Trust Hub

Юридичні ресурси в PeopleForce

Умови користування послугами

Ласкаво просимо до Платформи PeopleForce. Ця Угода про надання послуг користувачу (далі "Угода") укладена між:
Відповідним підрядником PEOPLEFORCE, зазначеним тут, (надалі "PeopleForce", "Ми" або "Нас") і Вами (надалі "Клієнт", "Ви" або "Ваш"), а разом "СТОРОНАМИ".
У цих Умовах та положеннях, коли ми посилаємося на "PeopleForce", ми маємо на увазі PeopleForce LTD та її афілійовані компанії. Афілійованою компанією PeopleForce LTD є будь-яка компанія або організація, яка знаходиться під контролем або впливом PeopleForce LTD. Терміни "під контролем" і "контроль" означають можливість керувати управлінням відповідним суб'єктом.
Наприклад, але не виключно, можуть включати афілійовані компанії:

PEOPLEFORCE Sp. z o.o.; PEOPLEFORCE LLC; PeopleApps OÜ.

Для уникнення непорозумінь, термін "Клієнт" або "Ви" також включає в себе співробітників або інших осіб, які користуються послугами.
Доступ до Послуг та користування ними означає прийняття Клієнтом всіх умов Угоди, а також всіх Політик PeopleForce, опублікованих на сайті (в розділі "Trust Hub"), зокрема Політики конфіденційності PeopleForce. PeopleForce має право оновлювати свої Політики протягом строку дії Угоди.

Визначення термінів
У цій Угоді наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях:

Послуги (надалі "послуги”) – комплекс послуг, що включає в себе (1) надання Клієнту доступу до Платформи PeopleForce (далі – "платформа", "програмне забезпечення");

(2) надання Клієнту технічної підтримки
Платформа – це комплексна HRM-платформа, адаптована для середнього бізнесу (СБ), яка управляє досвідом співробітників та автоматизує рутинні завдання. Платформа є програмним забезпеченням для управління персоналом як послугою (SaaS), багатофункціональною HRM-платформою, яка включає в себе різні функціональні модулі.

Платформа захищена авторськими правами та правами інтелектуальної власності, які регулюються та підтримуються відповідними законами про інтелектуальну власність та авторські права.

Авторизовані користувачі (далі "Авторизовані користувачі", "Користувачі") – у цілях цієї Угоди "Авторизований користувач(і)" означає фізичну(і) особу(и), яка(і): (i) має(ють) доступ до Послуг та користується(ються) ними, та/або (ii) як Клієнт активно обробляє таку інформацію про персонал за допомогою Послуги, включаючи співробітників та уповноважених осіб Клієнта. Клієнт повинен сплатити плату, що дорівнює кількості Авторизованих користувачів. 

Треті особи (далі "Треті особи", "Підрядники") – фізична особа або організація, яку PeopleForce уповноважена залучати в якості підрядників для надання допомоги в підтримці платформи PeopleForce, за умови укладення з ними окремої Угоди про надання послуг, Угоди про нерозголошення та Угоди про обробку даних.

Акцепт – повне і добровільне прийняття Умов надання послуг Клієнтом шляхом активації Профілю Клієнта в процесі реєстрації на сайті https://peopleforce.io/uk, а також здійснення Клієнтом оплати, як зазначено в цій Угоді.

Політики PeopleForce – зокрема, такі політики компанії, як Політика конфіденційності, Політика щодо файлів cookie, Політика щодо обмеження послуг, які опубліковані на веб-сайті PeopleForce і є обов'язковими для прийняття Клієнтом.  

Контент – будь-яка інформація та матеріали, які Клієнт завантажує або публікує на платформі;

Конфіденційна інформація – вся конфіденційна інформація, яку Сторона прямо чи опосередковано розкриває або робить доступною іншій Стороні, включаючи будь-яку інформацію, яка спеціально описана як конфіденційна Стороною, що її розкриває, та всю інформацію, що стосується бізнесу, інтересів, планів, намірів, клієнтури, цілей, фінансів, технічної інформації, даних, аналізу, адміністративних справ, особистих справ, операцій, процесів, політики, ноу-хау, персоналу, інформації про продукти або послуги, постачальників, дистриб'юторів, агентів, комерційної таємниці, дизайну, інтелектуальної власності (наприклад, торгових марок, авторських прав і патентів), а також будь-якої іншої інформації, яка обґрунтовано вважається конфіденційною Стороною, що розкриває інформацію.

