Główna icon Blog icon

Najlepsze alternatywy dla HRnest: Którą z nich wybrać?

Najlepsze alternatywy dla HRnest: Którą z nich wybrać?
Comparisons timer icon2023-10-24

Najlepsze alternatywy dla HRnest: Którą z nich wybrać?

image
PeopleForce team

Raport Gartnera z 2022 roku ujawnił interesujące fakty: 47% liderów HR uznało doświadczenie pracowników za swój najwyższy priorytet, a 53% – dostrzegło potrzebę ulepszenia projektu organizacyjnego i zarządzania. Jednocześnie 45% badanych przyznało, że ich pracownicy są zmęczeni wszystkimi zmianami. Jak pogodzić potrzebę zarządzania i wprowadzania zmian i jednocześnie zadbać o dobre doświadczenia pracowników?

Rozwiązaniem, które pozwala budować oraz ulepszać kulturę organizacyjną i dba o zaangażowanie, a także pozytywne doświadczenia pracowników, jest nowoczesne oprogramowanie HRM. Sporą popularnością cieszy się HRnest, chociaż nie jest idealnym produktem dla każdej firmy. Poznaj pięć alternatyw dla HRnest i wybierz tę, która w pełni odpowiada Twoim potrzebom.

Czym jest HRnest?

image

Źródło grafiki: Capterra

HRnest to polska platforma HR, która oferuje zarządzanie urlopami, śledzenie czasu pracy, zarządzanie harmonogramem pracy oraz zarządzanie talentami/zasobami. Rozwiązanie pozwala również uprościć wdrażanie pracowników i obsługę dokumentacji pracowniczej, wniosków itp. System ten został zaprojektowany z myślą o rozwijających się firmach, więc jest idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Najważniejsze funkcje

 • Zarządzanie urlopami online: Upraszczanie wniosków o urlop, konfigurowanie różnych typów wniosków urlopowych (urlop macierzyński/ojcowski, urlop na żądanie itp.), generowanie raportów czasu pracy i organizowanie przepływu dokumentów.
 • Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy pracowników: Możliwość korzystania z różnych metod śledzenia czasu pracy (rejestracja ręczna, skanowanie kodów QR, system start/stop itp.) w celu śledzenia całkowitego przepracowanego czasu i czasu spędzonego na konkretnych projektach. Kontrolowanie zmian, zarządzanie frekwencją i generowanie przydatnych raportów.
 • Harmonogramy pracy: Wykorzystanie mobilnej aplikacji do łatwego planowania zmian.
 • Plany urlopowe: Możliwość planowania czasu wolnego z wyprzedzeniem, zapewniająca odpowiedni poziom produktywności.
 • Prośby pracowników: Opcja umożliwiająca obsługę zapytań pracowników, aby dostarczać im zasobów niezbędnych do pełnienia obowiązków służbowych.
 • Eksport danych: Eksportowanie danych do arkusza Excel, dowolnego kalendarza lub wybranej platformy płacowej.
 • Przypomnienia o dacie wygaśnięcia dokumentów: Możliwość tworzenia przypomnień o datach wygaśnięcia dokumentów.
 • Rozliczanie nadgodzin: Kontrola i rozliczanie nadgodzin.
 • Dokumentacja firmowa: Gromadzenie niezbędnej dokumentacji (plany, regulaminy, wytyczne itp.) w jednym miejscu, do którego każdy pracownik ma dostęp oraz opcja bezpiecznego udostępniania plików.
 • Zarządzanie zasobami i talentami: Możliwość wygodnego zarządzania pracownikami i zasobami.

Oceny użytkowników

Capterra: 4.8 (105 reviews)

G2:brak profilu dostawcy

Cennik

Polski cennik HRnest opiera się o cztery moduły: Urlopy, Czas Pracy, Delegacje i Kartoteka. Każdy z nich jest osobno płatny. Cena netto w rozliczeniu rocznym za użytkownika zaczyna się już od €1, a wymagana minimalna ilość pracowników to pięć osób. W międzynarodowej wersji cennika nie ma modułu Delegacje.

