перед іншою Стороною, що вона зберігатиме Конфіденційну інформацію в таємниці та конфіденційності і не буде, прямо чи опосередковано, використовувати, експлуатувати або розкривати Конфіденційну інформацію третім особам, за винятком випадків, коли це прямо дозволено цим Договором, а також Сторони зобов'язується вжити всіх можливих заходів для забезпечення того, щоб така інформація не була розголошена будь-яким третім особам.

8.2. Жодні обмеження не застосовуються у зв'язку з Конфіденційною інформацією:

(a) яка вже була відома Стороні-одержувачу до її повідомлення Стороною, що розкриває;

(b) яка є або стає суспільним надбанням, за винятком випадків порушення цього Договору Стороною-одержувачем; або

(c) в тій мірі, в якій розкриття вимагається застосовним законодавством, наказом будь-якого суду компетентної юрисдикції або будь-якого регулюючого, судового, урядового або аналогічного органу компетентної юрисдикції, за умови, що Сторона, яка отримує інформацію, в межах, дозволених застосовним законодавством, надає Стороні, яка розкриває інформацію, якомога повніше повідомлення про таке розкриття.

8.3. У випадку несанкціонованого розголошення однією із Сторін Конфіденційної інформації іншої Сторони, Сторона, що розголошує інформацію, зобов'язана негайно повідомити іншу Сторону про відповідне розголошення Конфіденційної інформації у письмовій формі та сприяти іншій Стороні в обмеженні спричинених цим порушень її прав. Сторона, що розкрила інформацію, співпрацюватиме з іншою Стороною у разі пред'явлення претензій до третіх осіб за несанкціоноване використання відповідної інформації.

Обидві Сторони визнають, що несанкціоноване розкриття, використання або розпорядження, як фактичне, так і з погрозою, будь-якою Конфіденційною інформацією може завдати непоправної шкоди, призвести до втрати бізнесу та значних збитків Стороні, що розкриває інформацію.

Таким чином, обидві Сторони погоджуються, що Сторона, яка розкриває інформацію, має право, незалежно від того, що така Сторона заявила будь-які інші вимоги, звернутися до суду для отримання рішення про припинення будь-якого порушення, загрози порушення або спроби порушення цього Договору, на додаток до будь-яких інших засобів правового захисту, передбачених чинним законодавством, зокрема відшкодування шкоди.

9. Інформаційна безпека та безпека і захист даних

9.1. Постачальник послуг підтверджує, що він впровадив і підтримує відповідні технічні та організаційні заходи безпеки, спрямовані на захист Персональних даних, що перебувають у його розпорядженні або під його опікою, від незаконного та несанкціонованого використання або розкриття, а також для забезпечення безпечного опрацювання таких даних відповідно до застосовного законодавства про конфіденційність. Постачальник послуг має міжнародний сертифікат ISO/IEC 27001, який є гарантією того, що Постачальник послуг дотримується стандартів системи управління інформаційною безпекою (ISMS).

9.2. Також Постачальник послуг дотримується законодавства про захист персональних даних, як зазначено в розділі термінології під терміном "Законодавство про захист персональних даних".

9.3. Для цілей цього Договору Клієнт вважається Контролером даних, а Постачальник послуг вважається Обробником даних. З урахуванням взаємовідносин між Сторонами, Клієнт приймає всі умови Угоди про обробку персональних даних, що розміщена на веб-сайті Постачальника послуг https://peopleforce.io/uk/data-processing-agreement.

9.4. Оскільки при використанні Платформи Клієнт самостійно завантажує Персональні дані в системи Постачальника послуг, Сторони домовилися зокрема про певні обмеження відповідальності Постачальника послуг, як Обробника даних, а саме:

(і) Контролер передає свої Персональні дані, а Обробник даних збирає Персональні дані Контролера як суб'єкта персональних даних виключно з метою надання доступу до Платформи (її модулів), зокрема, такі дані, як повне найменування компанії, реєстраційні дані, адреса електронної пошти, інші дані, необхідні для реєстрації;

(іі) Після надання Контролеру доступу до Платформи, Контролер самостійно та на власний розсуд збирає та завантажує Персональні дані Користувачів до систем Обробника даних; при цьому, Обробник даних не збирає такі Персональні дані, а лише зберігає їх, а тому не несе відповідальності за їх достовірність, точність, законність, правомірність, законний спосіб їх збору, тощо.

(ііі) Контролер несе повну відповідальність перед Суб'єктами персональних даних, дані яких він самостійно збирає та завантажує в системи Обробника, включаючи Персональні дані, отримані із систем, які інтегруються з Платформою, а саме за їх законність, точність, достовірність, законний спосіб їх збору тощо.

10. Строк дії цього договору та припинення надання послуг

10.1. Цей Договір починає діяти з моменту його акцептування, як це визначено в умовах Договору, та може бути припинений в односторонньому порядку Постачальником послуг в разі грубого порушення умов цього Договору з боку Клієнта/Користувача, або в разі затримки оплати за послуги з боку Клієнта більше ніж на 14 календарних днів, або в разі неможливості подальшого надання послуги.

10.2. В разі неможливості подальшого надання послуги Постачальник послуг зобов'язаний попередити Клієнта про намір припинення цього Договору, в розумний строк, але не раніше ніж за 14 календарних днів до дати такого припинення.

10.3. В разі розірвання (припинення) цього Договору з боку Клієнта, з причини неможливісті користування основним функціоналом Платформи (як це описано в Угоді про рівень послуг) більше ніж 24 години поспіль, Постачальник послуг повертає Клієнту надміру сплачені кошти за невикористаний період користування Платформою (її модулями), протягом одного місяця з моменту припинення (розірвання) Договору.

10.4. Клієнт може припинити цей Договір в односторонньому порядку шляхом видалення облікового запису та видалення контенту, попередивши про це письмово Постачальника послуг не раніше ніж за 14 календарних днів до такого припинення. В такому разі, сплачені кошти за майбутні періоди користування Клієнту не повертаються.

10.5. Вся інформація в обліковому записі Клієнта зберігається протягом 90 календарних днів. Постачальник послуг має право видалити всю інформацію в обліковому записі Клієнта через 90 календарних днів після припинення надання доступу до платформи (надання послуги), або раніше зазначеного терміну на підставі письмової вимоги Клієнта. Також, Клієнт може видалити самостійно дані облікового запису до моменту припинення Постачальником послуг доступу до Платформи або після припинення доступу, надіславши відповідний запит Постачальнику послуг з проханням надати йому доступ з метою видалення всіх даних з його облікового запису.

11. Інші умови

11.1. Переуступка: Жодна із Сторін не може переуступати, передавати будь-які або всі свої права або зобов'язання за цим Договором, за винятком випадків, коли це прямо дозволено цим Договором або за попередньою письмовою згодою іншої Сторони.

11.2. Повідомлення: Всі повідомлення, запити, вимоги та інші повідомлення за цим Договором повинні бути зроблені в письмовій формі та здійснюватися Сторонами за допомогою електронної пошти.

11.3. Постачальник послуг залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни або доповнення до цього Договору про надання послуг, якщо вважатиме це за необхідне.

Клієнт визнає та погоджується з тим, що подальше використання ним послуг, що надаються за цим Договором, після дати набрання чинності будь-якими змінами, означає його згоду зі зміненою редакцією Договору.

У випадку, якщо Клієнт не згоден із запропонованими змінами до Договору, він має право розірвати Договір до положень про розірвання.

Остання оновлена версія цього Договору станом на 13 листопада 2023 року.