Законодавство про захист даних – стосується всіх відповідних законів, які наразі діють у Великобританії, ЄС та Україні і стосуються захисту даних та конфіденційності. Сюди входять, серед іншого, GDPR, UK-GDPR, Закон про захист даних 2018 року (разом із пов'язаними з ним нормативними актами), а також змінений Регламент про конфіденційність та електронні комунікації від 2003 року, ЗУ “Про захист персональних даних”.

1. Загальні положення

1.1 PeopleForce зобов'язується надавати Клієнту послуги, а Клієнт зобов'язується сплатити відповідну плату за послуги (надалі "плата за послуги", "плата") та дотримуватися умов використання платформи.

(a) Плата за послуги розраховується на основі обраних модулів платформи, їх функціональних можливостей, які вказані на веб-сайті https://peopleforce.io/uk в розділі "Продукти", та кількості підключених користувачів.

(b) Розмір плати за обслуговування буде змінюватись пропорційно до зміни кількості користувачів та вибору модулів платформи. 

(c) Ціни на послуги доступні на веб-сайті за наступним посиланням: https://peopleforce.io/uk/pricing. Ви можете розрахувати вартість послуги самостійно, обравши бажані модулі та вказавши кількість користувачів у наданій таблиці.

1.2 Доступ. Отримавши доступ до платформи PeopleForce, ви стаєте "Клієнтом", "Авторизованим користувачем", "Користувачем" або "Вами". Цей доступ означає вашу повну згоду з нашими Угодою про надання послуг та Політикою конфіденційності. Повне прийняття цих Умов є обов'язковою вимогою для використання Платформи. 

Якщо ви не згодні, будь ласка, не отримуйте доступ до Платформи PeopleForce і не використовуйте її.

(a) Клієнт гарантує, що особа, яка погоджується з цими Умовами від його імені, є законно уповноваженим представником з необхідними юридичними повноваженнями для укладення цієї Угоди.

2. Оплата. Податки

2.1 Врахування.

2.1.1 PeopleForce пропонує Тарифний план (як зазначено на веб-сайті в розділі "Ціни": https://peopleforce.io/uk/pricing) з різними тарифами, що залежать від (і) включених модулів та (іі) кількості авторизованих користувачів, підключених до цих модулів на платформі. 

(а) Клієнт може вибрати місячну або річну угоду про підписку. 

(b) При поновленні підписки можуть відбуватися коригування тарифів. 

(c) Плата не підлягає поверненню, а платіжні зобов'язання не підлягають скасуванню. 

(d) Плата буде коригуватися в міру збільшення кількості авторизованих користувачів і модулів. 

2.1.2 Клієнт погоджується оплачувати послуги або за рахунком-фактурою, який залишається дійсним протягом 5 робочих днів, або шляхом списання коштів з кредитної картки, при цьому Клієнт уповноважує PeopleForce здійснювати пряме списання коштів з кредитної картки Клієнта в міру настання строку платежу (авансом за відповідний період). 

2.1.3 Оплата може бути здійснена у фунтах стерлінгів, доларах США, євро, гривнях або польських злотих, при цьому обмінний курс валюти (Європейського центрального банку; або Національного Банку України (НБУ) у випадку здійснення оплати у валюті гривня) визначається на основі дати оплати. 

2.1.4 PeopleForce може виставляти рахунки через свої афілійовані компанії, і Клієнт буде зобов'язаний сплатити ціну відповідним афілійованим компаніям PeopleForce.

2.1.5 Ми надаємо 14-денну безкоштовну пробну версію нашої Платформи. Для початку вам необхідно надати свою контактну адресу та номер телефону, прийняти ці умови та політику конфіденційності PeopleForce, після чого ви зможете налаштувати функції платформи, які ви хотіли б використовувати в якості Клієнта.