5 najlepszych alternatyw i konkurentów HRnest

1. PeopleForce

image

PeopleForce to kompleksowe, oparte na chmurze rozwiązanie HR, które pozwala zoptymalizować i uprościć procesy w firmie oraz tworzyć doskonałe doświadczenia pracowników. Platforma składa się z sześciu produktów, wspierających różne obszary zarządzania HR:

 • CoreHR (główne procesy HR i centralna baza danych);
 • Time (zarządzanie czasem i śledzenie obecności);
 • Pulse (ankiety i zaangażowanie pracowników);
 • Perform (wskaźniki KPI, OKR-y, ocena 360 stopni, spotkania 1:1);
 • Desk (zarządzanie sprawami pracowników);
 • Recruit (rekrutacja wspierana przez ATS).

Dzięki kompleksowemu zestawowi funkcji PeopleForce świetnie sprawdza się w różnych sytuacjach i scenariuszach HR.

1.1 Najważniejsze funkcje

 • Automatyzacja rekrutacji: Możliwość przetwarzania CV, automatyzacja testów i outreach do szybkiego wyszukiwania kandydatów oraz centralizacja kluczowych danych.
 • Elastyczne zarządzanie urlopami: Automatyzacja wniosków i zatwierdzeń, ustawianie niestandardowych typów urlopów i obliczanie salda.
 • Samoobsługa pracowników: Pracownicy mogą korzystać z systemu do ustawiania OKR, śledzenia celów, zarządzania harmonogramami i wnioskowania o urlop lub dni wolne.
 • Automatyzacja przepływów pracy HR: Możliwość zdalnego podpisywania oferty pracy przez kandydatów za pomocą telefonu komórkowego (PeopleSign).
 • Współpraca zespołowa: Zarządzanie zespołami rekrutacyjnymi, tworzenie elastycznych uprawnień dostępu i ustalanie jasnych celów dla każdego członka zespołu.
 • Zarządzanie wydajnością: Zarządzanie informacjami zwrotnymi 360 stopni i spotkaniami 1:1 oraz monitorowanie wydajności pracowników.
 • Śledzenie czasu pracy: Śledzenie czasu pracy za pomocą zaawansowanego i konfigurowalnego systemu obecności.
 • Ankiety pracownicze i eNPS: Śledzenie eNPS i wykorzystywanie ankiet do zbierania krytycznych danych na temat satysfakcji i zaangażowania pracowników.
 • Raportowanie i analityka HR: Generowanie raportów i dostęp do istotnych danych HR w celu optymalizacji operacji biznesowych.
 • Zarządzanie sprawami: Szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów pracowników.
 • Aplikacja mobilna: Możliwość korzystania z aplikacji mobilnej Android / iOS lub wersji webowej systemu.
 • Integracje: Integracja rozwiązania z wybranymi technologiami, w tym Slack, Zoom, Kalendarz Google, Microsoft Outlook itp. oraz z aplikacją Zapier, która zapewnia jeszcze więcej możliwości integracyjnych.

1.2 Oceny użytkowników

Capterra: 4.6 (48 reviews)

G2: 4.8 (115 reviews)

1.3 Cennik

 • Plan Standard: $2 / pracownik / miesiąc
 • Plan Professional: $2.4 / pracownik / miesiąc

PeopleForce nie pobiera żadnych opłat za wdrożenie systemu.

2. BambooHR

image

Źródło grafiki: G2

BambooHR to rozwiązanie HR oparte na chmurze stworzone do wspierania i usprawniania procesów. Zapewnia scentralizowaną bazę danych zawierającą informacje o pracownikach i oferuje narzędzia do śledzenia czasu pracy oraz zarządzania wynagrodzeniami i świadczeniami. Platforma pomaga również zoptymalizować proces offboardingu i onboardingu oraz śledzić dane dotyczące satysfakcji pracowników.

