Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

W szerokim znaczeniu, rozwój kariery to plan awansu pracownika w wybranym zawodzie. Kiedy jednak używamy tego terminu w odniesieniu do HR, oznacza ono wszystkie funkcje powiązane z prawidłowym zarządzaniem działem HR firmy oraz awansami pracowników i obejmowaniem przez nich nowych ról.

W przeszłości większość firm stosowała sztywną strukturą hierarchiczną. Jednak kultura korporacyjna inspirowana nowymi technologiami wytworzyła możliwość elastycznego podejścia. W rezultacie profesjonaliści przechodzą z jednej roli do drugiej, zmieniając funkcje i zawody oraz unikając bezpośredniej liniowej ścieżki kariery.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.