2.2 Податки. Збори PeopleForce не включають будь-які податки, збори, мита або подібні державні нарахування будь-якого характеру, інші збори, внутрішні або іноземні, що накладаються будь-яким федеральним, державним або місцевим податковим органом, включаючи, наприклад, податки на додану вартість, продажі, використання або утримання, що стягуються в будь-якій юрисдикції (далі – "Податки"). Клієнт несе відповідальність за сплату всіх Податків, пов'язаних з покупками Клієнта за цією Угодою. Якщо PeopleForce має юридичне зобов'язання сплатити або стягнути Податки, за які Клієнт несе відповідальність за цією Угодою, PeopleForce виставить Клієнту рахунок, і Клієнт сплатить цю суму, якщо тільки Клієнт не надасть PeopleForce дійсне свідоцтво про звільнення від сплати податків, затверджене відповідним податковим органом. Для ясності, PeopleForce несе повну відповідальність за податки, що стягуються з нього на основі його доходу, майна і співробітників.

2.3 Затримка платежів. Якщо оплата не була отримана PeopleForce на дату, зазначену в Інвойсі, і не впливаючи на будь-які інші права та засоби правового захисту, доступні PeopleForce за цією Угодою, PeopleForce може, не несучи жодної відповідальності перед Клієнтом: (i) тимчасово призупинити доступ до платформи, окремих модулів або всієї платформи, (ii) PeopleForce не буде зобов'язаний надавати будь-які або всі послуги, поки Клієнт не погасить існуючу заборгованість.

(a) За умови письмового повідомлення Клієнта з наданням Клієнту 14-денного строку (після останнього дня строку сплати) для здійснення повної оплати згідно з рахунком-фактурою.

2.4 Зміна умов та цін. Протягом терміну дії цих Умов, PeopleForce в будь-який час залишає за собою право змінювати ці умови та ціни, за умови повідомлення Клієнта:

(а) Для місячних тарифних планів: щонайменше за 30 календарних днів до дати сплати нової ціни.

(б) Для річних тарифних планів: щонайменше за 60 календарних днів до дати сплати нової ціни.

Якщо Клієнт не погоджується з новою ціною і повідомляє про це PeopleForce до дати оплати, ці Умови залишаються невирішеними до закінчення будь-якого з періодів повідомлення (а) або (б), зазначених вище. Після цього ви повинні припинити використання Платформи, видаливши свій обліковий запис, або ми припинимо ваш доступ до нього. 

У разі розірвання Угоди з річним планом передоплати, PeopleForce не відшкодовує будь-які суми, вже сплачені за період, що залишився до кінця сплаченого Клієнтом періодичного платежу.

3.  Право на користування послугами

3.1 Реєстрація. Тільки зареєстровані Клієнти мають право користуватися Послугами. Для доступу до платформи необхідно прийняти цю Угоду, Політику конфіденційності, вказати своє повне ім'я, діючу адресу електронної пошти та іншу інформацію за запитом PeopleForce.

3.1.1 Для реєстрації Клієнт зобов'язується надати достовірну і повну інформацію про себе з питань, зазначених у реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. При реєстрації Клієнт вказує назву своєї компанії латиницею, яка в подальшому буде використовуватися для доступу до платформи (Приклад: назва латиницею "Name", відповідно, Клієнту надається посилання https://name.peopleforce.io для доступу до платформи).

3.1.2 При реєстрації Клієнт вказує свою адресу електронної пошти, яка в подальшому використовується як логін для доступу до платформи. Також Клієнт самостійно обирає персональний логін (унікальне символічне ім'я облікового запису) та пароль для доступу до облікового запису. Постачальник послуг має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (кількість символів, дозволені символи тощо).

3.2 Пароль і безпека. Клієнт несе повну відповідальність за безпеку і стійкість до несанкціонованого доступу обраного ним пароля. Він також несе відповідальність за збереження конфіденційності свого пароля.

3.2.1 Кожному Клієнту присвоюється унікальний ідентифікатор для доступу до платформи. Клієнт повинен гарантувати, що ім'я користувача кожного Авторизованого користувача використовується виключно в рамках бізнесу Клієнта і не передається іншим особам.

3.2.2 PeopleForce надає доступ до платформи виключно через веб-інтерфейс та/або мобільний додаток, відповідно до умов цієї Угоди.

3.2.3 PeopleForce використовує безпечні методи аутентифікації та доступу до платформи, включаючи: а) управління паролями користувачів та їх захист за допомогою відповідних інструментів управління паролями; б) передачу паролів у зашифрованому форматі.