Zobacz również: Alternatywy dla BambooHR

2.1 Najważniejsze funkcje

 • Przepływy pracy i zatwierdzenia: Koncentracja na krytycznych zadaniach i automatyzacja przepływów pracy HR w celu optymalizacji operacji biznesowych.
 • Rekordy pracowników: Przechowywanie krytycznych danych pracowników w jednym miejscu. Dostęp do tego, czego potrzebujesz dzięki zaawansowanym filtrom.
 • Raportowanie i analityka: Gromadzenie niezbędnych danych, analizowanie ich i tworzenie raportów, które podkreślają kluczowe szczegóły.
 • Aplikacje mobilne: Dostęp do systemów rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi w podróży dzięki aplikacjom mobilnym.
 • System śledzenia kandydatów: Śledzenie kandydatów, znajdowanie i zatrudnianie najlepszych talentów.
 • Onboarding i offboarding: Łatwe wdrażanie nowych pracowników i zwalnianie osób odchodzących z firmy. 
 • Podpisy elektroniczne: Możliwość zdalnego podpisywania umów i innych dokumentów przez pracowników.
 • Śledzenie czasu pracy: Śledzenie i raportowanie przepracowanych godzin na telefonie komórkowym lub po zalogowaniu się na ekranie głównym systemu BambooHR.
 • Płatne urlopy: Śledzenie urlopów pracowników i zarządzanie nimi.
 • Zarządzanie płacami i świadczeniami: Wygodne zarządzanie świadczeniami i wynagrodzeniami dla całej firmy.
 • Społeczność pracowników: Zapewnienie firmie przestrzeni, której pracownicy mogą używać do komunikacji wewnętrznej, ogłoszeń itp.
 • Satysfakcja pracowników z eNPS: Wysyłanie ankiet i śledzenie eNPS, mierzenie satysfakcji pracowników i analizowanie istotnych danych za pomocą sztucznej inteligencji.
 • Total Rewards: Generowanie zestawień pokazujących cały pakiet wynagrodzeń.
 • BambooHR marketplace: integracja BambooHR z narzędziami innych firm, w tym systemami zarządzania wydajnością, oprogramowaniem do przetwarzania listy płac, narzędziami do sprawdzania przeszłości itp.

2.2 Oceny użytkowników

Capterra: 4.6 (2747 reviews)

G2: 4.4 (2026 reviews)

2.3 Cennik

BambooHR oferuje dwa plany cenowe: Core oraz Pro. Aby poznać szczegółowe ceny, należy wypełnić formularz kontaktowy.

3. HiBob

image

Źródło grafiki: G2

HiBob to wielofunkcyjna platforma HR dla firm różnej wielkości. Oferuje śledzenie czasu pracy, planowanie zatrudnienia, funkcje wdrażania, solidne narzędzia analityczne i narzędzia do przekazywania informacji zwrotnych, które pomagają w pełni wykorzystać możliwości zespołu HR. Posiada również dobre opcje integracji, dzięki czemu połączenie z istniejącą infrastrukturą IT jest bardzo proste.