3.2.4 Клієнт несе відповідальність за збереження імен користувачів, паролів або інших кодів, пов'язаних з платформою.

3.2.5 Клієнт зобов'язується негайно повідомляти PeopleForce про будь-яку підозру втрати паролів або несанкціонованого їх використання особами, не уповноваженими Клієнтом на це.

3.3 Доступ. PeopleForce зобов'язується надати Клієнту платформу з функціоналом, описаним на сайті https://peopleforce.io/uk; (i) Вам буде надано доступ до Платформи протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання від Вас повної оплати відповідно до обраного Тарифного плану, як зазначено в пункті 2.1. 

3.3.1 PeopleForce має право тимчасово припинити доступ Клієнта до Платформи або її окремих елементів з метою проведення технічних робіт з попереднім повідомленням Клієнта про такі роботи, в розумні строки, не менше ніж за 24 години до їх початку в разі проведення планових робіт, або без попереднього повідомлення в разі проведення аварійних робіт.

3.4 Оновлення програмного забезпечення. Платформа постійно розвивається, що надає PeopleForce право оновлювати функціональність модулів платформи. Ці модифікації не змінюють основне призначення і функціональність зазначених модулів, і вони гарантовано не погіршують якість продукту (мається на увазі програмне забезпечення). (i) Тим не менш, ви маєте право відмовитися від цих послуг і достроково розірвати Угоду в будь-якому випадку, в такому випадку PeopleForce не повертає будь-які надлишкові платежі.

3.5 Обмеження використання. Окрім прав, чітко визначених у цій Угоді, Клієнту не надаються жодні додаткові права або інтереси щодо Послуг або рішень, до яких він отримує доступ. Щоб уникнути будь-яких двозначностей, Клієнту забороняється: 

(a) Використовувати Послуги для цілей, що відрізняються від їх цільового призначення, визначеного в цій Угоді; 

(b) Здавати в оренду, лізинг, позичати, продавати, субліцензувати, переуступати, поширювати або передавати повністю або частково право на використання Послуг або будь-якої їх частини; 

(c) Обходити або порушувати будь-який пристрій безпеки або захист, що використовується Послугами; (i) вводити, завантажувати, передавати або іншим чином надавати Послугам або через них будь-яку інформацію або матеріали, які є незаконними або шкідливими, або які містять, передають або активують будь-який шкідливий код; 

(d) Використовувати Послуги в будь-який незаконний спосіб або в будь-який спосіб, що порушує права будь-якої третьої сторони;

(e) Модифікувати, адаптувати, редагувати, змінювати, скорочувати, перекладати або будь-яким іншим чином змінювати зміст Послуг, а також створювати похідні роботи від Послуг; 

(f) Систематично збирати будь-які дані з Послуг (шляхом вилучення або іншим чином), якщо це прямо не дозволено в Послугах або не надано в письмовій формі компанією PeopleForce; 

(g) Робити будь-які спроби розкрити або отримати доступ до вихідного коду програмного забезпечення, що лежить в основі платформи. Це включає в себе будь-які спроби зворотного проектування, декодування, зміни, дешифрування, вилучення, дизасемблювання або декомпіляції зазначеного програмного забезпечення. Такі дії заборонені, в тому числі використання їх для (i) створення продукту, схожого на Послуги з точки зору ідей, особливостей, функцій або графіки, або (ii) копіювання будь-яких концепцій, особливостей, функцій або графіки Послуг; 

(h) використовувати будь-яке обладнання, програмне забезпечення, пристрій, метод або техніку для консолідації з'єднань або зменшення кількості пристроїв або користувачів, які безпосередньо отримують доступ до Послуг або використовують їх (загальновідомі як "віртуалізація", "мультиплексування" або "об'єднання") з наміром обійти будь-які обмеження щодо дозволеного обсягу використання, зазначеного в цій Угоді;

(i) Приховувати, змінювати або видаляти будь-яке повідомлення про авторське право, торгову марку або інший ідентифікатор власності, що присутній або видимий під час роботи або використання Послуг; 

(j) Намагатися отримати несанкціонований доступ або порушити нормальну роботу Послуг або програмного забезпечення, що лежить в їх основі. Зокрема, утримуватися від спроб обійти заходи безпеки, ліцензійний контроль або інші захисні механізми, а також від втручання, злому або спричинення збоїв у роботі Послуг або програмного забезпечення, або будь-якого пов'язаного з ними веб-сайту, комп'ютерної системи, сервера, маршрутизатора або будь-якого іншого пристрою, підключеного до Інтернету; 

(k) Надавати неправдиву ідентифікаційну інформацію для отримання доступу до Послуг або користування ними; 

(l) Сфабрикувати заголовки або маніпулювати ідентифікаторами з метою приховування джерела будь-яких даних Клієнта, переданих через Послуги; або 

(m) Використовувати Послуги для: (i) Завантаження, зберігання, розміщення, передачі, поширення, посилання, доступу або будь-яким іншим чином рекламування або схвалення будь-якого контенту, який порушує Права інтелектуальної власності або порушує захист даних, конфіденційність або інші права будь-якої іншої особи, є наклепницьким, порушує будь-які договірні зобов'язання або зобов'язання про конфіденційність, є непристойним, відверто сексуальним, загрозливим, образливим, переслідує, пропагує насильство або ненависть, є богохульним, дискримінаційним (за будь-якими критеріями), може спричинити страждання, страх або збентеження, є завідомо неправдивим або оманливим, або таким, що суперечить будь-яким чинним законам і правилам, або з інших причин вважається небажаним або забороненим; (ii) Видавання себе за особу будь-якої фізичної або юридичної особи або будь-яким чином спотворювати зв'язок Клієнта з будь-якою фізичною або юридичною особою; (iii) Участі у будь-яких шахрайських діях або просування будь-яких шахрайських цілей; (iv) Пропонування матеріальної допомоги або ресурсів (або намагання приховати або змінити характер, походження, джерело або право власності на таку матеріальну підтримку або ресурси) будь-якій особі або особам, визначеним урядом Сполучених Штатів Америки або будь-яким іноземним урядом як іноземні терористичні організації;

(n) Займатися постійним переслідуванням іншої особи або збирати та зберігати персональні дані без дозволу;

(o) Передавати або поширювати небажану або несанкціоновану рекламу, маркетинг, рекламний контент або будь-яку форму переманювання, широко відому як спам;

(p) Передавати або поширювати будь-які віруси та/або інший код, що містить шкідливі або руйнівні компоненти; та/або

(q) Брати участь у будь-якій незаконній діяльності;

(r) Намагатися скасувати або обійти будь-які правила використання, інтегровані в Послуги. Будь-яке несанкціоноване відтворення, публікація, розповсюдження або публічна демонстрація контенту PeopleForce, частково або повністю, суворо заборонено. 

3.5.1 PeopleForce залишає за собою право відкликати доступ Клієнта до платформи у випадках, коли Клієнт порушує будь-яку з умов, зазначених у пункті 3.5.

3.6 Контент Клієнта і права на використання контенту Клієнта. Коли ви надаєте будь-які Персональні дані (як зазначено в Політиці конфіденційності PeopleForce) та/або неперсональні дані, які включають дані, інформацію та матеріали, введені або завантажені на платформу Клієнтом або Авторизованим користувачем (далі – "Дані Клієнта"), ви, незалежно від того, чи дієте ви як Клієнт або Авторизований користувач, підтверджуєте і запевняєте, що ви маєте повний дозвіл і законні підстави надавати нам будь-які такі Дані Клієнта та/або Матеріали Клієнта.

4. Конфіденційність та захист даних

4.1 Збір та обробка даних; безпека. З метою надання Послуг, забезпечення їх безперервної роботи та/або заходів безпеки, PeopleForce збирає, обробляє та зберігає певні Персональні дані. Ми з великою повагою ставимося до вашої конфіденційності і прагнемо захистити дані, які ви нам довіряєте. Ми вважаємо, що ви маєте право бути проінформованими про протоколи інформаційної безпеки, встановлені PeopleForce, які стосуються даних, зібраних під час реєстрації вашого облікового запису і подальшого використання Послуг.

Додаткову інформацію про наші заходи інформаційної безпеки можна знайти в Trust Hub та в Угоді про обробку даних. Ці документи включені до цієї Угоди шляхом посилання на них.