Zobacz również: Alternatywy dla HiBob

3.1 Najważniejsze funkcje

 • Core HR: Automatyzacja i zarządzanie procesami HR, tworzenie dokumentacji i raportów oraz analiza krytycznych danych.
 • Planowanie zatrudnienia: Tworzenie kompleksowych planów i strategii zatrudniania.
 • Onboarding: Optymalizacja wdrażania pracowników, aby pomóc nowym osobom szybciej odnaleźć się w firmie.
 • Czas i frekwencja: Śledzenie czasu i frekwencji za pomocą łatwego w użyciu systemu.
 • Wynagrodzenia: Zarządzanie wynagrodzeniami i premiami całej firmy, z uwzględnieniem szczegółów, takich jak oceny wyników i informacje zwrotne.
 • Centrum płac: Dostęp do pulpitu nawigacyjnego zsynchronizowanego z systemem przetwarzania listy płac.
 • Analityka personalna: Analiza istotnych danych i śledzenie wskaźników KPI w celu optymalizacji operacji biznesowych.
 • Czas wolny: Śledzenie dni urlopu oraz choroby, dni wolnych, płatnego czasu wolny itp.
 • Ankiety: Możliwość korzystania z ankiet w celu pomiaru satysfakcji pracowników i poznania ich opinii.
 • Wydajność: Wyznaczanie celów, tworzenie planów rozwoju oraz przeprowadzanie zdalnych i stacjonarnych 360-stopniowych ocen wydajności.
 • Your Voice: Możliwość bezpiecznego i anonimowego zgłaszania wątpliwości i uchybień przez zespół.
 • Integracje: Integracja z różnymi narzędziami innych firm, takimi jak Capdesk, 15Five, Carta, Comeet, Deel itp.

3.2 Oceny użytkowników

Capterra: 4.6 (138 reviews)

G2: 4.5 (902 reviews)

3.3 Cennik

Zakres cen nie jest publicznie dostępny – każdy otrzymuje niestandardową wycenę na podstawie wielkości firmy i wymaganych funkcji.

4. Factorial

image

Źródło grafiki: G2

Factorial to rozwiązanie HR zaprojektowane w celu automatyzacji i optymalizacji różnych zadań, w tym oceny wyników, przetwarzania listy płac, onboardingu i offboardingu, pozyskiwania talentów, zarządzania urlopami i śledzenia czasu. Platforma pomaga również firmom w zarządzaniu dokumentacją i wydatkami oraz zapewnia funkcje, które pomagają budować pozytywną kulturę organizacyjną.

Zobacz również: Alternatywy dla Factorial

4.1 Najważniejsze funkcje

 • Śledzenie czasu pracy: Śledzenie godzin pracy pracowników.
 • Zarządzanie zmianami: Planowanie czasu pracy pracowników bez arkuszy Excel.
 • Czas wolny: Zarządzanie płatnym urlopem, zwolnieniami lekarskimi i wnioskami o czas wolny.
 • Wydajność pracowników: Przeprowadzanie przeglądów i śledzenie wydajności pracowników w celu zapewnienia im danych i spostrzeżeń w celu kształtowania rozwoju kariery.
 • Pozyskiwanie talentów: Wykorzystanie systemu śledzenia kandydatów do optymalizacji pozyskiwania talentów w firmie.
 • Onboarding i offboarding: Zwiększenie wydajności procesu onboardingu i offboardingu oraz zmniejszenie jego złożoności.
 • Cele i śledzenie OKR: Wyznaczanie jasnych celów i śledzenie postępów pracowników, zarządzanie OKR.
 • Wydatki: Dostęp do systemu, który pozwala kontrolować wydatki generowane przez pracowników i firmę.
 • Karty faktorowe: Zarządzanie i upraszczanie wydatków dzięki łatwym w użyciu kartom firmowym.
 • Przygotowanie i przegląd listy płac: Automatyzacja generowania listy płac.
 • Podpis elektroniczny: Możliwość zdalnego podpisywania umów i innych dokumentów prawnych przez pracowników.
 • Menedżer dokumentów: Bezpieczny sposób zarządzania dokumentami dla całej firmy.
 • Portal pracowniczy: Zapewnienie pracownikom miejsca do przeglądania istotnych informacji (dane osobowe itp.).
 • Raporty HR i KPI: śledzenie KPI i gromadzenie danych związanych z HR.
 • Schemat organizacyjny: możliwość łatwego tworzenia i aktualizowania schematów organizacyjnych.
 • Komunikacja i wydarzenia: Budowanie relacji i społeczności, optymalizacja komunikacji, wspieranie relacji.
 • Automatyzacja: Automatyzacja przepływów pracy HR dla oszczędności czasu i pieniędzy.
 • System uprawnień: Konfiguracja uprawnień, aby ograniczyć dostęp do krytycznych informacji.
 • Możliwości integracji: Integracje z G Suite, Microsoft PowerBI, Slack, Okta, Zapier i nie tylko.