4.1.1 Сторони зобов'язуються дотримуватися всіх відповідних законів і нормативних актів, що стосуються безпеки та конфіденційності даних. Вони збиратимуть Персональні дані виключно в законний спосіб. PeopleForce вживатиме розумних заходів для захисту Даних Клієнта, з рівнем відповідності стандартам ISO 27001 та вимогам GDPR.

4.1.2 Клієнт підтверджує, що такі дані були отримані законним шляхом і будуть надані або доступні PeopleForce відповідно до всіх чинних законів і нормативних актів. Це включає в себе отримання всіх необхідних згод або інших відповідних правових підстав, як це передбачено відповідними законами про захист даних, від суб'єктів даних, чиї Персональні дані надаються або стають доступними. Це необхідно для того, щоб PeopleForce могли надавати Послуги та виконувати свої зобов'язання, викладені в цій Угоді.

4.2. PeopleForce зобов'язується: 

(a) Обробляти Персональні дані виключно відповідно до умов цієї Угоди та DPA (у випадках, де це може бути застосовано у визначений спосіб);

(b) Переконатися, що особи, уповноважені обробляти Персональні дані, або зобов'язалися зберігати конфіденційність, або пов'язані відповідним юридичним обов'язком щодо дотримання конфіденційності;

(c) Надавати обґрунтовану підтримку Клієнту, за рахунок Клієнта, у разі необхідності співпраці з наглядовими органами, суб'єктами даних або клієнтами та надання відповідей на їхні запити. Ця допомога включатиме надання інформації щодо процедур PeopleForce з обробки Персональних даних; 

(d) Негайно інформувати Клієнта, коли стає відомо про будь-який інцидент порушення безпеки, що стосується Персональних даних Клієнта та його Авторизованих користувачів; 

(e) Використовувати або обробляти Персональні дані виключно у своїх системах або засобах в обсязі, необхідному для надання Послуг, виконання своїх зобов'язань за Угодою та/або відповідно до нашого DPA; 

(f) Утримуватися від передачі в оренду, продажу або будь-якої іншої форми розповсюдження Персональних даних, за винятком випадків, коли вони є невід'ємним компонентом Послуги, погодженим Сторонами (за винятком випадків переуступки прав за Угодою та у випадках, коли це передбачено законодавством); 

(g) Призначити конкретну контактну особу, яка буде відповідати за співпрацю з Клієнтом щодо обробки Персональних даних;

(h) Надавати Клієнту на його запит письмові звіти з детальним описом заходів безпеки та обов'язків, пов'язаних з обробкою даних; та 

(i) Проводити регулярні внутрішні та зовнішні аудити для забезпечення відповідності стандартам ISO 27001 та GDPR.

4.3 Зобов'язання Клієнта. Клієнт несе виключну відповідальність за забезпечення всіх необхідних згод та дозволів, як це передбачено відповідним законодавством, для збору, зберігання та обробки Персональних даних та/або конфіденційних Персональних даних компанією PeopleForce відповідно до директив Клієнта.

5. Гарантія

5.1. Представлення. PeopleForce гарантує та підтверджує Клієнту, що 

(a) протягом усього терміну дії передплати Послуги будуть суворо відповідати умовам цієї Угоди; і  

(b) будь-які послуги з підтримки, що надаються компанією PeopleForce за цією Угодою, будуть виконуватися професійно і компетентно персоналом, що володіє необхідними навичками, підготовкою та досвідом для надання таких послуг.

6. Відшкодування та обмеження відповідальності

6.1. Звільнення від відповідальності. PeopleForce не несе відповідальності перед Клієнтом за будь-які збитки, будь-яку втрату доходу, прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або неможливістю використання платформи, в тому числі в разі попереднього повідомлення Клієнтом про можливість таких збитків, або будь-яких претензій третіх осіб, за винятком відповідальності за порушення умов конфіденційності, безпеки обробки даних Клієнта (в тому числі зберігання) і порушення надання Технічної підтримки. 

6.1.1 Якщо PeopleForce порушує умови конфіденційності, умови безпеки обробки даних Клієнта (включаючи зберігання), PeopleForce зобов'язані відшкодувати Клієнту збитки, завдані таким порушенням.  

6.1.2 Жодна зі Сторін не несе відповідальності одна перед одною або будь-якою іншою фізичною або юридичною особою, чи то за контрактом, деліктом (включаючи недбалість, порушення встановлених законом обов'язків або інший делікт) або іншим чином, за будь-яку втрату доходу, бізнесу, очікуваних заощаджень або прибутку, або за будь-які непрямі збитки, або за будь-яку непряму, спеціальну або наслідкову шкоду, збитки, витрати або інші претензії, незалежно від того, як вони виникли або чим були зумовлені.

6.2 Відповідальність клієнта. Клієнт цим погоджується відшкодовувати, захищати та утримувати PeopleForce та її Афілійованих осіб, посадових осіб, директорів, агентів та працівників від будь-яких витрат, збитків (включаючи розумні гонорари адвокатів), судових рішень, збитків та інших зобов'язань (включаючи суми, сплачені в рахунок мирного врегулювання) ("Зобов'язання"), понесених в результаті будь-якого позову, претензії, вимоги, провадження або позову третьої сторони ("Претензія"), якщо вони виникають у зв'язку з наступними обставинами: 

(a) Доступом або використанням Клієнтом платформи та/або Послуг з порушенням цієї Угоди,

(b) Контентом або Даними, наданими Клієнтом,

(c) порушенням Клієнтом прав третіх осіб.

6.3 Відповідальність PeopleForce. PeopleForce цим погоджується відшкодовувати збитки, захищати і утримувати Клієнта та його Афілійованих осіб, посадових осіб, директорів і співробітників від будь-якої відповідальності, що виникає в результаті або у зв'язку з порушенням PeopleForce (i) положень про конфіденційність цієї Угоди; (ii) безпеки обробки даних (у разі несанкціонованого витоку даних з облікового запису Клієнта);

6.3.1 Незважаючи на вищевикладене, PeopleForce за жодних обставин не несе відповідальності за будь-якими претензіями третіх осіб, що виникли внаслідок використання платформи та/або Послуг за цією Угодою, що порушує права інтелектуальної власності таких третіх осіб через (i) використання платформи та/або Послуг у зміненому вигляді або в поєднанні з матеріалами або програмним забезпеченням, не наданими PeopleForce, та (ii) будь-який Контент, інформацію або Дані, надані Клієнтом, користувачами Клієнта або іншими третіми особами.

6.4 Взаємна відповідальність

(a) Негайно повідомити іншу Сторону в письмовій формі про Претензію (в разі повідомлення PeopleForce на електронну адресу: [email protected]). 

(b) Надати Стороні, що відшкодовує збитки, виключний контроль над захистом Претензії та всіма переговорами щодо можливого компромісу або врегулювання (за умови, якщо будь-яке врегулювання вимагає дій або визнання з боку Сторони, що відшкодовує збитки, в такому випадку для врегулювання необхідна попередня згода Сторони, що відшкодовує збитки).

(c) запропонувати Стороні, що відшкодовує збитки, будь-яку розумну співпрацю, інформацію та допомогу щодо Претензії. Однак слід зазначити, що нездатність Сторони, яка відшкодовує збитки, негайно повідомити про Претензію, забезпечити такий виключний контроль та/або надати необхідну співпрацю, інформацію та допомогу не звільняє Сторону, яка відшкодовує збитки, від її обов'язків, викладених у цьому розділі, якщо тільки така нездатність не завдає істотної шкоди Стороні, яка відшкодовує збитки. Сторона, що відшкодовує збитки, може залучити власного юриста за власний рахунок.

7. Технічна підтримка

7.1. PeopleForce надає технічну підтримку Клієнту, і плата за технічні послуги включена у вартість послуг. 
Всі умови надання технічної підтримки ви можете знайти тут.

8. Конфіденційність

8.1. Кожна Сторона цим гарантує та зобов'язується перед іншою Стороною зберігати Конфіденційну інформацію нерозкритою та таємною і не використовувати, прямо чи опосередковано, та не розголошувати Конфіденційну інформацію третім особам, за винятком випадків, коли це прямо дозволено цією Угодою.