4.2 Oceny użytkowników

Capterra: 4.5 (252 reviews)

G2: 4.5 (83 reviews)

4.3 Cennik

Business Plan

Enterprise plan

Operations Hub

$6.9 / użytkownik / miesiąc

$9.35 / użytkownik / miesiąc

Finance Hub

$5 / użytkownik / miesiąc

$6.65 / użytkownik / miesiąc

People Hub

$9.05 / użytkownik / miesiąc

$10.7 / użytkownik / miesiąc

Można również zbudować niestandardowy pakiet zawierający tylko niezbędne usługi.

5. HRappka

image

Źródło grafiki: Capterra

HRappka to platforma HR działająca głównie na polskim rynku. Oferuje wiele funkcji związanych ze śledzeniem czasu pracy i wyników, rekrutacją, przetwarzaniem płatności i zarządzaniem zasobami ludzkimi (czas wolny / urlop, delegacje, onboarding, legalizacja itp.).

Zobacz również: Alternatywy dla HRappka

5.1 Najważniejsze funkcje

 • Onboarding: Wsparcie nowych osób podczas pierwszych dni pracy w nowym środowisku i ułatwienie im orientacji w strukturze firmy.
 • Ewidencja czasu pracy: Śledzenie czasu pracy i zarządzanie wnioskami urlopowymi za pomocą systemu cyfrowego.
 • Listy płac: Tworzenie umów, zarządzanie płatnościami i deklaracjami podatkowymi itp.
 • ATS: System śledzenia kandydatów pozwalający zautomatyzować niektóre aspekty procesu rekrutacji i publikację wielu ofert pracy w tym samym czasie.
 • Legalizacja pracy cudzoziemców: Zarządzanie pozwoleniami na pracę dla osób spoza kraju, ustawianie ostrzeżeń i przypomnień, pozwalających nigdy nie przegapić ważnych szczegółów i dat.
 • Zarządzanie szkoleniami: Oferowanie pracownikom sesji szkoleniowych w celu zwiększenia ich kompetencji w kluczowych obszarach.
 • Portal pracowniczy: Możliwość zgłaszania urlopów i przechowywania niezbędnej dokumentacji w jednym miejscu.
 • CRM dla HR: Generowanie faktur, zarządzanie rozliczeniami z klientami, przechowywanie informacji o kontrahentach w scentralizowanej bazie danych.
 • Delegacje pracowników: Tworzenie dokumentów delegacyjnych i wydruków CV w wielu językach. Możliwość śledzenia terminów, planowania transportów itp. 

5.2 Oceny użytkowników

Capterra:brak profilu dostawcy

G2: – brak profilu dostawcy

5.3 Cennik

Zakres cen nie jest publicznie dostępny. Aby poznać szczegółowe ceny, należy wypełnić formularz kontaktowy.

HRnest alternatives & competitors: Comparison table

Funkcje

HRnest

PeopleForce

BambooHR

HiBob

Factorial

HRappka

Baza danych pracowników

Baza wiedzy

Zarządzanie sprawami

Rekrutacja (ATS)

Śledzenie obecności

Ocena efektywności i wynagrodzenia

Dedykowany specjalista wsparcia

Podsumowanie

HRnest to solidne rozwiązanie, ale istnieją inne opcje, które są równie atrakcyjne. Jeśli chcesz usprawnić procesy HR i poprawić doświadczenia pracowników – PeopleForce będzie najlepszym wyborem.

Zapewnij swojemu działowi HR niezbędny zestaw narzędzi, ciesz się przejrzystą polityką cenową i doskonałym wsparciem. Zamów demo już dziś i testuj bezpłatnie przez 14 dni!

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.