8.1.1 Жодні обмеження не застосовуються до Конфіденційної інформації: 

(a) яка вже була відома Стороні-одержувачу до того, як її повідомила Сторона, що розкрила її;

(b) яка є або стає суспільним надбанням, за винятком випадків порушення цієї Угоди Стороною-одержувачем; або 

(c) Наскільки розкриття вимагається чинним законодавством, наказом будь-якого суду компетентної юрисдикції або будь-якого регуляторного, судового, урядового або аналогічного органу компетентної юрисдикції, за умови, що Сторона-одержувач, наскільки це дозволено чинним законодавством, надасть Стороні, що розкриває інформацію, якомога повніше повідомлення про таке розкриття.

9. Розірвання угоди

9.1 Для Угод з щомісячною передплатою початковий термін дії становить один місяць. Після цього Угода буде автоматично продовжуватися щомісяця, якщо жодна зі сторін не заявить про її розірвання.

9.2 Для Угод з річною передплатою початковий термін дії становить один рік. Після цього Угода автоматично продовжуватиметься щороку, якщо жодна зі сторін не заявить про її розірвання.

9.3 Обидві сторони зберігають право розірвати Угоду з поважної причини.

9.3.1 У разі неможливості подальшого надання послуги, Постачальник послуг зобов'язаний повідомити Клієнта про намір розірвати цю Угоду в розумний строк, але не раніше ніж за 30 календарних днів до дати такого розірвання.

9.3.2 Клієнт може розірвати цю Угоду в односторонньому порядку шляхом видалення облікового запису та видалення контенту. У цьому випадку кошти, сплачені за майбутні періоди користування, Клієнту не повертаються.

9.4 Повідомлення. Повідомлення про розірвання повинно бути надано в письмовій формі, як зазначено в розділі 11.2. 

Всі ліцензії та права, надані за Угодою, будуть негайно припинені.

10. Зберігання данних

10.1 Ми зберігатимемо ваші персональні дані лише стільки, скільки необхідно для виконання цілей, для яких вони були зібрані, і відповідно до чинного законодавства. Конкретний період зберігання ваших персональних даних може відрізнятися в залежності від контексту і типу зібраних даних.

10.1.1 Загалом, ми зберігатимемо ваші персональні дані доти, доки ви маєте активний обліковий запис у нас або доти, доки це необхідно для надання вам запитаних вами послуг. Якщо ви вирішите закрити свій обліковий запис або якщо ваш обліковий запис стане неактивним, ми все одно можемо зберігати ваші персональні дані протягом обмеженого періоду часу, як того вимагає закон або для законних ділових цілей.

10.1.2 Після закінчення терміну зберігання ваші персональні дані будуть надійно видалені. Зверніть увагу, що певні дані можуть зберігатися протягом більш тривалого періоду, якщо це необхідно для дотримання юридичних зобов'язань, вирішення спорів, забезпечення виконання наших угод або для інших законних цілей, включаючи бухгалтерські або податкові зобов'язання.

10.1.3 В іншому випадку ви можете звернутися до PeopleForce за адресою [email protected] з письмовим запитом на видалення ваших персональних даних, які ми зберігаємо. Ми розглянемо ваш запит і відповімо на нього в розумні терміни і без зайвих затримок.

10.1.4 Детальна інформація щодо зберігання ваших персональних даних викладена в Політиці конфіденційності.

11. Інші положення

11.1 Переуступка: Клієнту забороняється переуступати або передавати будь-які свої права або обов'язки за цією Угодою, за винятком випадків, коли це прямо дозволено в цій Угоді або за попередньою письмовою згодою PeopleForce (укладеної як окремий документ і підписаної обома сторонами).

11.2 Повідомлення: Всі повідомлення, запити, вимоги та інші повідомлення за цією Угодою повинні бути зроблені в письмовій формі англійською мовою і здійснюватися Сторонами за допомогою електронної пошти на адресу [email protected].

11.3 Поправки. PeopleForce залишає за собою право в односторонньому порядку переглядати або змінювати цю Угоду, якщо вважатиме це за необхідне. Клієнт визнає і погоджується з тим, що подальше використання ним послуг за цією Угодою після набрання чинності будь-якими змінами означає його згоду з переглянутою Угодою.

(і) Якщо Клієнт не згоден із запропонованими змінами до Угоди, він має право розірвати цю Угоду відповідно до пункту 9.3.2.

Остання редакція від: 29 Лютого 2024